Vacature Programmaleider SJSO

Titel: Programmaleider SJSO

Nummer: 1000000704

Deadline:

Locatie: Amsterdam

Afdeling:

Team Specialistische Jeugdhulp Speciaal Onderwijs

Opleidingsniveau: HBO / Bachelor

Uren per week: 28 tot 32 uur per week

Salarisniveau CAO Jeugdhulp: Schaal 12: €3568,98 tot €5616,78

Soort project: Vacature

Programmaleider SJSO – Amsterdam – 28 tot 36 uur
Wat is SJSO? Sinds het schooljaar 2018-2019 zet de gemeente Amsterdam vrij toegankelijke specialistische jeugdhulp in binnen het speciaal onderwijs (SJSO). Hiertoe wordt gewerkt met vaste specialistische jeugdhulpverleners, die verbonden zijn aan, en werken binnen de circa 50 speciaal onderwijsscholen in Amsterdam. Zij zijn op de scholen aanwezig en  bieden jeugdhulp en gespecialiseerde ggz zorg. De specialistische jeugdhulpverlener en ggz behandelaar staan niet los, maar zijn onderdeel van, en werken nauw samen, met het onderwijs(zorg)team. Het uitgangspunt is dat door vraaggericht te werken een passend antwoord gezocht wordt op hulpvragen en ondersteuningsbehoeften van leerling, gezin en leerkrachten. De school en de jeugdhulp professionals bieden samen maatwerk aan de leerlingen en hun gezinnen.

Levvel is een van de organisaties die SJSO biedt. Per 1 januari 2022 is het budget SJSO onderdeel van het budget specialistische jeugdhulp Amsterdam.  

In andere regio’s waar Levvel actief is, bestaan ook onderwijszorg projecten. De coördinatie en aansturing van deze teams en/of projecten valt buiten de scope van deze functie. Wel is het van belang dat er voor de onderwijszorg die Levvel als geheel biedt een netwerk opgebouwd wordt zodat we ook op dit thema een lerende organisatie kunnen zijn. Het opbouwen van een netwerk onderwijszorg valt wel binnen de scope van deze functie.  

Wat ga je doen? Als programmaleider heb je de volgende taken en rollen:
 

 1. Aansturing van de groep SJSO collega’s, ruim 50 medewerkers, op meer dan 15 scholen
 • Personele verantwoordelijkheid voor de SJSO-ers met alles wat daar bij komt kijken (ook werving nieuwe medewerkers etc.).
 • Samen met de gedragswetenschapper en teamcoach die aan het team verbonden zijn zorgen voor een netwerk waarin kennis en expertise uitgewisseld wordt.
 • Inregelen van de registratie van SJSO zorg in het nieuwe Levvel registratiesysteem (Medicore).
 • Per locatie ondersteuning bieden aan het inrichten van het registratie proces.
 
 1. Onderhoud van het SJSO netwerk
 • Voortgangsgesprekken met bestuur, directie en zorgteam van de betrokken SJSO-scholen waar SJSO-ers van Levvel werkzaam zijn; onderhouden van relatiebeheer met de scholen.
 • Onderhouden contacten met de overige samenwerkingspartners die betrokken zijn bij SJSO.
 • Actieve deelname aan de overleggen van de Kernpartners in Amsterdam die SJSO bieden en met het OKT.
 • Coördinatie van het project Pleintjesaanpak Amsterdam Zuidoost (SJO) en eventuele uitbreiding naar andere pleinen.
 • Het signaleren of initiëren van nieuwe ontwikkelingen en kansen in de samenwerking van specialistische jeugdhulp met het regulier en speciaal onderwijs.
 
 1. Inbedding en borgen SJSO binnen de gefuseerde organisatie Levvel
 • Op basis van het advies uitgegeven door de groep SJSO stel je in samenspraak met belanghebbenden een project- en implementatieplan op. De belangrijkste onderdelen zijn voor zover nu onderscheiden:
  • Het vormen van een organisatieonderdeel is een eerste belangrijk onderdeel van het plan.
  • De in SJSO werkzame collega’s vormen een netwerk met een diversiteit aan expertise. Het vormen van een netwerkorganisatie waarin SJSO goed georganiseerd is en waarin samengewerkt en uitgewisseld wordt, is een tweede belangrijk onderdeel.
  • Het plan voorziet in een koppeling aan andere belangrijke ontwikkeling in de jeugdhulp, bij Levvel en/of in de stad Amsterdam, zoals bijv. de kleinschaligheid verblijf, ambulantisering en gebiedsgericht werken.
  • In samenspraak met PI-Research onderzoek naar de gewenste positie van het PO/VO adviesteam.
 • Voortdurend doorontwikkelen van de werkwijze SJSO, in samenspraak met andere kernpartners en schoolbesturen.
 • Realiseren van een goede overgang naar de lumpsumfinanciering van de specialistische jeugdhulp waar SJSO ook onder gaat vallen.
 • Naast de kennisuitwisseling binnen de vakgroep ook zorgdragen voor het aanhaken bij de andere initiatieven, projecten en kennisdelingsvormen van Levvel, o.a. de kennisnetwerken.
 • Met betrokken kernpartners samen oppakken van de doorontwikkeling van de werkwijze voor regioleerlingen, omdat de huidige route door kernpartners als zeer nadelig wordt ervaren. Hierin samen optrekken met andere kernpartners, schoolbesturen en regiogemeenten.

Dit ben jij: Jij kunt samenwerken, richting geven, verbinden, communiceren en hebt een mensgerichte benadering. Je ‘kent en begrijpt’ de onderwijszorg, de jeugd-ggz, jeugdhulp, lvb en weet hoe je een gezamenlijke, heldere visie ontwikkelt. Je bent bestuurlijk en organisatie-sensitief en houdt van een uitdaging. Je bent proactief, kunt goed organiseren, werkt zelfstandig en resultaatgericht. Je bent stressbestendig. Je staat voor waar je in gelooft en weet mensen op een planmatig-organische manier mee te laten bewegen. Je schakelt gemakkelijk tussen analytisch, strategisch denken en handelen en de operationele uitvoering waarbij je de kracht en ideeën van anderen weet te benutten. Je houdt van netwerken en bent een krachtige verbinder.

Jij hebt:
 • academisch of hbo+ werk- en denkniveau en ruime relevante leidinggevende werkervaring;
 • kennis van Levvel, het Amsterdamse jeugdhulpstelsel en onderwijszorg;
 • ervaring in het inrichten en leiden van complexe projecten of teams in verandering;
 • het vermogen om te kunnen werken in een context van ontwikkeling.

Waarom Levvel?
 • je komt te werken in een dynamische en innovatieve organisatie waarin je de mogelijkheid krijgt mee te denken in nieuwe projecten;
 • je hebt een betekenisvolle baan waarin je je met ruim 2000 collega’s dagelijks inzet voor effectieve specialistische jeugdhulp;
 • je krijgt de ruimte om je initiatieven met ons te delen en verbeteringen door te voeren;
 • je kunt blijven werken aan je persoonlijke ontwikkeling via Goodhabitz.

Verder krijg je bij ons:
 • arbeidsvoorwaarden conform cao Jeugdzorg
 • een salaris van minimaal € 3.568,98 tot maximaal € 5.616,78 (schaal 12 CAO Jeugdzorg);
 • de Reisbalans app voor je digitale reiskostendeclaratie;
 • een smartphone en laptop.


Enthousiast? Solliciteer direct en wij plannen een kennismakingsgesprek in!
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Martin Pol (directeur) beantwoordt ze graag: 06 - 40 65 48 90. 

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Mail dan met werving en selectie: werk@levvel.nl. Victoria de Geest is de contactpersoon voor deze vacature. Solliciteren kan tot en met zondag 23 januari.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Want: hoe diverser onze organisatie, hoe beter onze zorg en hulpverlening. We streven dus naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de jongeren en gezinnen die wij begeleiden en behandelen. Met alle verschillen.

Levvel

Algemene gegevens vacature

Organisatie Levvel

Vacature Programmaleider SJSO

Plaats Amsterdam

Provincie Noord-Holland

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Levvel

Onderdeel werving en selectie

presentatie

Lees hier het artikel van Levvel

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.