Wat ga je doen

U hebt hart voor de zorg en u bent gericht op de patiŽnt en processen rondom de patiŽnt. U bent uitstekend in staat om multidisciplinaire teams te verbinden en draagvlak te creŽren voor veranderingen. U bent gemakkelijk benaderbaar en zichtbaar voor de werkvloer. Voor collegaís in het divisiebestuur alsmede voor de raad van bestuur en de medici bent u een gewaardeerd gesprekspartner en overtuigt u op basis van visie en inhoudelijke kennis en ervaring. U beschikt over de sensitiviteit om om te gaan met diverse belangen en rollen binnen de organisatie en u draagt actief bij aan het tot stand brengen en stimuleren van een leer- en verbetercultuur.

Opdracht / Resultaatgebieden

 • Gezamenlijk met het divisiebestuur bijdragen aan het bouwen aan ťťn Amsterdam UMC op locaties VUmc en AMC;
 • Tot afronding brengen van het harmonisatie- en integratieproces van de functie- en verpleegafdelingen van de divisie;
 • In nauw overleg met de collega divisiebestuursleden het beleid vaststellen en zorgdragen voor de uitvoering en ontwikkeling van het tactisch en strategisch (verpleegkundig) beleid;
 • Ontwikkelingen in gang zetten die leiden tot een innovatief en onderscheidend zorgaanbod;
 • Initiatieven nemen om de regionale samenwerking met strategische partners te versterken;
 • Mede verantwoordelijkheid dragen voor het op orde zijn en houden van de financiŽn en realiseren van verbeteringen van de operationele productiviteit alsmede sturen op het reduceren en beteugelen van de (in-)directe kosten;
 • Inrichten van integraal capaciteitsmanagement: coŲrdineren van (schaarse) capaciteiten op het gebied van mensen, materialen en middelen zodanig dat deze zo efficiŽnt mogelijk worden ingezet, afhankelijk van de zorgvraag, in nauwe afstemming met andere divisies en eenheden;
 • Bevorderen en borgen van de kwaliteit en veiligheid van het verpleegkundig handelen en de registratie, met de focus hierbij op de top 5 JCI verbeterpunten;
 • Stimuleren van (carriŤreperspectief op het terrein van) verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek en de vertaling hiervan naar de praktijk;
 • Stimuleren van persoonlijke groei, innovatie en autonomie van medewerkers door het hierop coachen van leidinggevenden alsmede versterken van het klinisch verpleegkundig leiderschap;
 • Zorgdragen voor het regelmatig afstemmen met de VAR over beleidsmatige onderwerpen die de verpleegkundigen betreffen;
 • Proactief volgen van (inter)nationale ontwikkelingen op verpleegkundig gebied en Amsterdam UMC vertegenwoordigen in externe/nationale organen;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van een leeftijdsbewust personeelsbeleid, met de focus op duurzame inzetbaarheid en op verzuimpreventie;
 • Vanuit de zorginhoud bijdragen aan het optimaliseren van de zorg, opleiding en wetenschap en daarmee van de marktpositie van Amsterdam UMC.
Wat we van je verwachten
 • Je hebt een verpleegkundige achtergrond aangevuld met een relevante opleiding (bedrijfskundig, zorgmanagement, MBA);
 • Je hebt academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt ruime leidinggevende ervaring in het aansturen van een groot organisatieonderdeel in een complexe zorgorganisatie;
 • Je hebt inzicht in zorgprocessen en brede kennis van strategisch beleids- en kwaliteitsmanagement;
 • Je hebt ruime kennis op het gebied van organisatieontwikkeling en managementtechnieken en in staat om grote veranderingstrajecten te implementeren;
 • Je hebt gevoel voor de positie van en is in staat om samenwerking aan te gaan met de medezeggenschap en de professionals die dichtbij de patiŽnten staan;
 • Je bent een vaardige netwerker, diplomatiek en tactvol, zet in op het bereiken van win-win situaties;
 • Je hebt uitstekende communicatieve en rapportage vaardigheden.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Je hebt een stevige persoonlijkheid, ambitieus, gedreven, tevens in staat tot relativeren en ontspannen, vergeet daarbij de humor niet;
 • Je bent een verbindend leider, stimuleert ondernemerschap, openheid, flexibiliteit en resultaatgerichtheid;
 • Je bent besluitvaardig, inspirerend en daadkrachtig;
 • Je bent een teamspeler, sterk gericht op samenwerking;
 • Je hebt oog voor wat mensen beweegt, goed inzicht in wat er speelt en voor wat nodig is in de organisatie.
Waar ga je werken

Divisie 5 (Neuro-Hoofd/hals) bestaat uit de medische afdelingen neurologie, neurochirurgie, KNO-heelkunde, oogheelkunde, MKA, revalidatie, psychiatrie, medische psychologie en anatomie en neurowetenschappen.
U bent lid van het divisiebestuur, dat bestaat uit de voorzitter, twee plaatsvervangend voorzitters en twee directeuren bedrijfsvoering (vanuit het AMC resp. vanuit VUmc).

Als lid van het divisiebestuur bent u integraal verantwoordelijk voor het bestuur van de divisie en voor het verpleegkundig, verzorgend en (medisch) ondersteunend beleid. Dit betekent dat u meedenkt over het te voeren beleid op tactisch niveau en dat u adviseert en informeert over het te voeren strategische beleid. Tevens bent u verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van vastgesteld beleid in uw divisie.
Naast deze werkzaamheden neemt u deel aan en adviseert u over divisie-overstijgende / organisatie brede interne en externe projecten en/of aandachtsgebieden. Dit in nauwe afstemming met verpleegkundig directeuren van andere divisies.

Wat we je bieden

Salarisschaal 15: 6029 tot 7782 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring).

 • Naast een goed basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Wil jij weten wat je gaat verdienen? Bereken dan hier jouw netto salaris (onder voorbehoud).
 • Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. VUmc draagt 2/3e deel van deze premie bij.
 • Wij vergoeden 75% van je OV reiskosten.
 • In eerste instantie bieden wij jou een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband.

Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze website.

Een screening kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is voor iedere nieuwe medewerker verplicht. De aanvraag voor een VOG wordt opgestart vanuit VUmc zodra de nieuwe medewerker is aangesteld.
Klik hier voor meer informatie over de screeningsprocedure en of deze op jou van toepassing is.
Ben je werkzaam in een zorggerelateerde functie, dan is een aanstellingskeuring onderdeel van jouw selectieprocedure.

Bijzonderheden

Procedure
Marja Suur van Klaus Schmitt & Partners begeleidt de wervings- en selectieprocedure. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte (in- en externe) kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd en zullen ca. 3-4 kandidaten voor de selectiegesprekken worden uitgenodigd.

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure. In het eindstadium van de selectieprocedure zullen van de te benoemen kandidaten referenties worden ingewonnen.

Solliciteren kan via www.klausschmitt.nl

Laten we kennismaken

Bel ons gerust!
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Marja Suur, Klaus schmitt, via 030 Ė 275 84 54.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Lieke Stoelers, corporate recruiter, via 020 – 444 56 35.

Je kunt uiterlijk tot en met 15 december 2019 solliciteren via de button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.