Vacature Lid Klachtencommissie - uren in overleg

Organisatie: Horizon
Locatienaam: Antonius
Standplaats: Castricum
Vakgebied: Jeugdzorg
Dienstverband: Parttime
Uiterlijk reageren voor: 21-07-2021

Samen bouwen aan de toekomst en echt contact hebben met jeugdigen, daar begint alles mee binnen Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Dit is een voorwaarde om jeugdigen met extreme gedragsproblematiek op weg te helpen naar een waardevolle plek binnen onze samenleving. Pedagogisch medewerkers, gedragswetenschappers, docenten, trainers en trajectbegeleiders werken samen met de jeugdigen. Ouders hebben een zeer belangrijke rol en zijn onderdeel van de behandeling. Vanwege uitbreiding van onze dienstverlening in Noord-Holland Noord zoeken wij per direct een nieuw lid die plaats will nemen in onze klachtencommissie.

Wat ga je doen

Als lid van de klachtencommissie bij Horizon vervul je een bijzondere rol

Vanuit de Jeugdwet heeft Horizon de wettelijke plicht dat er een klachtencommissie moet bestaan die minimaal uit 3 leden bestaat inclusief een onafhankelijke voorzitter. Voor de gesloten jeugdzorg wordt benoemd dat er minimaal een jurist, een gekwalificeerd gedragswetenschapper en een arts (of psychiater) in moeten zitten. Horizon streeft naar een commissie met 4 leden. Momenteel zijn er 3 leden in de klachtencommissie.

De klachtencommissie is belast met klachtafhandeling van onze jeugdigen. De Jeugdwet verplicht elke zorgaanbieder tot het treffen van een regeling voor de behandeling van klachten over gedragingen van hen of van voor hen werkzame personen jegens een jeugdige, ouder of pleegouder in het kader van (gesloten) jeugdhulp. De leden hebben elke 4 weken spreekuur op locaties in nauwe samenwerking met een afdelingshoofd. Gezamenlijk wordt besloten of klachten al dan niet op zitting komen.

Er is een verbinding tussen klachtencommissie en inspraakorganen. Minimaal 1 x per jaar worden de werkzaamheden van de klachtencommissie en haar jaarverslag besproken met de afdelingshoofden.

Wat vragen wij van jou

Om jouw functie zo goed mogelijk te vervullen, breng je ervaring en kennis mee vanuit de functies gedragswetenschapper, arts of een psychiater. Daarnaast ben je geen lid van de Horizon organisatie en heb je aantoonbare affiniteit en kennis van de doelgroep. Het is van belang dichtbij de leefwereld van de jeugdigen en medewerkers van de locaties te staan.

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Wat bieden wij jou

Voor leden van de klachtencommissie geldt een passende standaard uurvergoeding en reiskostenregeling.

Solliciteer en contact

Je motivatie en CV ontvangen we graag zo spoedig mogelijk. De 1egesprekken zullen plaatsvinden op onze locatie Antonius in Castricum. Nadere informatie kan verkregen worden bij Tom Jordan, Afdelingscoördinator,via 06 23435212.

Interne kandidaten hebben voorrang in deze procedure bij gelijke geschiktheid. Voor iHUB is diversiteit en inclusiviteit binnen de organisatie waardevol. Sollicitanten die een afspiegeling zijn van onze eigen cliënten (culturele, etnische en seksuele diversiteit en/of ervaringsdeskundigheid met de problematiek en hulpverlening) zijn van harte welkom.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

iHub

Algemene gegevens vacature

Organisatie iHub

Afdeling Horizon

Vacature Lid Klachtencommissie - uren in overleg

Plaats Castricum

Provincie Noord-Holland

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam iHub

→  Lees meer over iHub

Vergelijkbare vacatures

Helpende | uren in overleg

Triade Vitree in  Lelystad

Helpende | uren in overleg

Triade Vitree in  Lelystad

Helpende voor in de Flexpoule (Uren in overleg)

Zorggroep Apeldoorn in  Apeldoorn

Verpleegkundige (Uren in overleg)

Zorggroep Apeldoorn in  Apeldoorn

Flexmedewerker (Uren in overleg)

Zorggroep Apeldoorn in  Apeldoorn