Vacature Basisarts

De uitdaging

Wij zijn op zoek naar een Geregistreerde basisarts.

Je bent een geregistreerd basisarts, die affiniteit heeft met ouderenzorg en geïnteresseerd is in het vak van ouderengeneeskundige. 
Je kunt uitstekend communiceren met bewoners, verzorgenden en familieleden. Je luistert, stelt vragen, geeft en vraagt feed back, betrekt, legt uit en neemt betrokkenen mee in je gedachtegang. Je bent daarbij geduldig en voelt wat de ander nodig heeft om je te begrijpen. Je reflecteert, bent zelfkritisch, leergierig, oplossingsgericht en flexibel en je wilt je verder ontwikkelen. Je hebt organisatietalent, voelt je verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de zorg en je houdt voeling met de afdelingen door er veelvuldig te werken en aanwezig te zijn. Je maakt zaken bespreekbaar en werkt samen aan verbeteringen.

Je krijgt een uitdagende baan als basisarts Je salaris is ingedeeld in FWG-schaal 65, €4263,61 tot €5939,16. Een jaarcontract van 28 tot 36 uur per week met de intentie om te verlengen naar onbepaalde tijd.

Heb je nog vragen over de vacature? Neem dan gerust contact op met Eva de Jager, manager Behandeldienst, 06-39850642 of met Clarine van Wessem, manager behandeldienst, 06 -39851028.


Florence is een dynamische en toonaangevende zorgorganisatie in de regio Den Haag. Wij zetten ons iedere dag in om persoonlijke, flexibele en deskundige zorg te bieden. Thuis en op onze locaties. De essentie van onze dienstverlening is het beste te omschrijven als ‘klein binnen groot’. Groot in verband met de omvang, met alle schaalvoordelen van dien. Klein, omdat we in de wijk dichtbij de cliënt staan en de zorg nadrukkelijk wordt afgestemd op de vraag van de individuele cliënt. Vrijheid van keuze is ons uitgangspunt, zowel voor cliënten als voor medewerkers.

De werkzaamheden

In onze woonzorgcentra bieden wij generalistische zorg. Daarnaast hebben we afdelingen specialistische zorg: geriatrische revalidatiezorg, gerontopsychiatrie en jong dementerenden. Voor deze expertises zijn, onder leiding van zorgprogrammaleiders, zorgprogramma’s geschreven. Kennisontwikkeling, innovatie en toepassing van de laatste zorg - en behandelinzichten kenmerken ons werkklimaat. Meer informatie over onze organisatie is te vinden op www.florence.nl


Onze artsenvakgroep
De artsenvakgroep maakt deel uit van Behandeling en Specialistische zorg, waar alle behandelfuncties in zijn ondergebracht. In de artsenvakgroep - bestaande uit zo'n 30 artsen - is een eerste geneeskundige medisch eindverantwoordelijk. Zij staat rechtstreeks in contact met de Raad van Bestuur.
Binnen de vakgroep ontmoet je  je collega's, praat je over de inhoud van het vak en over casuïstiek, wissel je kennis uit en refereer je. De vakgroep is de plek waar je je ontwikkelt, afstemt en deelt. Er heerst een prettige en collegiale sfeer.

Het continue verbeteren van de zorg staat voorop. We ontwikkelen visie op de rol van de arts in het zorgproces en participeren in onderzoeksprojecten. We werken samen met universiteiten en andere zorginstellingen aan doordachte zorgprogramma's. We hebben meerdere opleidingsplaatsen voor specialisten ouderengeneeskunde. In het brede aandachtsveld binnen Florence is er veel interessant werk te doen.


Voordelen van werken bij Florence als arts: 

 • We hebben flink geïnvesteerd in ondersteuning, zodat je je optimaal op je werk kunt richten;
 • Het medisch onderzoeken, behandelen en begeleiden van patiënten met een complexe zorgvraag teneinde behoud en/of herstel van gezondheid te realiseren;
 • De Basisarts draagt eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het medisch handelen (Wet BIG);
 • De superviserend Specialist Ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor de medische behandeling. De mate van zelfstandigheid is afhankelijk van competenties en ervaring;
 • Florence kent een uniek dienstensysteem. Eens per kwartaal heb je een week dienst. Je gewone werkuren vervallen dan, zodat je kunt uitrusten van eventuele oproepen. In het weekend en 's avonds wordt door hooggekwalificeerde triageverpleegkundigen beslist of je aanwezigheid nodig is. Zij kunnen geprotocolleerde medische zorg verlenen en ontlasten daarmee de dienstdoende arts;
 • Behandelaars en artsen werken met Ysis digitaal dossier, dit is een geavanceerd ict pakket. Alle benodigde patiënten informatie vind je daarin terug. Via dit systeem kun je bv. ook labonderzoeken en medicatie aanvragen (via Medimo), labuitslagen inzien en terugkoppeling geven aan andere zorgverleners. Het dossier YSIS is gekoppeld aan Lable Care, het elektronisch zorgdossier, zodat alle informatie rond een patiënt heel eenvoudig te vinden is;
 • We hebben een eigen laboratorium hierdoor zijn de lijnen kort en wordt er nauw samengewerkt;
 • Je wordt ondersteund door een team van doktersassistentes. Zij zorgen o.a. dat je in Ysis kunt beschikken over de benodigde medische informatie;
 • De vakgroep wordt ondersteund door een secretaresse voor allerhande niet-patiëntgebonden zaken;
 • We kennen zeer actieve kwaliteitscommissies, die de afgesproken processen in de gaten houden en zo nodig verbeteringen doorvoeren. Als arts kun je daar een grote bijdrage aan leveren;
 • De artsen zijn actief vertegenwoordigd in het hoger management door de eerste geneeskundige die lid is van het Expertise MT en het Strategisch Beraad.

De verwachtingen

 • Deze functie vereist een voltooide basisartsenopleiding;
 • De opleiding tot basisarts staat geregistreerd in het BIG-register;
 • Kan het eigen handelen kritisch beschouwen en staat open voor voortdurende vernieuwing van kennis en vaardigheden;
 • Ervaring als geregistreerd basisarts is gewenst.

Ons aanbod

De begeleiding wordt serieus opgepakt en er is een veilige structuur, waarbinnen je het vak leert. Je krijgt een eigen supervisor waar je dagelijks contact mee hebt en die 2-wekelijks een leergesprek met je heeft. Je neemt deel aan het artsenoverleg, de referaten en de 4-wekelijkse scholingsbijeenkomsten van de basisartsen. Je krijgt alle ruimte om met je ideeën te komen en er is altijd iemand beschikbaar om op terug te vallen met vragen.

Waar je verder op kunt rekenen:

 • Een salaris ingedeeld in FWG-schaal 65, van €4263,61 tot €5939,16;
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • 237,4 vakantie uren op basis van een fulltime dienstverband (36 uur);
 • Het betreft een dienstverband voor de duur van een jaar, voor minimaal 28 uur en maximaal 36 uur per week;
 • Goede arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT.

Solliciteren en extra informatie

Heb je nog vragen? Bel gerust met Eva de Jager, manager Behandeldienst, 06-39850642 of Clarine van Wessem, manager Behandeldienst, 06 -39851028. Direct solliciteren mag natuurlijk ook!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Florence

Algemene gegevens vacature

Organisatie Florence

Vacature Basisarts

Plaats Regio Den Haag

Provincie Zuid-Holland

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Florence

presentatie

Lees hier het artikel van Florence

Vergelijkbare vacatures

Basisarts Verpleeghuiszorg

Laurens in  Rotterdam e.o

ANIOS / basisarts voor klinieken

Altrecht GGz in  Utrecht

Basisarts

Marente in  regio Duin- en Bollenstreek

Basisarts ouderenzorg

HWW Zorg in  Den Haag

Basisarts

Iriszorg in  Arnhem

Basisarts

Aafje in  Rotterdam

ANIOS / basisarts ouderengeneeskunde

Amstelring in  Amsterdam