Vacature Vicevoorzitter en lid Klachtencommissie

Utrecht

2 - 4 uur

HBO

Gezondheidszorg

Lister is een organisatie die in de stad Utrecht en omgeving huisvesting en begeleiding biedt aan mensen met een psychiatrische beperking of verslavingsachtergrond. Mede op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) beschikt Lister over een onafhankelijke Klachtencommissie voor CliŽnten en ťťn voor Naastbetrokkenen. Beide commissies bestaan uit dezelfde zes leden. De voorzitter en vicevoorzitter zijn beide jurist. Twee van de overige leden worden op voordracht van de medewerkers (Ondernemingsraad) benoemd en en twee leden op voordracht van de cliŽnten (CliŽntenraad). Alle leden hebben zitting in beide commissies.

De volgende functies zijn beschikbaar.

VICEVOORZITTER KLACHTENCOMMISSIE (per september 2021)

en

LID KLACHTENCOMMISSIE (per direct)

Functie

De Klachtencommissies komen eenmaal per kwartaal bijeen. Naast het bijwonen van deze vaste bijeenkomsten, moeten de leden bereid zijn om enkele uren per maand (flexibel) beschikbaar te zijn voor zittingen, voorlichtingsbijeenkomsten en andere activiteiten. Zij ontvangen hiervoor een vaste vergoeding per uur. Op jaarbasis ontvangen de Klachtencommissies gemiddeld circa 15 klachten, waarvan ongeveer de helft leidt tot een hoorzitting en uitspraak. De aanstelling is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot tweemaal herbenoeming.
Meer informatie over beide klachtencommissies en de klachtenreglementen zijn via de website (www.lister.nl) te verkrijgen of op te vragen bij de ambtelijk secretaris van beide commissies, mw. J. Baar tel:06-23041983 of via Klachtencommissie@lister.nl.

Profiel

Kennis en/of ervaring op het gebied van begeleiding van mensen met psychiatrische en

verslavingsproblemen en/of voldoende affiniteit hiermee;

? In staat zich onbevooroordeeld en onafhankelijk op te stellen, maar zich wel kunnen

verplaatsen in de verschillende posities van klager en verweerder, van ouders van cliŽnten en medewerkers van Lister;

? Affiniteit met behandeling van klachten en in staat zich een visie en oordeel te vormen;

? Besluitvaardig, integer en goed kunnen luisteren;

? In staat en bereid om actief voorlichting te geven aan cliŽnten, naastbetrokkenen en

werknemers van Lister over het werk en de werkwijze van de klachtencommissies;

? Bereid om zich van relevante ontwikkelingen in de sector op de hoogte te houden en zo

nodig deskundigheidsbevorderende cursussen/bijscholing te volgen;

? Bij voorkeur woonachtig in de stad/regio Utrecht

Voor de functie vicevoorzitter geldt aanvullend:

? Jurist;

? Kennis en ervaring als (vice) voorzitter van een klachtencommissie of daarmee vergelijkbare ervaring;

Om de onafhankelijkheid te waarborgen mag het lid van de Klachtencommissies op geen enkele wijze betrokken zijn bij het werk en/of cliŽnten en werknemers van Lister.

Meer informatie over beide klachtencommissies en de klachtenreglementen zijn via de website (www.lister.nl) te verkrijgen of op te vragen bij de ambtelijk secretaris van beide commissies, mw. J. Baar tel:06-23041983 of via Klachtencommissie@lister.nl.

Solliciteren kan tot 6 mei 2021 door op onderstaande link te klikken, daarna zullen we je eventueel uitnodigen voor een gesprek.†
Sollicitatiegesprekken worden gevoerd op 17 mei (1e ronde) en 19 mei (2e ronde) 2021, tussen 9.00 en 17.00 uur, in het Centrale kantoor van Lister, Furkaplateau 15 te Utrecht.

Lister

Algemene gegevens vacature

Organisatie Lister

Vacature Vicevoorzitter en lid Klachtencommissie

Plaats Utrecht

Provincie Utrecht

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Lister

Onderdeel P&O

Telefoonnummer organisatie 030-236 10 70

presentatie →  Lees meer over Lister

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.