Vacature Stage persoonlijk begeleider ambulant Gewoon Thuis

  • Amersfoort
  • 32 uur
  • 16 mei 2021
  • HBO

Gewoon Thuis is de nieuwe begeleidingsvorm waarbij cliŽnten gepland en ongepland ondersteund worden in hun thuissituatie op alle levensterreinen, in samenwerking met andere zorgpartners, voorzieningen in de buurt en het netwerk van de cliŽnt. Zo hebben cliŽnten de mogelijkheid om sneller en langer op zichzelf te wonen.


Een persoonlijk begeleider voor het project Gewoon Thuis in Amersfoort is de spil in de coŲrdinatie van de zorg rondom cliŽnten en schakelt veel met collegaís, zorgpartners, gemeente en het sociale netwerk van de cliŽnt. Het team probeert zoveel mogelijk in gezamenlijkheid met betrokkenen de zorg te organiseren, uit te voeren en te evalueren. Er kan verschillende zorg worden ingezet bij Gewoon Thuis zoals trajectbegeleiding, budgetcoaching of een specifieke expertise vanuit een ander team. Ook zorg of afstand zoals beeldbellen en e-health horen hierbij. Samen met de cliŽnten stelt een persoonlijk begeleider doelen op die gericht zijn op een zo zelfstandig mogelijk leven. Als (stagiair) begeleider sta je naast cliŽnten en bouw je een vertrouwensband op. CliŽnten kunnen naast geplande begeleiding een beroep doen op ongeplande zorg. Een persoonlijk begeleider maakt een inschatting van de benodigde zorg en organiseert en evalueert deze met betrokkenen. In dit werk is ook het zorgvuldig bijhouden van de cliŽntendossiers van groot belang. Als stagiair lever je een actieve bijdrage aan cliŽntbespreking en andere overlegvormen. Uiteindelijk zul je alle taken en werkzaamheden uitvoeren zoals beschreven staan in de functieomschrijving. Uiteraard onder supervisie en verantwoordelijkheid van de praktijkbegeleider en teamgenoten.

Jouw werkplek

In de regio Amersfoort start een ambulant team dat bestaat uit woonbegeleiders en persoonlijk begeleiders die samen zorg bieden aan ongeveer 20 cliŽnten die zelfstandig wonen in de regio Amersfoort. Alle teamleden draaien dagdiensten, late diensten en bereikbaarheidsdiensten, geven gezamenlijk vorm aan de organisatie van werkzaamheden en hebben een belangrijke rol in het verder ontwikkelen van deze begeleidingsvorm.

De begeleiding van cliŽnten staat voorop en ook is er veel ruimte om samen met het team invulling te geven aan het werk. Ieder teamlid is aandachtfunctionaris van een onderwerp binnen het team, waarbij je invulling geeft aan de inhoud ervan.

Wat we van jou verwachten?

Je volgt de hbo-opleiding social work of toegepaste psychologie (leerjaar 3). Een lerende houding is als stagiair van belang. We verwachten dat je kan reflecteren op eigen handelen, een eigen inbreng hebt bij stagegesprekken en dat je persoonlijke leerdoelen kunt stellen. Je kan goed samenwerken en levert een actieve bijdrage aan het team. Je kan relaties opbouwen en onderhouden en je bent klantgericht. Je weet wat je kunt, je weet wat je nog wilt leren en kan zelfstandig werken. Uiteraard onder begeleiding van je team, die jou ondersteunt in jouw leerproces.

 

Ons aanbod

Als je stage bij Kwintes loopt, krijg je kans ervaring op te doen in een interessante, veelzijdige organisatie, waarbij je een goede basis legt voor je toekomst. Je wordt op professionele wijze begeleid, er is voldoende ruimte om je eigen ideeŽn en creativiteit in te zetten en je ontvangt een stagevergoeding naar rato.

Direct reageren

Kwintes

Algemene gegevens vacature

Organisatie Kwintes

Vacature Stage persoonlijk begeleider ambulant Gewoon Thuis

Plaats Amersfoort

Provincie Utrecht

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Kwintes

Onderdeel Stafafdeling P&O

Telefoonnummer organisatie 030-695 61 73

presentatie →  Lees meer over Kwintes

Vergelijkbare vacatures