Vacature Flatcoach Rijswijk

De uitdaging

Florence, Vidomes, Rijswijk Wonen en Welzijn Rijswijk hebben samen een Flatcoach aangesteld in een aantal flats in Steenvoorde Zuid in Rijswijk. Door vertrek van de huidige flatcoach is een vacature voor een flatcoach beschikbaar gekomen. Ben jij diegene die als netwerker alles rondom wonen, zorg en welzijn kan samenpakken, die een verbinder is en die luistert, signaleert en acteert op behoeften van bewoners

Door de veranderingen in ons zorgstelsel wordt er een groter beroep gedaan op het netwerk van mensen die informele zorg bieden aan hun naasten. Ook woont een grote groep mensen zoals ouderen langer zelfstandig. Wij vinden het belangrijk dat deze mensen de kwaliteit van hun leven positief beoordelen en willen daar een wezenlijke bijdrage aan leveren in de vorm van de flatcoach. Wij kunnen met behulp van de flatcoach de gemeenschapszin in de complexen versterken zodat de bewoners meer in contact zijn met elkaar, meer deelnemen aan activiteiten en ook meer zorg hebben voor elkaar. De Flatcoaches worden aangesteld in een aantal flats in de wijk Steenvoorde Zuid in Rijswijk. Daarnaast heb je contact met flatcoaches in omliggende gemeenten, zoals Leidschendam – Voorburg en binnenkort ook in Delft. Voor de Flatcoach staat samenwerken en verbinden centraal.

De werkzaamheden

Een Flatcoach verricht diverse taken op het gebied van welzijn, zorg en wonen: 

 • Je zorgt voor nauwe samenwerking tussen diverse instanties te weten: woningcorporaties, zorginstellingen, welzijn en diverse organisaties in de gemeente; 
 • Je fungeert als aanspreekpunt voor bewoners en levert een bijdrage aan een goed woon- en leefklimaat in en om het complex; 
 • Je bent de aanjager van activiteiten, biedt een luisterend oor, haalt wensen op en faciliteert in de programmering van verenigingsactiviteiten samen met bewoners en vrijwilligers (bijvoorbeeld cultuur, sport, samen eten, klussen, groen onderhouden etc.); 
 • Je verbindt bewoners onderling met elkaar zodat ze meer in contact zijn met elkaar en meer naar elkaar omkijken;  
 • Je signaleert knelpunten en meldt overlastsituaties; 
 • Signaleren van zorgbehoeften, psychosociale problematiek zoals eenzaamheid. Mensen met een zorgvraag toeleiden naar passende (informele) zorg. 

De verwachtingen

 • HBO werk- en denkniveau, minimaal MBO diploma richting welzijn, zorg en/ of wonen; 
 • Je hebt kennis van het gemeentelijk netwerk, de sociale kaart ofwel het voorzieningenniveau in Rijswijk, kent contactpersonen van diverse organisaties en verenigingen in de wijk of bent in staat dit snel eigen te maken; 
 • Je bent flexibel inzetbaar, geen 9-17 mentaliteit; 
 • Je herkent signalen met betrekking tot sociale of medische problematiek en schakelt hierop naar de betrokken partijen; 
 • Je hebt kennis en ervaring met techniek en administratieve verwerking; 
 • Je bent communicatief zeer vaardig, nieuwsgierig, relatiegericht en laagdrempelig in contacten met bewoners; 
 • Je bent proactief, een doener, zoekt nieuwe wegen en denkt in oplossingen! 

Ons aanbod

We bieden een functie voor 20 uur per week in dienst van Welzijn Rijswijk. Inschaling vindt plaats op basis van opleidingsniveau en kennis en ervaring. Vallend onder de CAO van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Wij bieden een contract voor 1 jaar met mogelijke verlenging. 

Solliciteren en extra informatie

Bel voor meer informatie over deze functie met Miriam Bryson, directeur Welzijn Rijswijk (070-7579200) of Marion Wendel, adviseur strategie Rijswijk Wonen 06-81434088.  
 

Je brief en cv graag insturen vóór 1 maart via vacatures@welzijn-rijswijk.nl. 

Gesprekken zullen plaats vinden op 3 maart in de ochtend. 

 
Deze vacature wordt zowel intern bij betrokken partijen als extern gepubliceerd. Brieven van kandidaten werkzaam bij Florence, Vidomes, Rijswijk Wonen en Welzijn Rijswijk krijgen voorrang in de sollicitatieprocedure.  

Florence

Algemene gegevens vacature

Organisatie Florence

Vacature Flatcoach Rijswijk

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Florence

presentatie →  Lees meer over Florence

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.