Vacature Docent / Intern begeleider Ilex college

  24-40 uur per week           Schiedam

Kom jij ons Yulius VSO-team versterken in de combinatiefunctie intern begeleider (3 dagen) en docent (2 dagen). Maakt het Ilex College in Schiedam samen met jou het verschil? 

Waar kom je te werken

Het Ilex College biedt onderwijs aan ongeveer 110 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar (AGL-BB-KB-TL-MBO1). De leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen ten gevolge van psychiatrische stoornissen. Veel van onze leerlingen hebben problemen met het herkennen en benoemen van hun gevoelens. Omdat wij het belangrijk vinden dat de leerlingen op een goede manier met elkaar en met andere mensen omgaan, besteden wij hier veel aandacht aan. Alle medewerkers helpen de leerlingen bij het herkennen en benoemen van gevoelens, het oplossen van problemen en het beheersen van impulsief gedrag.
Bij de groepskeuze van de leerling houden we rekening met leeftijd, niveau, sociaal-emotionele ontwikkeling en de aard van de stoornis. Er zitten maximaal 12 leerlingen in een klas. Wij streven er naar om leerlingen uit te laten stromen naar het regulier voortgezet onderwijs, het MBO of een goede plek op de arbeidsmarkt. 
Wij proberen elke dag met elkaar te werken aan verbetering van ons handelen. Wij werken aan onze executieve functies en met positive behavior support (PBS). Met PBS werken wij stapje voor stapje aan het ontwikkelen van een gezamenlijke houding in de aanpak van gedrag wat de leerontwikkeling van onze leerlingen belemmerd. “Jezelf veilig voelen, plezier hebben en verantwoordelijkheid nemen” is waar het Ilex College voor staat.  


Wat zijn jouw kerntaken

 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de schoolorganisatie, coördineert en begeleidt je werkzaamheden zoals de leerlingenzorg, coachingstrajecten en je begeleidt nieuwe docenten;
 • Je hebt lesgevende taken; 
 • Je maakt onderdeel uit van de CVB en werkt daarin intensief samen met de orthopedagoog en de locatiemanager aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leerlingenzorg;
 • Je neemt deel aan projectgroepen en draagt bij aan de ontwikkeling van de locatieplannen;
 • Je adviseert over de aanname van nieuwe (zorg)leerlingen;
 • Je stelt op didactisch gebied een schoolspecifiek ondersteuningsprofiel op;
 • Je analyseert de zorgactiviteiten, test-en toetsresultaten en leerlingbesprekingen; 
 • Je adviseert bij het ontwikkelen van het didactisch onderwijsbeleid;
 • Je biedt ondersteuning bij het uitwerken en bewaken van didactische protocollen, procedures en afspraken, zoals een toetsprotocol, PTA/PTO, toets-en testresultaten op didactisch gebied;
 • Je biedt ondersteuning aan het docententeam op het gebied van klassenmanagement, differentiatie in de les en de verschillende leerstijlen;
 • Je leidt het proces rondom klasoverstijgende toetsing, zoals de Cito-toetsen en de staatsexamens;
 • Je leidt het proces rondom de organisatie van de leermiddelen voor leerlingen en collega’s; 
 • Je observeert klassensituaties om didactisch advies te geven over de onderwijsaanpak van een zorgleerling/ groepjezorgleerlingen. 

Meer over jou

 • Je beschikt over een onderwijsbevoegdheid (Pabo of tweedegraads bevoegdheid);
 • Je beschikt over een afgeronde opleiding tot intern begeleider;
 • Je hebt ervaring als intern begeleider;
 • Een voortgezette opleiding speciaal onderwijs of Master SEN strekt tot aanbeveling;
 • Je bent goed in staat om te reflecteren op je eigen gedrag en handelen en weet met je collegae een productieve werkrelatie te ontwikkelen;
 • Je schakelt makkelijk met leerlingen en collega’s en begrijpt dat het ontwikkelproces van onze leerlingen meer is dan onderwijsinhoud.

Wat hebben wij te bieden

Binnen de locatie staat het creëren van een veilig pedagogisch klimaat hoog in het vaandel. Salariëring en rechtspositie zijn conform de cao PO.

Wil je meer informatie?

Dan kun je contact opnemen met Margareth Dalmeijer, schooldirecteur Ilex College, via het telefoonnummer: 06-24742444. 

Solliciteren 

Spreekt deze boeiende functie jou aan en voldoe je aan de gestelde criteria, dan zien we heel graag jouw sollicitatie tegemoet! Je kunt direct reageren door op de knop hieronder te klikken.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Yulius

Algemene gegevens vacature

Organisatie Yulius

Vacature Docent / Intern begeleider Ilex college

Plaats Dordrecht

Provincie Zuid-Holland

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Yulius

Telefoonnummer organisatie 088-40 50 600

presentatie

Lees hier het artikel van Yulius

Vergelijkbare vacatures