Vacature Zorgbemiddelaar voor team Schoonegge in Rotterdam

Rotterdam
28- 36 uur
HBO
Schaal 50

De Zorgbemiddelaar houdt zich bezig met het proces van intake, toeleiding en plaatsing van cliënten en is daarnaast verantwoordelijk voor het wachtlijstbeheer en capaciteitsplanning van beschikbare zorg binnen het zorgproduct. Als Zorgbemiddelaar beheer je de wachtlijst en stem je deze intern af met de Teamleiders en Begeleiders van de Maatschappelijke Opvang. Indien van toepassing vindt er eveneens afstemming plaats met de andere Zorgbemiddelaars en externe aanmelders.

Je bent hét aanspreekpunt voor de Teamleider en Begeleiders ten aanzien van de plaatsingen. Je coördineert en verzorgt de intakegesprekken, waarbij je de balans bewaakt tussen passend plaatsen en het voorkomen van leegstand. Daarnaast ben je proceseigenaar van de verdeling in caseload binnen het zorgproduct. Je draagt daarbij zorg voor een passende koppeling van zorgbehoefte en zorgaanbod en een volledige registratie in ONS. Hierbij fungeer je als linking pin voor het Servicebureau.

Je hebt een signalerende functie ten aanzien van de volledigheid van het cliëntdossier en het aflopen van indicaties en/of de financiering van zorg. Bij doorstroom of uitstroom van cliënten draag je zorg voor de administratieve verwerking. Denk hierbij aan de aanmelding voor het Convenant Zorgafhankelijke Doelgroepen en overdracht naar team Ambulante Begeleiding. Op verzoek neem je deel aan interne en externe overleggen binnen de scope van je aandachtsgebied.

Je analyseert de nieuwe aanmeldingen van cliënten binnen de doelgroep en zoekt naar trends en ontwikkelingen. Je houdt relevante wet- en regelgeving en beleidswijzigingen in de gaten en kan deze overbrengen op betrokkenen. Door jouw inhoudelijke kennis van de cliëntpopulatie en hersteltraject, help je de Teamleiders en Productmanager mee om te blijven innoveren in het zorgaanbod.

logo Stichting Perspektief

Algemene gegevens vacature

Organisatie Stichting Perspektief

Vacature Zorgbemiddelaar voor team Schoonegge in Rotterdam

Plaats Rotterdam

Provincie Zuid-Holland

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Stichting Perspektief

Telefoonnummer organisatie 015-2841000

Vergelijkbare vacatures

Verzorgende IG GGZ voor team Schoonegge

Stichting Perspektief in  Rotterdam

Woonbegeleider team Schoonegge

Stichting Perspektief in  Rotterdam