Vacature Opleidingsplek GZ-psycholoog

Organisatie: Horizon
Locatienaam: Harreveld
Standplaats: Harreveld
Vakgebied: Jeugdzorg
Dienstverband: Fulltime
Uiterlijk reageren voor: 01-08-2022

Horizon locatie Harreveld (Gelderland) heeft voor januari 2023 twee vacatures voor de postmaster opleiding tot GZ-psycholoog. Harreveld draagt zorg voor kinderen en jeugdigen.

Wat ga je doen

De opleiding staat open voor basispsychologen, of basis orthopedagogen. Zowel interne als externe kandidaten zijn welkom om te solliciteren. Belangrijk is dat na de opleidingsplek vanuit de organisatie wordt verwacht dat de GZ-psycholoog de rol van regiebehandelaar heeft.

De cursorische opleiding vindt plaats bij de RINO in Utrecht.

Wat houdt de opleiding in?

Je volgt één dag per week onderwijs in eigen tijd. Naast je opleidingstijd ben je voor 65% productief bij een 32-urige werkweek. Praktijkopdrachten, werkbegeleiding en supervisie volg je in werktijd.

Wat vragen wij van jou
 • Relevante werkervaring binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie/jeugdzorg/onderwijs-zorg gedurende ten minste drie jaar;
 • Functioneren als basispsycholoog of basis- orthopedagoog;
 • motivatie voor de opleiding;
 • In bezit zijn van de diagnostiekaantekening;
 • In bezit zijn van een LOGO-verklaring

De volgende competenties zijn passend bij de GZ-psycholoog en in de selectiegesprekken wordt verkend in hoeverre je bepaalde vaardigheden sterker hebt ontwikkeld en welke leerdoelen en aandachtspunten naar voren komen. Zie voor een meer gedetailleerde beschrijving: https://www.nvo.nl/kwaliteit/beroepscompetentieprofielen#beroepscompetentieprofielen-van-orthopedagogen

 • Psychologisch handelen: wetenschappelijk gefundeerde psychologische en pedagogische kennis, specifieke vaardigheden en professionele attitudes om te komen tot doelmatige diagnostiek, indicatiestelling en psychologische interventies;
 • Heldere communicatievaardigheden: zowel mondeling als schriftelijk, op het gebied van diagnostiek en behandeling, je kan jouw taal aanpassen aan het cliëntensysteem, je kan op metaniveau het gesprek aangaan, je kan goed toelichten (psycho-educatie);
 • Samenwerking: kent de algemene structuur van de gezondheidszorg, onderwijs, de maatschappelijke dienstverlening en de eigen organisatie. Je participeert in een netwerk van functionele samenwerkingsrelaties en maakt optimaal gebruik van beschikbare expertise. Het gaat hierom onder andere kennis van de sociale kaart, het geven van adviezen en consulten en een goed vermogen om samen te werken in een team;
 • Kennis en wetenschap: je streeft naar optimalisatie van kennis en kunde in ons vakgebied. Je kan de wetenschappelijke aspecten zoals verweven met de praktijk onderkennen en kritisch beschouwen. Hieronder valt het beoordelen van relevante informatiebronnen op hun relevantie voor het betreffende werkgebied. Je bevordert de deskundigheid van collega psychologen/orthopedagogen;
 • Maatschappelijk handelen: het handelen binnen dit taakgebied omvat het afwegen van de belangen van de cliënt in relatie tot de belangen van andere hulpvragers en maatschappelijke belangen. Kern is het maatschappelijk verantwoord uitoefenen van het beroep. De orthopedagoog generalist plaatst de klacht van de cliënt in diens maatschappelijke en culturele context, en stemt zijn handelen hierop af. Naast de maatschappelijke en culturele context zijn vele factoren van invloed op de zorg. Kennis van (beroeps)ethiek en wetgeving/juridische aspecten is tevens van belang alsook het werken met een bio-psycho-sociaal model;
 • Organisatie: je durft besluiten te maken met betrekking tot het gebruik van of de inzet van middelen en medewerkers, het stellen van doelen en prioriteiten, en het maken van beleid, en organiseert het werk met het oog op een balans tussen het beroepsmatig handelen en de behoefte aan verdere ontwikkeling van zichzelf, de cliënt en de organisatie;
 • Professionaliteit: je handelt en reflecteert op basis van wetenschappelijke kennis en verbindt daaraan consequenties voor de verbetering van zijn handelen (continu leerproces). De reflectie betreft zowel de contacten met de cliënt en collega's/andere disciplines, als je werk, taken en opleiding. Je kent de grenzen van de eigen competenties en handelt daarbinnen en je hanteert een balans tussen professionele afstand en persoonlijke nabijheid.
Wat bieden wij jou

De kosten

iHub/Horizon biedt 100% vergoeding voor deze kosten en de opleidingsplek kan gekoppeld worden aan een toegewezen subsidie. De kosten voor werkbegeleiding (90 uur), supervisie (90 uur) en literatuur zijn voor rekening van de praktijkopleidingsinstelling.

Solliciteer en contact

Sollicitatieprocedure Geïnteresseerden kunnen op 1 of meerdere opleidingsplaatsen solliciteren. De brievenselectie wordt uitgevoerd door de P-opleider, manager behandelzaken en Hoofd HR. Er is een tweetal gesprekken per opleidingsplaats:

 1. De manager behandelzaken en de praktijkopleider spreken de genodigde kandidaten en maken een selectie op basis van geschiktheid. Voor deze gespreksronde bereid je een pitch voor van vier minuten over drie bovenstaande competenties waar je al goed in bent en drie competenties waar je nog veel over wilt leren gedurende de opleiding.
 1. De HR-adviseur, manager behandelzaken en een P-opleider spreken de geselecteerde sollicitanten voor een nadere matching per opleidingsplaats. Na deze twee gespreksronden wordt de definitieve selectie en plaatsing bepaald. Hierna worden de geselecteerde kandidaten voorgedragen aan het RINO en krijgen een gesprek met de hoofdopleider aldaar. Wanneer deze goedkeuring verleent, is de opleidingsplaats definitief.

Interesse? Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Merijn Merbis, P-Opleider en/of Nienke van Vliet, praktijkopleider Horizon. Merijn@opvoedpoli.nl of 06-40060142. Nienke.vanvliet@horizon.eu of 0634451021.

De sluitingsdatum voor het insturen van je brief , CV en eventuele LOGO-verklaring is 1 augustus a.s. Solliciteren kan direct door te klikken op de knop ‘solliciteren’ in AFAS of deze mailen naar rinke.debruin@horizon.eu.

iHub

Algemene gegevens vacature

Organisatie iHub

Afdeling De Opvoedpoli

Vacature Opleidingsplek GZ-psycholoog

Plaats Harreveld

Provincie Gelderland

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam iHub

presentatie

Lees hier het artikel van iHub

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.