Vacature Voorzitter CliŽntenraad Diakonessenhuis / MSBD

Hier kom je te werken

De CliŽntenraad van het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn en het Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad (MSBD) zoekt een nieuwe voorzitter. We behartigen de gemeenschappelijke belangen van alle patiŽnten, hun naasten en bezoekers van het ziekenhuis en adviseren gevraagd en op eigen initiatief de Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis en het MSBD over uiteenlopende onderwerpen. We denken namens alle cliŽnten mee met belangrijke beleidsthemaís en de uitvoering hiervan. Onze taken en bevoegdheden staan in de Wet medezeggenschap cliŽnten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). De raad bestaat uit zes personen met een brede deskundigheid en ruime ervaring in de zorgsector.

Lees meer over werken in het Diakonessenhuis

Dit ga je doen

We vervullen als Clientenraad onze taken in een tijd van schaarste. Het zorglandschap is in beweging en van ziekenhuizen wordt een herbezinning op hun positie gevraagd. Onze ambitie is om in de komende jaren - vanuit het patiŽntenperspectief - de ontwikkelingen in en rond het Diakonessenhuis nauwlettend te blijven volgen en ons daarin proactief op te stellen. Om deze taak goed te kunnen vervullen laten we ons breed informeren en adviseren over tal van onderwerpen, stellen we vragen en geven we waar nodig of gewenst suggesties. Over onze visie en het werkplan 2023-2024 lees je meer op onze webpagina.

We komen ten minste tien keer per jaar samen voor overleg en vergaderen regelmatig met de Raad van Bestuur en het Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad. We overleggen ook met leden van de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Staf van het Diakonessenhuis. Daarnaast is onze raad betrokken bij diverse projecten van het ziekenhuis die direct effect hebben op cliŽnten, hun familie of naasten. Vanuit die betrokkenheid is er veelvuldig contact met zorgprofessionals van de organisatie.

Dit bieden wij

 • Een mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen binnen het Diakonessenhuis en zo de positie van cliŽnten te versterken
 • Een prettige sfeer voor de uitoefening van de taken van de CliŽntenraad
 • Een ruime inwerkperiode door de huidige voorzitter en de leden van de raad
 • Een benoeming door de Raad van Bestuur voor in principe vier jaar, waarna een verlenging van vier jaar tot de mogelijkheden hoort.

Dit heb je in huis

Voor de positie van voorzitter zoeken we iemand die:

 • Een sterke affiniteit heeft met het belang en het werk van een cliŽntenraad
 • Maatschappelijk betrokken is en aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring heeft
 • Beschikt over strategisch inzicht en goed op de hoogte is van ontwikkelingen in de gezondheidszorg
 • Een onafhankelijke, positief kritische instelling heeft en een actieve houding
 • Als Ďeerste onder gelijkení goed kan samenwerken met leden van de CliŽntenraad en met andere belanghebbenden
 • Beschikt over onderhandelingsvaardigheden
 • Besluitvaardig is, oplossingsgericht kan werken en tactvol en weloverwogen handelt
 • Op passende wijze omgaat met vertrouwelijke informatie
 • Voldoende tijd heeft voor de werkzaamheden (circa 10 tot 12 uur per week, verdeeld over meerdere dagdelen)
 • Begin 2024 beschikbaar is voor deze functie.

Daarnaast:

 • Alle leden van de CliŽntenraad wonen in de regio van het Diakonessenhuis
 • Leden van de CliŽntenraad moeten onafhankelijk kunnen werken. Daarom kun je geen werkrelatie hebben met het Diakonessenhuis
 • De CliŽntenraad vergadert op maandagen, tijdens kantooruren. De voorzitter is ook op andere dagen van de week bereikbaar voor vragen en overleg
 • De CliŽntenraad wordt ondersteund door een onafhankelijk ambtelijk secretaris, waaraan je functioneel leiding geeft
 • Lid zijn van de CliŽntenraad is een onbezoldigde functie waarvoor een vrijwilligersvergoeding geldt. Volgens fiscale regelingen is een vrijwilligersvergoeding van toepassing op basis van een inzet van 30 uur per maand.

Meer weten over deze vacature?

Vraag het Marlies Anthonisse, ambtelijk secretaris CliŽntenraad Diakonessenhuis/MSBD, 06-34569379, clientenraad@diakhuis.nl

Zo solliciteer je

Heb je belangstelling voor deze positie dan nodigen we je uit uiterlijk 5 janauri 2024 schriftelijk te reageren naar clientenraad@diakhuis.nl. Graag ontvangen we zowel je motivatie als cv.

Het is voor deze vacature niet mogelijk om te solliciteren via "solliciteer direct".

Diakonessenhuis

Algemene gegevens vacature

Organisatie Diakonessenhuis

Vacature Voorzitter CliŽntenraad Diakonessenhuis / MSBD

Code 1216189

Plaats Utrecht / Zeist of Doorn

Provincie Utrecht

Uren p/w 10-12 uur per week

Salaris(schaal) 0-0

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Diakonessenhuis

Adres Bosboomstraat 1 3582 KE Utrecht

Telefoonnummer organisatie 088-250 5000

presentatie

Lees hier het artikel van Diakonessenhuis

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.