Vacature Eerste Geneeskundige

De uitdaging

Florence is een dynamische en toonaangevende zorgorganisatie in de regio Den Haag. Wij zetten ons iedere dag in om persoonlijke, flexibele en deskundige zorg te bieden. Thuis en in onze woonzorgcentra en verpleeghuizen. De essentie van onze dienstverlening is het beste te omschrijven als ‘klein binnen groot’. Groot in verband met de omvang, met alle schaalvoordelen van dien. Klein, omdat we in de wijk dichtbij de cliënt staan en de zorg nadrukkelijk wordt afgestemd op de vraag van de individuele cliënt. Vrijheid van keuze is ons uitgangspunt, zowel voor cliënten als voor medewerkers.

In onze woonzorgcentra bieden wij generalistische zorg. Daarnaast hebben we specifieke doelgroepen als: geriatrische revalidatiezorg, eerstelijns verblijf, gerontopsychiatrie en jonge mensen met dementie. In de regio werken we nauw samen met huisartsen en bieden we met onze specifieke kennis ondersteuning in de eerste lijn.

Binnen de specialistische doelgroepen zijn er onder leiding van zorgprogrammaleiders, zorgprogramma’s geschreven. Kennisontwikkeling, innovatie en toepassing van de laatste zorg - en behandelinzichten kenmerken ons werkklimaat. Meer informatie over onze organisatie is te vinden op www.florence.nl

De werkzaamheden

Als eerste geneeskundige ben je belast met de algemene gang van zaken op geneeskundig gebied binnen Florence. Je bent eindverantwoordelijke voor de medische zorg en het medische beleid en geeft daarover gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en het management. Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming en implementatie van het medisch beleid en het ontwikkelen, implementeren, borgen en bewaken van richtlijnen en procedures van de Specialist Ouderengeneeskunde en aanpalende handelingen. Je geeft mede vorm aan de inrichting en professionalisering van de organisatie op zorginhoudelijk gebied. Daarnaast heb je als eerste geneeskundige een consultatieve en adviserende rol ten aanzien van thuiszorg en locaties zonder behandeling.

Binnen de medische vakgroep stimuleer en ondersteun je de collega’s bij deskundigheidsbevordering, beroepsmatig handelen en professionele verantwoordelijkheid. Naar buiten treedt je op namens de vakgroep. Voor een deel van de aanstelling ben je praktiserend als Specialist Ouderen Geneeskunde.

Kwetsbare ouderen wonen steeds langer thuis. Voor hun eerstelijns medische zorg zijn deze ouderen aangewezen op hun huisarts. De zorg thuis wordt steeds complexer. De huisarts kan een beroep doen op de specialistische kennis van onze specialisten ouderengeneeskunde (SO). Wij werken nu al in veel wijken in ons werkgebied samen met huisartsen en we willen dit verder uitbouwen. Wij doen dit door de SO’s als vraagbaak en partner te positioneren en op verzoek van de huisarts consulten bij kwetsbare ouderen thuis te verrichten.

Plaats in de organisatie
De artsenvakgroep - bestaande uit zo'n 30 artsen en 3 verpleegkundig specialisten - maakt deel uit van de Behandeldienst van Florence waar alle behandelfuncties in zijn ondergebracht. De manager Behandeldienst en eerste geneeskundige vallen direct onder de Raad van Bestuur. Je maakt deel uit van het directieteam, bent sparringpartner van de manager Behandeldienst en hebt veel contact met de managers van onze woonzorglocaties.

Je hebt een korte lijn met onze Chief Nursing Officer die net als jij de Raad van Bestuur adviseert over de vakinhoudelijk ontwikkeling en innovatie van zorg aan onze cliënten.

Het continue verbeteren van de zorg staat voorop. We ontwikkelen visie op de rol van de arts in het zorgproces. We hebben meerdere opleidingsplaatsen voor specialisten ouderengeneeskunde.

De verwachtingen

  • Je bent ingeschreven in het RGS als specialist ouderengeneeskunde en hebt een duidelijke visie over de ontwikkeling binnen het vakgebied en weet deze visie praktisch te vertalen.
  • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in de functie van Specialist Ouderengeneeskunde.
  • Je hebt een visie op de ouderenzorg.
  • Je hebt ervaring om, in verbinding met het team en de organisatie, de medische zorg binnen Florence door te ontwikkelen en aan te sluiten bij de uitdaging van deze tijd.
  • Je bent goed benaderbaar; contact met jou is laagdrempelig en prettig voor bewoners, familie en collega's.
  • Je hebt een coachende stijl van functioneel leidinggeven aan het medisch team.
  • Je bent een goede sparringpartner voor de Raad van Bestuur, directie, management, medische vakgroep, psychologen en paramedici.

Ons aanbod

We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden die passen bij jouw ambities en wensen. Wij bespreken het graag. De functie is ingeschaald in FWG schaal 80. Je komt in een enthousiast team waar we samen werken aan excellente zorg.

Solliciteren en extra informatie

Heb je nog vragen, bel dan met Clarine van Wessem op 06-39851028. Reacties zijn welkom tot maandag 10 oktober.

Florence

Algemene gegevens vacature

Organisatie Florence

Vacature Eerste Geneeskundige

Plaats Regio Den Haag

Provincie Zuid-Holland

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Florence

presentatie

Lees hier het artikel van Florence

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.