Vacature Specialist Ouderengeneeskunde voor de eerste lijn

De uitdaging

Florence is een dynamische en toonaangevende zorgorganisatie in de regio Den Haag. Wij zetten ons iedere dag in om persoonlijke, flexibele en deskundige zorg te bieden. Thuis en in onze woonzorgcentra en verpleeghuizen. De essentie van onze dienstverlening is het beste te omschrijven als ‘klein binnen groot’. Groot in verband met de omvang, met alle schaalvoordelen van dien. Klein, omdat we in de wijk dichtbij de cliënt staan en de zorg nadrukkelijk wordt afgestemd op de vraag van de individuele cliënt. Vrijheid van keuze is ons uitgangspunt, zowel voor cliënten als voor medewerkers.

In onze woonzorgcentra bieden wij generalistische zorg. Daarnaast hebben we specifieke doelgroepen als: geriatrische revalidatiezorg, eerstelijns verblijf, gerontopsychiatrie en jonge mensen met dementie. In de regio werken we nauw samen met huisartsen en bieden we met onze specifieke kennis ondersteuning in de eerste lijn.
Binnen de specialistische doelgroepen zijn er onder leiding van zorgprogrammaleiders, zorgprogramma’s geschreven. Kennisontwikkeling, innovatie en toepassing van de laatste zorg - en behandelinzichten kenmerken ons werkklimaat. Meer informatie over onze organisatie is te vinden op www.florence.nl

De werkzaamheden

SO ontwikkeling eerstelijnszorg
Kwetsbare ouderen wonen steeds langer thuis. Voor hun eerstelijns medische zorg zijn deze ouderen aangewezen op hun huisarts. De zorg thuis wordt steeds complexer. De huisarts kan een beroep doen op de specialistische kennis van onze specialisten ouderengeneeskunde (SO). Wij werken nu al in veel wijken in ons werkgebied samen met huisartsen en we willen dit verder uitbouwen. Wij doen dit door de SO’s  als vraagbaak en partner te positioneren en op verzoek van de huisarts consulten bij kwetsbare ouderen thuis te verrichten.
Ook met ziekenhuizen willen wij verdergaande samenwerking opbouwen. Op dit moment werkt in het Haga ziekenhuis een SO van Florence al een middag en avond in de week op de SEH. Tijdens deze diensten zijn onze SO’s sparringpartner voor de artsen op de SEH op gebied van geriatrie en zien zij ook patiënten die binnen komen op de SEH met als kenmerk geriatrische problematiek. Onze ambitie is om deze samenwerking verder uit te breiden in dagen, maar ook met andere ziekenhuizen in de regio.
Als SO in de eerstelijn maak je deel uit van een team van artsen die werkzaam zijn in verschillende regio’s in de eerste lijn. Je richt je vooral op de verdere vormgeving en uitbouw van de samenwerking met huisartsen, rekening houdend met de eisen van de verzekeraars. Je neemt zelf een deel van de eerstelijns consulten op je. Ook ben je betrokken bij het ontwikkelen van multidisciplinaire behandelprogramma’s.

Onze artsenvakgroep
De artsenvakgroep maakt deel uit van de Behandeldienst van Florence waar alle behandelfuncties in zijn ondergebracht. De Behandeldienst valt direct onder de Raad van Bestuur. De eerste Geneeskundige en manager Behandeldienst maken deel uit van het directieoverleg en het strategisch beraad van Florence. In de artsenvakgroep - bestaande uit zo'n 30 artsen - is de Eerste Geneeskundige medisch eindverantwoordelijk. Zij staat rechtstreeks in contact met de Raad van Bestuur.
Binnen de vakgroep ontmoet je je collega's, praat je over de inhoud van het vak en over casuïstiek, wissel je kennis uit en refereer je. De vakgroep is de plek waar je je ontwikkelt, afstemt en deelt. Er heerst een prettige en collegiale sfeer.
Het continue verbeteren van de zorg staat voorop. We ontwikkelen visie op de rol van de arts in het zorgproces en participeren in onderzoeksprojecten en zijn lid van het UNC-ZH. We werken samen met universiteiten en andere zorginstellingen aan doordachte zorgprogramma's. We hebben meerdere opleidingsplaatsen voor specialisten ouderengeneeskunde.

De verwachtingen

Voor de ontwikkeling in de eerste lijn zijn wij op zoek naar een enthousiaste SO, voor minimaal 28 uur per week. Een combinatie van werken in de eerste lijn en in een van onze woonzorg locaties behoort tot de mogelijkheden.
Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met deze werkzaamheden en enthousiast is over deze ontwikkeling van het vak. Daarnaast versta je je vak en breng je de nodige vaardigheden mee. Je kunt uitstekend communiceren met collega artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, cliënten en familieleden.
Je bent een goede organisator die de regie op zich neemt in het zorg- en behandelproces. Je maakt verbinding met de zorg- en behandel collega's en werkt samen met hen aan excellente zorg. En als het er op aankomt, aarzel je niet als er besluiten genomen moeten worden. Je stelt je toetsbaar op, bent leergierig en kent je eigen sterke en zwakke punten.

Ons aanbod

We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden die passen bij jouw ambities en wensen. Wil je een dag meelopen? Wij bespreken het graag.
De functie is ingeschaald in FWG schaal 75. Je komt in een enthousiast team waar we samen werken aan excellente medische zorg. 

Solliciteren en extra informatie

Heb je nog vragen of wil je een keer meelopen of een oriënterend gesprek? Bel dan gerust met Clarine van Wessem op 06-39851028.

Florence

Algemene gegevens vacature

Organisatie Florence

Vacature Specialist Ouderengeneeskunde voor de eerste lijn

Plaats Den Haag

Provincie Zuid-Holland

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Florence

presentatie

Lees hier het artikel van Florence

Vergelijkbare vacatures