Vacature Strategisch Adviseur Mens & Organisatie

32-36 uur per week

Ondersteuning Amsterdam, Amsterdam

Wij zoeken een spin in het web met een helikopterview op het gebied van Mens & Organisatie, die in staat is de kleine dingen te zien om het grote te kunnen doen en vice versa. Zo krijg jij de kans prachtige ontwikkelingen te bewerkstelligen. Hierin kun jij je feeling voor de mensontwikkeling en is een verbindende factor goed kwijt.

Werkplek

Amstelring is een innoverende organisatie die zich richt op verpleeghuiszorg, wijkverpleging, dagbesteding en thuisbegeleiding in de regio Amsterdam, Amstelland en Meerlanden. Ruim 3700 medewerkers bieden zorg en ondersteuning aan ruim 2100 bewoners in de 22 locaties en aan de 5000 cliënten die thuis wonen.

De visie van Amstelring

Amstelring staat voor betekenisvolle zorg, fijn werken en financieel gezond zijn. Leiderschap en integraal management worden gezien als essentiële voorwaarden voor het realiseren van deze doelen. Vakmensen werken in zelforganiserende teams en vormen het hart van de locaties en in wijken. Om hen optimaal te ondersteunen hanteert Amstelring de principes: dichtbij, ontzorgen, vereenvoudigen. De ondersteuning binnen Amstelring werkt integraal en procesgericht met behoud van ieders expertise. Het Integraal Serviceteam Amstelring (ISA) ondersteunt de zorgmedewerkers en alle locaties. De Raad van Bestuur (RvB) wordt ondersteund door een kleine groep strategische adviseurs.

Belangrijke ontwikkelingen met mooie uitdagingen

De headline van de koers van Amstelring is ‘anticiperen op wat de samenleving van ons vraagt’. En die samenleving vraagt nogal wat van ons in de komende jaren. We zien een stijging van de zorgvraag (zowel in aantal mensen als in complexiteit) en moeten die vraag beantwoorden in een arbeidsmarkt waarin de krapte alleen maar toeneemt.

Amstelring werkt aan nieuwe woonzorgconcepten die anticiperen op wat de samenleving van ons vraagt. De zorgafhankelijkheid van onze (potentiële) cliënten zal moeten worden verminderd. Daarom zullen we zorg en diensten anders gaan organiseren. Ons M&O beleid zal daarin meebewegen.

Bij het ontwikkelen van deze zorgconcepten zien we op het gebied van M&O grote uitdagingen. Je kunt hierbij onder andere denken aan:

 • We hebben nieuwe zorgmedewerkers nodig en willen onze huidige zorgmedewerkers aan ons binden;
 • We hebben ook nieuwe medewerkers met andere profielen nodig;
 • Bestaande functies zullen doorontwikkelen en veranderen. Dat betekent iets voor onze huidige medewerkers die we willen behouden;
 • Technologie zal medewerkers meer gaan ondersteunen;
 • Op basis van data en bovenstaande ontwikkelingen zullen we strategische keuzes maken voor onze (meerjaren) arbeidsmarktagenda.

Veel vernieuwende initiatieven en projecten zijn al gestart, zoals het Fieldlab voor nieuw onderwijs, instroom van medewerkers zonder zorgachtergrond, het opzetten van de Amstelring Academie, digitaal leren en werken, zorgtechnologie, datagedreven werken en het doen van onderzoek. Kortom, de komende jaren kun je bij Amstelring als strategisch adviseur M&O een geweldige uitdaging verwachten om samen met je collega’s aan te werken!

Functie

In deze functie voer jij de regie op het beleid van M&O om Amstelring door te ontwikkelen tot een toekomstbestendige organisatie, die de zorgvraag van nu en in de toekomst op kwalitatief goede wijze kan garanderen.

Dit doe je op verschillende (actuele) M&O-thema’s zoals; arbeidsmarkt, opleiding, werving & selectie, introductie, een wervend imago, salaris, functiehuis en verzuim. Het aanbrengen van een prioritering in de activiteiten en keuze van projecten, in samenspraak met managers en de Raad van Bestuur, om datgene te doen wat Amstelring als organisatie verder brengt op M&O gebied.

Je hebt een visie op HR en mens- en organisatieontwikkeling en je bent in staat deze te koppelen aan de uitdagingen binnen en buiten Amstelring, met een blik op het heden en een vergezicht naar de toekomst.

Je bent in staat om met nieuw elan, creatieve inbreng en met organisatiekundig/ strategisch inzicht, te komen tot (door)ontwikkeling van nieuwe initiatieven.

Je bent een volwaardig lid van een koersbepalend team van strategisch adviseurs voor de Raad van Bestuur en en het hele concern. Je vertegenwoordigt het bestuur in regionale en landelijke overleggen op het gebied van HR.

Met betrekking tot inhoudelijke thema’s werk je samen op M&O-vlak met verschillende disciplines en teams. Zij helpen je om van ‘bedacht naar gedaan’ te komen.

Verbinding

 • Je houdt nadrukkelijk contact en feeling in de organisatie en voedt je met nieuwe invloeden, onder andere vanuit wet- en regelgeving en door diverse stakeholders. Met jouw persoonlijkheid, kennis en brede HR-visie ben je sparringpartner voor de RvB.
 • Je speelt een verbindende rol tussen management en RvB door op M&O-gebied wensen, initiatieven en organisatiestrategie met elkaar te verbinden.
 • In je stijl en werkwijze ben je enthousiast en energiek en vertaal je de visie inspirerend en overtuigend naar anderen en neem je mensen mee in de gekozen richting.

Profiel

We maken graag kennis met jou, als jij...

 • bevlogen, verbindend, communicatief, innovatief, daadkrachtig en koersvast bent;
 • bent voorzien van een afgeronde HBO-Academische opleiding op het gebied van bijvoorbeeld HR of Organisatiekunde. Academisch werk- en denkniveau.
 • aantoonbare ervaring hebt in het adviseren van bestuur en management en het leiden van projecten, waarvan strategische vraagstukken en veranderingen deel uitmaakten;
 • een sterk analytisch vermogen hebt en op basis van analyses met een pragmatische benadering een passende koers en aanpak kan bepalen;
 • in staat bent om in de dynamiek van de zorgmarkt buiten de gebaande paden te gaan om concepten te bedenken die getuigen van lef, vernieuwing en creativiteit. Je denkt in oplossingen in plaats van problemen;
 • in staat bent om nieuwe concepten te implementeren samen met collega’s en (externe) samenwerkingspartners;
 • veranderkundige vaardigheden bezit.

Wij bieden

Het betreft een fulltime functie van 36 uur per week, maar 32 uur is bespreekbaar. We werken niet vanuit een vaste werkplek. De locaties waar je het meest aanwezig zult zijn, zijn gesitueerd in Amsterdam en Amstelveen.

Geïnteresseerd

Hebben we je enthousiast gemaakt over deze leuke baan? Dan zijn wij benieuwd naar jouw ideeën over hoe jij, samen met ons, onze (toekomstige) medewerkers blij kunt maken zodat zij bij ons willen (blijven) werken!

Wil je nog meer weten?

Bel dan met Karin Schuldink (adviseur RvB, 06 16 31 40 51) of Hava Yigit (manager ISA, 06 28 77 03 33).

Amstelring

Algemene gegevens vacature

Organisatie Amstelring

Vacature Strategisch Adviseur Mens & Organisatie

Plaats Amsterdam

Provincie Noord-Holland

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Amstelring

Onderdeel Vacaturebank

→  Lees meer over Amstelring

Vergelijkbare vacatures

Adviseur Mens en Organisatie

Amstelring in  Amstelveen