Vacature DIRECTEUR FINANCE & CONTROL Amersfoort

Adres

Wijersstraat, 1, 3811 MZ, Amersfoort

Servicekantoormedewerker

32 - 36 uren

wo

FWG 80 (min € 7035,- en max € 10.983,-)

Philadelphia Zorg is op zoek naar een Directeur Finance & Control voor 32 tot 36 uur per week.

Philadelphia is de op een na grootste organisatie in Nederland op het gebied van zorg en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. Philadelphia is toonaangevend wat betreft zorginnovatie t.b.v. de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Philadelphia wil als organisatie een betekenisvolle rol vervullen en er aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking het beste uit zichzelf kunnen halen en het leven leiden dat ze zelf willen. Centraal hierbij staan de kernwaarden: Liefde, Lef en Meesterschap.

Bij Philadelphia wordt altijd uitgegaan van de mogelijkheden van iedere individuele cliënt waar het gaat om participatie in de samenleving op het gebied van wonen, werken, dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten. Het overkoepelende motto is: “het beste uit elkaar”. Mensen hebben elkaar nodig: om te leren, te ontwikkelen en voor elkaar te zorgen. Om er voor elkaar te zijn, om de ander tot zijn recht te laten komen en te laten ‘schitteren’. Om met elkaar het gewone leven te leiden.

Philadelphia ondersteunt met 7.600 bevlogen medewerkers en met de onmisbare inzet van 5.000 vrijwilligers 10.000 mensen met een beperking. Verspreid over zo’n ruim 500 kleinschalige locaties zorgen de professionals voor ondersteuning op maat. Philadelphia benut daarbij de voordelen van een grote organisatie en beschikt over veel expertise zoals: gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. De kleinschaligheid van de locaties zorgt dat er op een natuurlijke manier contact gemaakt kan worden tussen bewoners en buurtgenoten. Philadelphia werkt constructief samen met andere zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en ondernemers uit de omgeving.

Er wordt gewerkt vanuit drie clusters. Het cluster Intensieve Zorg, het cluster Zorg & Wonen en het cluster Jeugd, Werk & Ontwikkeling. Elk cluster focust op bepaalde cliëntdoelgroepen. Vanzelfsprekend werken de clusters zo optimaal mogelijk samen. Bij Philadelphia is zelforganisatie het uitgangspunt op alle niveaus, de organisatie is gericht op gedeeld leiderschap, eigenheid en zelfstandigheid. Zelforganiserende teams werken en ondersteunen vanuit de volgende kernactiviteiten die het reilen en zeilen van een team of locatie bepalen: zorg en kwaliteit, bezetting, financieel goed geregeld, gericht op de doelstellingen ‘het beste uit elkaar’ en het ‘beste uit de omgeving’. Goede en veilige zorg- en dienstverlening staan binnen Philadelphia onder alle omstandigheden voorop. Kwaliteit van zorg betekent bij Philadelphia dat iedereen, elke dag weer, het beste uit zichzelf kan halen. Beproefde behandel- en begeleidingsstrategieën worden hiertoe ingezet.

Philadelphia kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding. Philadelphia hecht aan het belang van evenwicht in zorg enerzijds en zakelijkheid anderzijds en neemt gepaste maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het huis in financiële zin op orde is en blijft. Philadelphia is toonzettend. Ook de komende jaren willen wij voldoende middelen vrijmaken voor kwaliteit- en zorginnovatie, technologie en nieuwe huisvestingsprojecten.

Strategisch beleid

Het strategisch beleid wordt in 2024 herijkt, waarbij alle geledingen in de organisatie hun input leveren. Zo worden ideeën vanuit de organisatie omgezet in beleid. Hierbij speelt Philadelphia proactief in op externe ontwikkelingen, zoals actuele maatschappelijke veranderingen, de veranderende en toenemende zorgvraag, de tekorten op de arbeidsmarkt, de groei in zorgkosten en budgetten die onder druk komen te staan. De veranderingen in de sector en de maatschappelijke ontwikkelingen vragen wendbaarheid van de medewerkers en organisatie. De ingezette cultuurtransitie moet verder en steviger worden aangezet.

De komende jaren zal in beleidsontwikkeling en de managementsturing hier veel aandacht voor zijn. Het gebruik en toepassen van de technologie in de zorg- en dienstverlening én de ondersteunende processen zal worden versneld. Philadelphia wil hierin voorop lopen en trendsettend zijn in de sector. In een krimpende markt voor de verblijfszorg en een markt die verder in transitie is en de trend van andere wensen van cliënten/verwanten, is Philadelphia aan de slag om haar positie stevig te houden. Philadelphia doet dit door vanuit eigen kracht en expertise zorg- en dienstverlening aan te bieden aan nieuwe doelgroepen. Hiertoe zet Philadelphia in op profilering en het vermarkten van haar meerwaarde, die appelleert aan de behoeften van kwetsbare mensen, aansprekend en onderscheidend is, toepasbaar is voor de cliënten in alle clusters en past bij de eigen organisatie en de kernwaarden Liefde, Lef en Meesterschap.

Positie en typering van de functie

Binnen het directieteam van Philadelphia ontstaat een vacature voor een directeur Finance & Control.

De rol is strategisch, breed en van cruciaal belang voor het bereiken van de ambitieuze doelen die goede zorg voor de cliënten voor nu en in de toekomst moet garanderen. Vanuit de besturingsfilosofie van zelforganisatie werkt Philadelphia aan het “simpel organiseren” van complexe taken en processen. Essentieel hierbij is de balans tussen wat centraal moet en decentraal kan in de samenwerking tussen de medewerkers in het primaire proces en de serviceorganisatie.

Vanuit de eigen portefeuille is de directeur eindverantwoordelijk voor de afdelingen Planning & Control, Financial Control, Cliëntadministratie, crediteurenadministratie en de gemeentedesk. In totaal is de bezetting ongeveer 90 fte. De managers van de genoemde teams vormen samen met de directeur het MT van de afdeling Finance & Control. U bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp oog voor de human factor.

U bent sterk gericht op samenwerking, breed geïnteresseerd en betrokken en u stelt zich op als aanwezige, kritische, positieve en proactieve sparringpartner voor de raad van bestuur, voor de collega-directeuren alsmede voor de raad van toezicht vanuit de optiek van compliance. U bent zichtbaar, verbindend, duidelijk en constructief.

Naast de eindverantwoording voor de afdeling zijn er een aantal aspecten die in het bijzonder horen bij deze positie bij Philadelphia:

 • heeft een visie over de rol van de afdeling in de totale organisatie, werkt vanuit leiderschap en kracht en kan met draagvlak bestaande patronen doorbreken;
 • maakt de financiele afdeling toekomstbestendig qua inrichting en versterkt en bouwt aan een team met de benodigde kennis/kunde;
 • is zich sterk bewust van de rol van onafhankelijk ‘financieel geweten’ in de sterk missie-gedreven Philadelphia-organisatie;
 • is organisatie-breed aanjager van de vereenvoudiging en de verdere verzakelijking en modernisering van stuurinformatie, rapportages, scenarioplanning, processen en systemen;
 • werkt nauw samen met en zorgt voor adequate en toegankelijke rapportage aan een grote diversiteit aan leden, financiers, samenwerkpartners, overheden en andere belanghebbenden, waarmee samengewerkt wordt t.b.v. de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking;
 • vervult de rol in een veelzijdig stakeholderveld, acteert hierin sensitief, communicatief en effectief;
 • is daadkrachtig waar mogelijk en geduldig waar nodig;
 • is een inspirerend leider, krijgt mensen mee vanuit visie, duidelijkheid, transparantie en integriteit.

Functie-eisen

 • Relevante academische opleiding, b.v. bedrijfskunde of (bedrijfs-)economie, een postdoctorale RA/RC opleiding is een pre.
 • Vakinhoudelijk expert, beschikt over een stevige financiële achtergrond.
 • Meerjarige ervaring met het aansturen van leidinggevenden en professionals binnen een financiële setting van een complexe instelling.
 • Ervaring in een hoog professionele en resultaatgerichte omgeving, kan snel schakelen van strategisch naar hands-on en vice versa.
 • Ervaring met risicomanagement en treasury management.
 • Ruime ervaring met grootschalig programma- en projectmanagement (inrichting en controls).
 • Kennis van kwaliteitssystemen en van relevante ontwikkelingen in de governance, auditing en ICT.
 • Ervaring met werk en besluitvorming in een bestuurlijk en veelzijdig stakeholderveld.
 • Uitstekende stakeholder manager en communicator.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Oprechte interesse in de sector gezondheidszorg.
 • Stuurt op samenhang, cohesie en verbinding.
 • Ondernemend, oplossingsgericht, vernieuwend.
 • Onafhankelijk, ‘countervailing power’, constructief kritisch.
 • Gestructureerd en planmatig, gedreven om in control te zijn en zaken af te maken, ook pragmatisch, stuurt op 80/20 en kan kernachtig de visie vertalen in beleid.
 • Heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, voelt het ‘umfeld’ goed aan.
 • Prettig in de omgang, beschikt over humor en relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald op het niveau van FWG 80 conform de CAO Gehandicaptenzorg.

Een uitdagende en veeleisende functie in het hart van de meest urgente maatschappelijke opgaven van vandaag. In contact en in samenwerking met een grote diversiteit aan partijen. Het landelijk Servicekantoor van Philadelphia is gevestigd in Amersfoort, op steenworpafstand van het Centraal Station.

Bekijk hier al onze arbeidsvoorwaarden.

PROCEDURE

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek. Hierna ontvangen kandidaten die worden uitgenodigd voor een vervolggesprek een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure. In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck. Een (ontwikkel)assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Vertel ons waarom u denkt dat u bij ons past. Doe dit uiterlijk 27 februari 2024.
Heeft u nog vragen? Bel dan met Roy van der Gun Directeur Finance & Control a.i. te bereiken op telefoonnummer 06 - 31 53 61 60.

Acquisitie op door Philadelphia gepubliceerde vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Philadelphia

Algemene gegevens vacature

Organisatie Philadelphia

Vacature DIRECTEUR FINANCE & CONTROL Amersfoort

Plaats Amersfoort

Provincie Utrecht

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Philadelphia

presentatie

Lees hier het artikel van Philadelphia

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.