Vacature Vertrouwenspersoon Intern

De uitdaging

Florence streeft naar een inclusieve cultuur waarin grensoverschrijdend gedrag niet wordt geaccepteerd, waarin ongewenst gedrag veilig gemeld kan worden, iedere melding serieus wordt genomen en waarin daadkrachtig gehandeld wordt.

Daarom kiest Florence ervoor om intern een vertrouwenspersoon aan te stellen. Het oogmerk van het werk van de vertrouwenspersoon is bij te dragen aan een veilige en integere werkomgeving waarin werknemers optimaal kunnen functioneren en zich veilig voelen om het beste van zichzelf te geven voor Florence.

De aanstelling van vertrouwenspersoon is voor 4 jaar. Een periode die tweemaal verlengd kan worden. De aanstelling betreft vier uur per week.

De werkzaamheden

De primaire rol van de vertrouwenspersoon ligt in de opvang en begeleiding van medewerkers die ongewenst gedrag en / of schendingen van integriteit ervaren. Daarnaast is het belangrijk dat je je rol  binnen Florence bekendmaakt en uitdraagt en gevraagd en ongevraagd het management en leidinggevenden adviseert over de aanpak van ongewenst gedrag en vermoedens van misstanden.

Je voert je taken onafhankelijk uit. De gesprekken met de melders zijn vertrouwelijk en intern geniet je verschoningsrecht. Ook heb je dezelfde arbeidsrechtelijke bescherming als leden van de Ondernemingsraad. Werkzaamheden van de vertrouwenspersoon vallen onder verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur.

Als vertrouwenspersoon;

 • fungeer je als aanspreekpunt voor medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag en mogelijke misstanden;
 • bied je een luisterend oor en draag je zelfstandig zorg voor de eerste opvang van melders van ongewenst gedrag;
 • adviseer je over en ondersteun je (zo nodig) bij mogelijk vervolgstappen (bijvoorbeeld bij het aan de orde stellen van ongewenst gedrag bij de leidinggevende of het indienen van een formele klacht);
 • verwijs je, zo nodig, door naar andere interne of externe specialisten en/of instanties;
 • geef je gevraagd en ongevraagd advies aan Raad  van Bestuur;
 • heb je met de andere vertrouwenspersonen van Florence 6 keer per jaar werkoverleg en intervisie;
 • heb je een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de informatie van de melder en andere vertrouwelijke informatie die hem in het kader van zijn werk ter ore is gekomen.

De verwachtingen

De volgende criteria worden toegepast bij het aanstellen van de vertrouwenspersonen:

 • Werkzaam binnen Florence;
 • Bekendheid met het reilen en zeilen van de organisatie;
 • Geen conflicterende functies of rollen, zoals HR-medewerker of OR-lid;
 • HBO werk- en denkniveau - Affiniteit met (on)gewenste omgangsvormen en integriteitskwesties;
 • Goede gespreksvaardigheden en empathisch vermogen;

Ons aanbod

 • Een organisatie die jou ondersteunt zodat jij het werk kunt doen dat jou lief is;
 • Een vierdaagse basistraining bij een van de door de LVV geaccrediteerde opleiders en daarna volgt certificering. Ook wordt de vertrouwenspersoon persoonlijk lid van de LVV. De kosten worden gedeclareerd bij de organisatie;
 • Bij- en nascholing;
 • De vertrouwenspersoon mag in zijn reguliere functie geen nadeel ondervinden van het uitoefenen van de rol van vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon geniet ontslagbescherming vergelijkbaar met de wettelijke bescherming van OR-leden;
 • Het betreft een functie voor gemiddeld 4 uur in de week;

Solliciteren en extra informatie

Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geworden? Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren. Heb je naar aanleiding van de vacature nog vragen, mail dan voor meer informatie met Miranda Koopman, miranda.koopman@florence.nl.Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 

Florence

Algemene gegevens vacature

Organisatie Florence

Vacature Vertrouwenspersoon Intern

Plaats Rijswijk

Provincie Zuid-Holland

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Florence

presentatie

Lees hier het artikel van Florence

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.