Vacature Ketencoördinator Dementie - Gelderse Vallei | 8 uur

Contract type: Contract bepaalde tijd Sluitingsdatum: 16-05-2021

Wat ga je doen?

Het netwerk Dementie Gelderse Vallei streeft er naar de samenhang in de zorg aan mensen met dementie en hun naasten in de regio Gelderse Vallei te bevorderen. Met als belangrijkste doel het zo lang mogelijk op een verantwoorde manier thuis te kunnen blijven wonen door de zorg- en ondersteuning  rondom de cliënt af te stemmen. De keten is een samenwerkingsverband van meerdere zorg- en welzijnsaanbieders in Ede, Renkum en Wageningen.

De keten strekt zich uit van welzijn en informele hulp in de thuissituatie tot en met goede specialistische diagnostiek, opvang en behandeling.  De ketencoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie en sturing van de keten samen met de stuurgroep. De stuurgroep  bepaalt de  inhoudelijk en financiële kaders waarbinnen gewerkt wordt aan de ketenzorg dementie. Daarnaast vervult de ketencoördinator een belangrijke rol richting de casemanagers die een dienstverband hebben bij de deelnemende zorgorganisaties. Voor meer informatie zie ook www.dementiegeldersevallei.nl.

De opdracht:

 • De ketencoördinator is verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van het meerjarenplan van de stuurgroep. Er wordt gewerkt met een jaarplan. De keten is toe aan doorontwikkeling passend bij de herziening langdurige zorg en de wensen van zorgverzekeraars en gemeenten, waarbij toekomst bestendigheid en een toenemende vraag belangrijke uitdagingen zijn.
 • Signalering van relevante ontwikkelingen en knelpunten en vertalen naar regionale actie.
 • Coördinatie en begeleiding van de casemanagers via scholing, intervisie en werkoverleggen.
 • Scheppen van condities voor goede samenwerking en doorontwikkeling. Vaststellen regionale werkafspraken en bijdragen aan draagvlak en implementatie van afspraken en activiteiten.
 • Bewaken financiële afspraken met zorgverzekeraar en gemeente.
Wie ben jij?
 • Jouw werk- en denkniveau is tenminste op HBO-niveau, je bent analytisch sterk en hanteert een open stijl van communiceren.
 • Jij kent het werkveld rond ketenzorg dementie en de zorgstandaard dementie.
 • Jij bent een daadkrachtige en koersvaste regisseur, met een resultaatgerichte stijl.
 • Jij beschikt over coachingsvaardigheden en bent een netwerker.
 • Je bent in staat om in een werkveld van verschillende organisaties/groepen verbinding te zoeken en te creëren om samen afgesproken resultaten te bereiken.

Ketenzorg Gelderse Vallei biedt:
 • Een overeenkomst van opdracht (ZZP) voor  één jaar voor gemiddeld 8 uur per week. Bij  gebleken geschiktheid kan de opdracht per jaar worden verlengd, afhankelijk ook van de financiële afspraken met zorgverzekeraars en gemeenten. De mogelijkheid bestaat om naast de 8 uur voor de ketenzorg Gelderse Vallei, ook nog 4 uur per week voor de ketenzorg Veenendaal te worden ingezet.
Wil jij onze ketens ondersteunen?

Indien je geïnteresseerd bent en aantoonbaar gekwalificeerd verzoeken wij je uiterlijk 16 mei te reageren door middel van toezending van jouw cv en motivatie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Elsbeth van der Hoeven (voorzitter Ketenzorg Gelderse Vallei, via  06-46746567).

Bij aanname voor deze opdracht dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren.

Opella

Algemene gegevens vacature

Organisatie Opella

Vacature Ketencoördinator Dementie - Gelderse Vallei | 8 uur

Plaats Ede

Provincie Gelderland

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Opella

Onderdeel Werving & Selectie

Telefoonnummer organisatie 0318 752 222

presentatie →  Lees meer over Opella

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.