Vacature Jeugdmaatschappelijk werker

MWD Ede | 24 uur
VakgebiedSociaal domein
LocatieEde
Uren24 uur per week
DienstverbandBepaalde tijd

Wil je meer weten over deze functie?

Bel dan met Erik Gringhuis, jeugdmaatschappelijk werker van Opella, via telefoonnummer 06-33347052. Ook kun je met vragen terecht bij Elsbeth van der Hoeven, manager maatschappelijke dienstverlening Opella, via telefoonnummer 06-46746567 of door te mailen naar EvdHoeven@opella.nl.

Bij aanname voor deze functie dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren.

Jij als jeugdmaatschappelijk werker…

Het CJG Ede werkt sinds 2013 met Vindplaatsgerichte Teams op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen en ondersteunt ouders/verzorgers, jeugdigen (0 tot 23 jaar) en professionals op het gebied van gezond opgroeien en opvoeden. De CJG medewerker werkt aan preventie en verbinding in de wijk, geeft groepswerk en biedt daarnaast korte begeleiding aan gezinnen en jeugdigen. Hij/zij geeft informatie en advies en weet goed in te spelen op veelvoorkomende vragen en ontwikkelingen met preventieve (collectieve) activiteiten. Ouders en jeugdigen krijgen ‘een duwtje in de rug’ en kunnen het daarna weer zelf. Het stimuleren van de inzet van het netwerk en de kracht van de wijk zijn speerpunten van het CJG.

Een CJG medewerker:

 • Werkt oplossingsgericht met ouders en hun kinderen in zowel individueel als in groepsverband zodat zij weer zelfstandig verder kunnen
 • Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden en beschikt over motiverende gesprekstechnieken
 • Heeft oog voor risicofactoren en speelt hier pro-actief op in; zowel in individuele als in collectieve verbanden. Je bent alert op signalen van kindermishandeling en je handelt in die situaties conform de hiervoor geldende richtlijnen zoals de Meldcode en de Verwijsindex.
 • Werkt volgens het principe van ‘één gezin, één plan, één regisseur.
 • Werkt samen met collega’s creatieve en gaat vernieuwende aanpakken ontwikkelen in het kader van de pedagogische civil society (PCS).
 • Stimuleert en faciliteert burgers die een activiteit willen organiseren.
 • Onderzoekt de behoeften van opvoeden en opgroeien van burgers.
 • Heeft affiniteit met en is in staat om outreachend te werken en gelooft in de kracht van preventief werken.
 • Heeft affiniteit met geven van groepstrainingen.
 • Registreert en rapporteert volgens de wettelijke eisen
 • Informeert zo nodig de coördinator van het CJG over knelpunten in de samenwerking binnen het CJG dan wel over de samenwerkingskansen en –belemmeringen met ketenpartners en zoekt in gezamenlijkheid naar een passende handelswijze.

 

Over jou

Jij bent hartelijk, duidelijk, betrouwbaar en durft keuzes te maken, maar vooral: jij wilt werken vanuit jouw hart! Natuurlijk vragen we ook een paar praktische zaken:

• Je hebt HBO werk- en denkniveau (afgeronde HBO opleiding met een diploma) aangevuld met minimaal twee jaar ervaring met werken met jeugd, jongeren en hun ouders;
• Je hebt kennis van en affiniteit met gezondheids- en ontwikkeling bevorderende factoren t.a.v. jeugd;
• Je hebt affiniteit met het samenspel tussen verschillende (groepen) burgers en tussen hen en professionele organisaties/de gemeente;
• Je bent in staat om eventuele veiligheidsrisico’s van betrokkenen te beoordelen;
• Je hebt affiniteit met en bent in staat om outreachend te werken;
Je bent uitstekend in staat in een context van voortdurende verandering je werk zelfstandig efficiënt en effectief te organiseren;
Je relativeert, bent ondernemend, enthousiast en stressbestending;
• Je bent bereid op onregelmatige tijden te werken;
• Je bent geregistreerd in het Kwaliteitsregister (SKJ);
• De voorkeur gaat uit naar iemand die per direct beschikbaar is;
• Je bent beschikbaar op in ieder geval op dinsdag en donderdag;
Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.

 Wij waarderen jou met

• Je komt te werken in het CJG waarbij je onderdeel uitmaakt van het team jeugdmaatschappelijk werk. Het team bestaat uit jeugdmaatschappelijk werkers van Opella en Stimenz;
• Een tijdelijk dienstverband van 12 maanden met kans op een vast contract;
• Het salaris is conform de CAO Sociaal Werk, functieschaal 8;
• Een open en inspirerende werkcultuur;
• Werken in zelforganiserende teams, met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden;
• Secundaire arbeidsvoorwaarden maken we zoveel mogelijk op maat; met flexibele werktijden, goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, een eindejaarsuitkering en een fiscaal aantrekkelijk meerkeuzesysteem voor de voordelige aanschaf van bijvoorbeeld een fiets, mobiele telefoon of sportschool abonnement.

 Waarom Opella?

Opella wil als zorgdienstverlener echt snappen wat iemand nodig heeft om zijn of haar eigen leven te kunnen leiden. Opella geeft thuis, met als doel dat mensen zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig kunnen blijven wonen. De naam Opella betekent ‘kleine dienst’. Met zo’n 1750 collega’s en 600 vrijwilligers leveren we kleine diensten om daarmee een groot verschil te maken voor onze klanten. Wij werken met één contactpersoon, een hbo-opgeleide professional van Opella, die samen met klant en naasten zorg en welzijn coördineert. Binnen de langdurige zorg bieden we de complete keten van thuisondersteuning (hulp bij het huishouden) en wijkverpleging tot en met revalidatie en herstel (GRZ) en services op het gebied van zorg, welzijn en wonen. We werken als collega’s uit die verschillende vormen van zorg en diensten intensief samen: onderling, met de klant, naasten en andere professionals. We stellen de klant centraal, dwars door de financiële domeinen van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor heen (domeinoverstijgend werken). Opella is een christelijke organisatie, wat onder andere zichtbaar wordt in de manier waarop we open staan voor iedereen. Bij Opella werken we vakkundig en vanuit het hart.

 

Word jij onze nieuwe collega?

Enthousiast geworden na het lezen van deze uitdagende functie? Stuur ons je sollicitatie via onderstaande button.

De sollicitatieprocedure vindt plaats in samenwerking met Jose van der Linden, coördinator van het CJG, en medewerkers van Opella en Stimenz.

 

Opella

Algemene gegevens vacature

Organisatie Opella

Vacature Jeugdmaatschappelijk werker

Plaats Ede

Provincie Gelderland

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Opella

Onderdeel Werving & Selectie

Telefoonnummer organisatie 0318 752 222

→  Alle vacatures van Opella
presentatie

Lees hier het artikel van Opella

Vergelijkbare vacatures