Vacature HR Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

Met haar dienstverlening levert de afdeling HR een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de uitgangspunten van Prinsenstichting. Om de huidige en komende uitdagingen blijvend te ondersteunen wordt de afdeling HR opnieuw vormgegeven en wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling van het team. Een transitieproces waarbij de nieuwe inrichting en ontwikkeling van de afdeling HR gepaard gaat met de ontwikkeling van de teams en het management.

Vacature details

Dienstencentrum

32 tot 36 uur per week

Fulltime

23 mei 2020

Bij de herinrichting van de afdeling HR is er voor de volgende uitgangspunten gekozen:

  • Vanuit zelforganisatie realiseren van samenwerking, afstemming en coördinatie tussen de teams teamcoaching, opleiden en HR beleid & advies op HRM vraagstukken.
  • Transitie van rol van generalistische personeel adviseur naar domein specialist HRM en partnerschap.
  • Ontwikkelen service desk naar Service en adviescentrum HRM.

Daarnaast zijn er binnen de afdeling de volgende "domeinen" benoemd en worden deze op dit moment nader ingevuld:

  1. Instroom, onboarding en interne en externe arbeidsmarkt, bestaande uit een recruiter en een adviseur werving en selectie (vacature);
  2. Verzuim, duurzame inzetbaarheid, gezondheidsmanagement en preventie, bestaande uit een verzuimregisseur en een adviseur duurzame inzetbaarheid, gezondheidsman en preventie (vacature);
  3. Onderzoek, innovatie en analytics, bestaande uit één adviseur;
  4. HRM advies en ontwikkeling, bestaande uit één adviseur (vacature);
  5. HRM strategie, bestaande uit één strategisch HR adviseur.
FUNCTIE-INHOUD

Belangrijke rol om samen met medewerkers, teams, management en OR continue te werken aan gezonde en goed inzetbare medewerkers die beter kunnen inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. Waarbij er ruimte is om bestaande projecten te begeleiden en af te ronden en nieuwe projecten op te pakken op het gebied van preventie, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

  • Als adviseur duurzame inzetbaarheid, gezondheidsmanagement en preventie analyseer je in afstemming met de verzuimregisseur de data t.a.v. verzuim en vitaliteit, speel je in op de trends en doe je voorstellen voor verbeteringen en het implementeren daarvan. Je vertaalt deze aanpassingen van het beleid of eventuele veranderende wetgeving op creatieve wijze naar de praktijk. Dit doe je in samenspraak met het management en de teams.
  • Je werkt proactief en samen met je collega’s van HR, aan de beperking en verlaging van de schadelast als gevolg van arbeidsongeschiktheid van medewerkers.
  • Vanuit je visie op duurzame inzetbaarheid creëer je draagvlak voor een juiste balans tussen het leveren van goede zorg en optimaal werkplezier bij de medewerkers.
  • Je werkt aan het voorkomen van langdurig verzuim door aandacht voor levensfasebewust beleid en laat daarmee de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers aansluiten op het werkvermogen. Daarnaast neem je de managers mee in de ontwikkelingen en zorg je voor afstemming met de teams.
  • In je adviesrol zorg je, in samenwerking met de afdelingen opleiden en teamcoaching, voor workshops en voorlichting aan managers en medewerkers over o.a. ziekteverzuimpreventie, vitaliteit en leefstijl.
  • Vanuit je preventierol adviseer en ondersteun je teams en managers bij de uitvoering van activiteiten op het gebied van Arbo, veiligheid en gezond werken. Je zorgt voor een duidelijke visie op het vormgeven van preventie binnen een organisatie waar de zorg steeds complexer wordt. Met een creatieve aanpak zorg je er voor dat men voor elkaar, maar ook iedere medewerker goed voor zichzelf zorgt.
  • Je zoekt actief verbinding met medewerkers op locaties, om samen met hen te kijken hoe er zo veilig mogelijk en binnen gestelde Arbo-richtlijnen gewerkt kan worden. Daarnaast zorg je ook voor voorlichting en training.
  • Vanuit je kennis en ervaring maar ook op basis van wat je binnen de organisatie hoort en ziet, lever je een bijdrage aan het arbobeleid van de organisatie. Verder heb je een belangrijke taak bij het opstellen en uitvoeren van de RI&E’s en Plannen van Aanpak en monitor je de uitvoering van bestaande maatregelen. Bij het denken over risico’s denk je vanuit verschillende scenario’s.
  • Binnen HR is de adviseur onderzoek en innovatie een belangrijke sparringpartner en ondersteunt ze de preventieadviseur met betrekking tot het digitale RI&E instrument. Daarnaast werk je samen met de preventiefunctionaris van het kenniscentrum facilitair voor de ‘harde’ arbeidsrisico’s, zoals BHV en legionella, en de OR met als doel een doeltreffend arbeidsomstandigheden en preventiebeleid te realiseren gericht op álle werknemers. Vanuit deze rol ben je partner/aanspreekpunt voor externe stakeholders w.o. de Inspectie SZW en werk je nauw samen met de bedrijfsarts.

Verder werk je, naast je activiteiten binnen dit domein, samen met je HR collega’s aan HR brede thema’s.

FUNCTIE-EISEN

Wij vragen een adviseur duurzame inzetbaarheid, gezondheidsmanagement en preventie die:

  • Een afgeronde opleiding op HBO-niveau in de richting van HR-management;
  • Minimaal opleiding preventiefunctionaris, Arbo adviseur en/of veiligheidskunde;
  • Specialistische kennis en ervaring op het gebied van proces en inhoud van verzuim, preventie, Arbo en van gezondheids-/vitaliteitsmanagement;
  • Beschikt over ervaring binnen dienstverlenende organisaties met professional;
  • Ervaring of op z’n minst gevoel heeft met het werken binnen omgeving van zelforganisatie;
  • Kennis van arbeidsrecht en sociale verzekeringswetgeving;
  • Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
COMPETENTIES
  • Samenwerkingsgericht en relativerend met humor;
  • Benaderbaar en enthousiasmerend;
  • Werkt vanuit verbinding en creëert draagvlak;
  • Integer en creatief;
  • Vanuit helicopterview in staat hoofd- en bijzaken te scheiden en prioriteiten te stellen;
  • Communicatief goed, verbaal en non-verbaal;
  • Analytisch werkend vanuit procesbenadering en scenario’s;
  • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
ARBEIDSVOORWAARDEN

Het betreft een dienstverband van 32-36 uur. De functie is ingeschaald in schaal 55 van de cao voor Gehandicaptenzorg.

INFORMATIE

De werving en selectie voor deze functie is in handen van Rob Maréchal. Hij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissie(s). Een online drijfverenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Voor meer informatie over het profiel of de procedure kunt u contact opnemen met Rob Maréchal via telefoonnummer 06-50415265.

SOLLICITATIE

De sollicitatie ontvangen wij graag voor 23 mei 2020, via www.marechalchallenge.nl/vacatures.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

logo Prinsenstichting

Algemene gegevens vacature

Organisatie Prinsenstichting

Vacature HR Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

Plaats Regio Zaanstad

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Prinsenstichting

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.