Vacature Stage sociotherapeut | Afdeling 020 | Leerwerkplaats | 32 uur| feb ’22 | Amsterdam

Titel: Stage sociotherapeut | Afdeling 020 | Leerwerkplaats | 32 uur| feb ’22 | Amsterdam

Nummer: 1000000639

Deadline:

Locatie: Amsterdam

Afdeling:

Team 020

Opleidingsniveau: HBO / Bachelor

Uren per week: 32 uur

Soort project: Stage



Stage sociotherapeut | Afdeling 020 | Leerwerkplaats | 32 uur| feb ’22 | Amsterdam
Leuk! Jij bent op zoek naar een stage in de GGZ/jeugdhulp. Wellicht is deze stageplek jouw start van een geweldige loopbaan in deze mooie sector. Lees snel verder wat je gaat doen op deze stageplek.

Waar ga je aan de slag? Levvel helpt kinderen, jongeren en gezinnen met ernstige problemen weer op weg. Met alle hulp onder één dak: van opvoedondersteuning tot hoogcomplexe psychiatrische zorg. Daarbij kijken we altijd wat kinderen, jongeren en gezinnen écht nodig hebben. Daar passen we onze begeleiding en behandeling op aan. Ook als dat betekent dat we van de regels moeten afwijken. We werken intensief samen en leren van elkaar. Zo blijven we onszelf steeds vernieuwen.   
  
Wat ga je doen? Afdeling 020 is een gastvrije afdeling. Jongere kunnen hier terecht wanneer zij aanvullende ondersteuning nodig hebben naast hun reguliere begeleiding en/of behandeling, met als doel eventuele crisis te voorkomen. Daarnaast wil 020 bijdragen aan het herstel van de jongeren.

020 is er voor jongeren  zowel vanuit de GGZ, als vanuit de jeugdzorg, wat maakt dat je te maken krijgt met een diverse doelgroep. Jongeren maken altijd vrijwillig gebruik van 020 en mogen dat op verschillende manieren doen. Zij kunnen overnachten, langskomen, bellen of appen, net waar zij behoefte aan hebben. Op 020 werken we vanuit de-escalerend werken en vanuit de presentie benadering.

Wat ga je doen?

 • Meedenken over de hulpverlening binnen (en soms buiten) de kaders van 020.
 • Door het draaien van verschillende diensten inzicht krijgen in de verschillende verantwoordelijkheden van een sociotherapeutenfunctie en die in de loop van de tijd eigen maken
 • Duidelijke leerdoelen (leren) formuleren & evalueren met de begeleider(s)
 • Kennis opdoen van methoden en technieken en van ondersteunende vakken als psy­chologie, pedagogiek etc.
 • Regelmatig begeleidingsgesprekken met de stagebegeleiders
 • Inzage in dossiers
 • Deelnemen aan allerlei vormen van overleg
 • Mogelijk verantwoordelijkheid krijgt voor onderhouden caseload van 020 (echter altijd onder eindverantwoordelijkheid van de stagebegeleider)
 • Aan stageopdrachten werken, dit in overleg met de sociotherapeuten die in dienst zijn

Jij bent:
 • 3e jaars hbo student social work en studeert aan de HvA (vereiste i.v.m. de Leerwerkplaats)
 • In staat om 10 maanden aaneengesloten stage te lopen
Waarom Levvel?
 • je leert -door samen met je team- het behandelaanbod naadloos te laten aansluiten op de behoeften van kinderen, jongeren en gezinnen;
 • je leert hoe wij binnen Levvel werken met vakmanschap;
 • je werkt met hele diverse doelgroepen: kinderen, jongeren en gezinnen waarbij problemen spelen als trauma, gedrag- of persoonlijkheidsstoornissen, depressie, autisme of een licht verstandelijke beperking;
 • je werkt in een betekenisvolle stage waarin je je met ruim 2000 collega’s dagelijks inzet voor betere jeugdhulp.
Verder krijg je bij ons:
 • stagevergoeding van € 250,- bruto bij een stage van 32 uur per week;
 • flexibele werkomstandigheden passend bij in de huidige situatie;
 • werkbegeleiding van een collega uit het team;
Let op! Je reageert op een stageplek van de pilot De Leerwerkplaats. Lees deze alinea aandachtig door: Om de hbo-stagiaires beter voor te bereiden op het complexe werk in de 24-uurszorg  zijn we in samenwerking met de opleiding Social Work (SW) en het lectoraat Jeugdzorg aan de Hogeschool van Amsterdam gestart met het opzetten van de leerwerkplaats ‘Leren werken in de 24-uurs zorg’. 
Deze pilot is ontstaan vanuit de wens onze hulpverleners voldoende toe te rusten specifiek voor de 24-uurs zorg. Een mooie, maar zeker ook lastige tak van sport, die om meer toegespitste kennis en vaardigheden vraagt.

Zodoende ontstond het idee van de Leerwerkplaats:
Een projectgroep van Levvel heeft daarom in nauwe samenwerking met HvA docenten SW, onderzoekers van het lectoraat, een begeleidingscommissie binnen Levvel én een begeleidingscommissie binnen de HvA, een onderwijsprogramma opgesteld. Coaching en onderwijs-op-maat staat centraal en wordt gegeven door een docent samen met een leerbegeleider van Levvel.
Studenten worden gecoacht in het leren signaleren van vraagstukken en uitgedaagd om daarbij out-of-the box te denken. Het praktijkjaar kent voor studenten een duur van 10 maanden, wat is verdeeld over 2 semesters:
 • Semester 1 praktijksemester. De student loopt vier dagen per week stage
 • Semester 2 beroepssemester. De student loopt drie dagen per week stage
   

Mocht je vragen hebben over De Leerwerkplaats, schroom niet en neem contact op met Marije van der Meer.

Enthousiast? Solliciteer direct via de button!

Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Marije van der Meer beantwoordt ze graag: telefoonnummer: 06-46253089
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Mail dan met stage@levvel.nl.
We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Want: hoe diverser onze organisatie, hoe beter onze zorg en hulpverlening. We streven dus naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de jongeren en gezinnen die wij begeleiden en behandelen. Met alle verschillen.


 

 

Levvel

Algemene gegevens vacature

Organisatie Levvel

Vacature Stage sociotherapeut | Afdeling 020 | Leerwerkplaats | 32 uur| feb ’22 | Amsterdam

Plaats Amsterdam

Provincie Noord-Holland

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Levvel

Onderdeel werving en selectie

presentatie

Lees hier het artikel van Levvel

Vergelijkbare vacatures