Vacature Directeur behandelzaken acute psychiatrie (36 uur)

Referentienummer:

directie-acuut

Regio:

 • Zuid-Holland

Vacaturetype / functietype:

Contract

Werkuren:

Fulltime

Werkdagen:

Wisselende diensten

Locatie:

Leiden

Contactpersonen:

Rianne de Boer

mobiel: 06 83024476


Welke uitdaging ga je aan?

Samen met de collega-directeur algemene zaken ben je verantwoordelijk voor:

 1. De acute opname afdelingen voor volwassenen en ouderen. Het betreft hier Medium Care en High Care.
 2. Ambulante crisiszorg.
 3. Ambulante Vervolgzorg zoals Intensive Home Treatment (IHT) en Acute Dagbehandeling (ADB).
 4. 24/7 Crisisdienst in de regio.

Deze onderdelen bevinden zich op de locaties in Gouda, Voorhout, Leiden en Leidschendam. Rivierduinen is doende de acute zorg nog meer in lijn te brengen met de zorginhoudelijke en bedrijfsmatige vereisten die voortvloeien uit de kwaliteitsstandaard Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP). Een aantal actuele thema’s die hierbij aansluiten zijn:

 • Triadisch werken.
 • Het door-ontwikkelen van herstelgericht werken binnen de klinieken zoals ICU-zones en Extra Beveiligde Kamers.
 • Verder ontwikkelen van samenwerkingsverbanden binnen het acute netwerk.
 • Sterker positioneren van de Psychiatrische Eerste Hulp (PEH).
 • Participatie van alle zorgfuncties, alsmede van omringende GGZ-aanbieders, in één crisisdienst.
 • Versterken van het ambulante acute zorgaanbod: in en met de omgeving van de clënt.
 • Verbeteren van de samenwerking met andere zorgfuncties in relatie tot de omgang met acute situaties.
 • Verstevigen van de competentie tot de-escalerend werken.

Wat zijn jouw overige, algemene verantwoordelijkheden?Rivierduinen presenteert binnenkort haar hernieuwde missie en visie. Het directieteam is medeverantwoordelijk voor het succesvol doorvoeren van de veranderingen die hier uit voortvloeien. Naast de doelstellingen uit het jaarplan voor de acute zorg ben je verantwoordelijk voor een aantal zorgfunctie-overstijgende doelen.

Bij alle beslissingen die je neemt heb je oog voor de belangen van de cliënt, zijn naaste(n) en de zorgverlener. Daarom werk je nauw samen met cliëntenraden en familieraden.

 • Samen met de Raad van Bestuur en de collega-directeuren van de zorgfuncties en het servicebedrijf ben je verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van GGZ Rivierduinen als geheel en voor de bijdrage van jouw zorgfunctie daaraan.
 • Je geeft leiding aan GGZ Rivierduinen-brede stuurgroepen gericht op uiteenlopende projectopdrachten.
 • Je bent in staat GGZ Rivierduinen en de zorgfunctie in afstemming met je duaal collega en de Raad van Bestuur zowel in- als extern te vertegenwoordigen.
 • Je werkt naast je directietaken als behandelaar.

 

Waarom ga jij het verschil maken?

Je bent een BIG-geregistreerde psychiater. Je hebt ruime ervaring met de behandeling van complexe psychiatrische stoornissen in crisissituaties. Daarnaast heb je relevante leidinggevende ervaring. Je hebt een warme persoonlijkheid, stelt je dienstbaar op en durft je kwetsbaar te tonen. Je gelooft in een herstelgerichte manier van zorg verlenen en hebt een brede interesse in de ontwikkelingen binnen de GGZ.

Waar staat GGZ Rivierduinen voor?

“De mensen van Rivierduinen hebben de moed getoond om, na een periode met zwaar weer, te bouwen aan een cultuur van verbinding. We leren steeds beter naar elkaar te luisteren. We worden steeds duidelijker in het uitspreken van verwachtingen. Het gaat om contact én contract. Dit doet goed aan de zorg die we leveren en aan het bedrijf dat dit faciliteert.”  - Ingeborg Siteur, Lid RvB GGZ Rivierduinen

Rivierduinen heeft ingezet op een nieuwe manier van denken en werken. Van anders leren kijken. Waarbij niet het proces, maar juist de mens weer centraal staat. Waar diagnostisering en behandeling weer een hulpmiddel worden en geen doel op zich. Geen mens is tenslotte hetzelfde en iedere situatie is anders. De essentie van herstel en de basis van ons bestaan, is waarachtig contact: een proces van kwetsbaarheid en openheid. Dan ontstaat namelijk een verbinding van onvoorwaardelijk vertrouwen. En dat is cruciaal voor behandeling, begeleiding en persoonlijke groei. Minstens zo waardevol is het contact met de mensen in de naaste omgeving, die mede zorg dragen, zorg hebben en behoeven. Rivierduinen doet er alles aan doen om dichtbij en bereikbaar te blijven.

Hoe doet GGZ Rivierduinen dat?De visie op herstelgericht behandelen vormt de basis voor de manier waarop de zorg bij Rivierduinen is ingericht, de doelen die de organisatie nastreeft en hoe wij ons willen vernieuwen en ontwikkelen. Met 2.100 enthousiaste collega’s leveren wij deze herstelgerichte zorg in de regio vanuit:

 • Wijkteams in de vertrouwde omgeving van de cliënt
 • Acute opname afdelingen
 • Herstellocaties
 • Poliklinieken
 • Top klinisch centrum voor eetstoornissen Ursula

Het ‘Service Bedrijf’ levert gecentraliseerde diensten aan de verschillende bedrijfsonderdelen. Ter bevordering van de inspraak van de cliënt, de samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en afname van de administratieve druk voor behandelaren implementeert Rivierduinen dit jaar een nieuw EPD (Pluriform Zorg van Adapcare).

Wat bieden we je?

 • Een fulltime dienstverband en salariëring conform CAO GGZ met een salaris passend bij de functie;
 • Een jaarcontract conform de CAO GGZ, met de intentie dit na een jaar om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33% over het bruto jaarsalaris;
 • Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld voor de aankoop van een elektrische fiets of het kopen van extra verlofdagen);
 • Reis- en onkostenvergoeding;
 • Een pensioenregeling bij pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 • Keuze uit twee aantrekkelijke collectieve ziektekostenverzekeringen;
 • Een levensfasebudget naast je (bovenwettelijke) vakantie-uren;
 • Opleiding en ontwikkeling via onze Rivierduinen Academie waarbij je de mogelijkheid hebt tot het volgen van zorginhoudelijke scholingsprogramma’s en e-learningmodules voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.

 Mocht je vragen hebben over de functie, neem dan contact op met Martine den Ouden, directeur algemene zaken acuut via 06-22 66 62 16.

Rivierduinen

Algemene gegevens vacature

Organisatie Rivierduinen

Vacature Directeur behandelzaken acute psychiatrie (36 uur)

Plaats Leiden

Provincie Zuid-Holland

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Rivierduinen

Onderdeel Recruitment

→  Alle vacatures van Rivierduinen
presentatie

Lees hier het artikel van Rivierduinen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.