Vacature Promovendus Midwifery Science

Werkomgeving

De afdeling Midwifery Science verricht onderzoek naar de organisatie, kwaliteit en toegankelijkheid van de verloskundige zorg in Nederland en kent 3 onderzoekslijnen: organisatie en toegankelijkheid van zorg, evaluatie van de effectiviteit van zorginterventies en perinatale psychologie in relatie tot verloskundige zorg. De onderzoeken binnen Midwifery Science dragen in belangrijke mate bij aan continue kwaliteitsverbetering van de verloskunde (midwifery) en de geboortezorg in het algemeen. De afdeling Midwifery Science Noord-Nederland is opgericht vanuit het samenwerkingsverband tussen de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG), het VUmc en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Klik hier voor meer informatie.

Functiebeschrijving

Ongewenste zwangerschap hangt samen met negatieve psychosociale en gezondheidsuitkomsten bij moeder en kind. Eerstelijnszorgverleners (huisartsen en verloskundigen) in Nederland verlenen zorg, geven voorlichting over keuzemogelijkheden en ondersteunen vrouwen met ongewenste zwangerschappen en hun partners. Ook verlenen zij nazorg en secundaire preventie, bijv. het voorschrijven van voorbehoedsmiddelen om herhaalde ongewenste zwangerschappen te vermijden. Echter is er in Nederland nog weinig kennis over het voorkomen van ongewenste zwangerschappen en risicogroepen binnen de eerstelijnszorg. Gezien de lage prevalentie van vrouwen met ongewenste zwangerschappen in de eerstelijnspraktijk hebben eerstelijnszorgverleners waarschijnlijk weinig ervaring met het voorlichten, ondersteunen en verlenen van nazorg en secundaire preventie aan vrouwen met ongewenste zwangerschappen, vooral als deze vrouwen tot mogelijke risicogroepen met specifieke zorgbehoeften horen zoals, migranten. Dit kan de vaardigheden van zorgverleners om adequaat in te gaan op zorgbehoeften en psychosociale problemen mogelijk negatief be´nvloeden. Ook wordt er weinig samengewerkt tussen verschillende eerstelijnszorgverleners rondom ongewenste zwangerschappen.

De doelen van ons project zijn:
Het verbeteren van de ge´ntegreerde eerstelijnszorg voor en secundaire preventie van ongewenste zwangerschappen door middel van:
a. het verkrijgen van inzichten in het voorkomen van (herhaalde) ongewenste zwangerschappen in de eerstelijnszorg, (hoog)risicogroepen, en zorgpaden in het geval van ongewenste zwangerschappen;
b. het achterhalen van zorgbehoeften m.b.t. ge´ntegreerde eerstelijnszorg vanuit het perspectief van cliŰnten met een ongewenste zwangerschap en hun partners/naasten en eerstelijnszorgverleners;
c. het onderzoeken van de haalbaarheid en potentiele effectiviteit van een aangepaste interventie ter verbetering van de ge´ntegreerde eerstelijnszorg en secundaire preventie m.b.t. ongewenste zwangerschappen bij met name risicogroepen.

Binnen een periode van 48 maanden zullen 3 met elkaar verbonden deelonderzoeken worden uitgevoerd:
a. kwantitatief onderzoek ter bestudering van het voorkomen van en risicogroepen m.b.t. ongewenste zwangerschappen op basis van grootschalige eerstelijns-dataregistratiesystemen;
b. kwalitatieve interviews met vrouwen met ongewenste zwangerschappen, hun partners/naasten, en eerstelijnszorgverleners;
c. participatief actieonderzoek ter evaluatie van de haalbaarheid en potentiele effectiviteit van een aangepaste interventie ter verbetering van de ge´ntegreerde eerstelijnszorg voor en secundaire preventie van ongewenste zwangerschappen onder met name risicogroepen binnen enkele Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSVs) in Noord Nederland.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met huisartsen, verloskundigen, epidemiologen en sociale wetenschappers in samenwerking met Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZEGNN) en het Childbirth Network (CBN), d.w.z. netwerken van verloskundigen, huisartsen, gynaecologen, kraamverzorgsters, en/of jeugdartsen werkzaam in Groningen, Drenthe, Friesland of Noord-Holland. Ook hebben ervaringsdeskundigen een belangrijke rol in het onderzoek om de stem en perspectieven van vrouwen zelf te laten horen.

Als promovendus ben je de spin in het web voor alle betrokken zorgverleners, onderzoekers en ervaringsdeskundigen. Je werkt met de verschillende zorgverleners van de Noordelijke Verloskundige Samenwerkingsverbanden en het CBN samen waarbij je ondersteund wordt door de projectleider van ZEGNN. De gegevens verzamel en analyseer je kwalitatief (interviews) en kwantitatief (eerstelijnsregistratie data afkomstig van bijv. AHON en VECAS).

Werkzaamheden
Als promovendus bent je (mede-)verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het onderzoek. De belangrijkste taken zijn:

 • opzetten en uitvoeren van interviews onder vrouwen met een ongewenste zwangerschap en hun partners/naasten, huisartsen, en verloskundigen;
 • opzetten en ondersteunen van de uitvoering van een participatief actieonderzoek ter aanpassing en evaluatie van een interventie ter verbetering van ge´ntegreerde eerstelijnszorg voor en secundaire preventie van ongewenste zwangerschappen;
 • zorgdragen voor de dataverzameling, de analyses en de interpretatie ervan, en de verslaglegging;
 • publiceren van Engelstalige artikelen die resulteren in een proefschrift;
 • presenteren van onderzoeksresultaten op nationale en internationale congressen.

Wat vragen wij

Wij zoeken een promovendus die de volgende kwaliteiten heeft:

 • Je hebt bij voorkeur werkervaring in de geboortezorg (bijvoorbeeld verloskundige of verpleegkundige) en een master op een relevant terrein bijvoorbeeld: public health, gezondheidswetenschappen, sociale geneeskunde, evidence based medicine, epidemiologie.
 • Je bent gedreven en daadkrachtig, beschikt over nieuwsgierigheid, onderzoeksgeest en creativiteit.
 • Je hebt kennis en ervaring met het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met het analyseren van kwalitatieve onderzoeksmethoden.
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken onder wisselende werkdruk en deadlines.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels (bij voorkeur blijkend uit een Engelstalige thesis of publicatie).
 • Je beschikt over uitstekende organisatorische, sociale en communicatieve vaardigheden om als een spin in het web te fungeren in dit project.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs.
 • Je bent enthousiasmerend, toegankelijk en gericht op samenwerken.

Wat bieden wij

In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor 12 maanden (0,8 fte/28,8 uur per week), dat bij goed functioneren kan worden verlengd. Het salaris bedraagt maximaal € 3.196,- bruto per maand (schaal PRO) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie
Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met:

 • dr. Jens Henrichs, telefoonnummer: 06-1784 6505

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 28 februari 2021.
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

De eerste sollicitatiegesprekken zijn op 5 maart 2021, tussen 9.00 en 12.00 uur. Deze zullen digitaal plaatsvinden via Microsoft Teams.


Universitair Medisch Centrum Groningen

Algemene gegevens vacature

Organisatie Universitair Medisch Centrum Groningen

Vacature Promovendus Midwifery Science

Plaats Groningen

Provincie Groningen

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Universitair Medisch Centrum Groningen

Adres Hanzeplein 1 9713 GZ Groningen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.