Vacature Basisarts voor Geriatrische Revalidatiezorg

De uitdaging

Florence is een dynamische en toonaangevende zorgorganisatie in de regio Den Haag. Wij zetten ons iedere dag in om persoonlijke, flexibele en deskundige zorg te bieden.
Naast intramurale verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg en thuiszorg bieden wij in Westhoff Geriatrische Revalidatiezorg. Kennisontwikkeling, innovatie en toepassing van de laatste zorg - en behandelinzichten kenmerken ons werkklimaat.

Wij zijn voor onze Geriatrische Revalidatielocatie op zoek naar een Basisarts. 

In Westhoff zijn wij trots op de zorg / behandeling die wij bieden aan onze revalidanten. Met elkaar richten wij ons op het bieden van een goed revalidatieklimaat. Wij bieden geriatrische revalidatiezorg waarvoor we meerdere zorgpaden hebben ontwikkeld, te noemen: COPD, CVA  en Heelkunde.
 

De werkzaamheden

Je bent een geregistreerd basisarts, die affiniteit heeft met ouderenzorg en geïnteresseerd is in het vak van ouderengeneeskundige. 
Je kunt uitstekend communiceren met bewoners, verzorgenden en familieleden. Je luistert, stelt vragen, geeft en vraagt feed back, betrekt, legt uit en neemt betrokkenen mee in je gedachtegang. Je bent daarbij geduldig en voelt wat de ander nodig heeft om je te begrijpen. Je reflecteert, bent zelfkritisch, leergierig, oplossingsgericht en flexibel en je wilt je verder ontwikkelen. Je hebt organisatietalent, voelt je verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de zorg en je houdt voeling met de afdelingen door er veelvuldig te werken en aanwezig te zijn. Je maakt zaken bespreekbaar en werkt samen met zorg aan verbeteringen.

Voordelen van werken bij Florence als arts: 

 • Het medisch onderzoeken, behandelen en begeleiden van patiënten met een complexe zorgvraag teneinde behoud en/of herstel van gezondheid te realiseren;
 • De Basisarts draagt eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het medisch handelen (Wet BIG);
 • De superviserend Specialist Ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor de medische behandeling. De mate van zelfstandigheid is afhankelijk van competenties en ervaring;
 • Florence kent een uniek dienstensysteem. Eens per kwartaal heb je een week dienst. Je gewone werkuren vervallen dan, zodat je kunt uitrusten van eventuele oproepen. In het weekend en 's avonds wordt door hooggekwalificeerde triageverpleegkundigen beslist of je aanwezigheid nodig is. Zij kunnen geprotocolleerde medische zorg verlenen en ontlasten daarmee de dienstdoende arts;
 • Behandelaars en artsen werken met Ysis digitaal dossier, dit is een geavanceerd ict pakket. Alle benodigde patiënten informatie vind je daarin terug. Via dit systeem kun je bv. ook labonderzoeken en medicatie aanvragen (via Medimo), labuitslagen inzien en terugkoppeling geven aan andere zorgverleners. Het dossier YSIS is gekoppeld aan Lable Care, het elektronisch zorgdossier, zodat alle informatie rond een patiënt heel eenvoudig te vinden is;
 • We hebben een eigen laboratorium hierdoor zijn de lijnen kort en wordt er nauw samengewerkt;
 • Je wordt ondersteund door een team van doktersassistentes. Zij zorgen o.a. dat je in Ysis kunt beschikken over de benodigde medische informatie;
 • We kennen zeer actieve kwaliteitscommissies, die de afgesproken processen in de gaten houden en zo nodig verbeteringen doorvoeren. Als arts kun je daar een grote bijdrage aan leveren;
 • De artsen zijn actief vertegenwoordigd in het hoger management door de eerste geneeskundige die lid is van het Expertise MT en het Strategisch Beraad.

De verwachtingen

 • Deze functie vereist een voltooide basisartsenopleiding;
 • De opleiding tot basisarts staat geregistreerd in het BIG-register;
 • Kan het eigen handelen kritisch beschouwen en staat open voor voortdurende vernieuwing van kennis en vaardigheden.

Ons aanbod

De begeleiding wordt serieus opgepakt en er is een veilige structuur, waarbinnen je het vak leert. Je krijgt een eigen supervisor waar je dagelijks contact mee hebt en die 2-wekelijks een leergesprek met je heeft. Je neemt deel aan het artsenoverleg, de referaten en scholingsbijeenkomsten van de basisartsen. Je krijgt alle ruimte om met je ideeën te komen en er is altijd iemand beschikbaar om op terug te vallen met vragen.

Waar je verder op kunt rekenen:

 • Een salaris ingedeeld in FWG-schaal 65, van €3818,87 tot €5752,21;
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • 237,4 vakantie uren op basis van een fulltime dienstverband (36 uur);
 • Het betreft een dienstverband voor de duur van een jaar, voor minimaal 28 uur en maximaal 36 uur per week;
 • Goede arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT.

Florence hanteert een actief mobiliteitsbeleid.

Solliciteren en extra informatie

Heb je nog vragen? Bel gerust met Clarine van Wessem, Manager Behandeldienst of solliciteer direct.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Florence

Algemene gegevens vacature

Organisatie Florence

Vacature Basisarts voor Geriatrische Revalidatiezorg

Plaats Rijswijk

Provincie Zuid-Holland

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Florence

presentatie

Lees hier het artikel van Florence

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.