Vacature Ambtelijk Secretaris, aandachtsgebied CCR

Wat ga je doen?

Laurens is op zoek naar een Ambtelijk Secretaris voor de cliëntmedezeggenschap. Binnen Laurens is de zorgverlening ondergebracht in 3 domeinen. Dit zijn de domeinen Wonen met Zorg (langdurende zorg), de Kortdurende Zorg (herstellen en revalidatie) en de Thuiszorg. De domeinen Kortdurende Zorg en Thuiszorg hebben beide een domein cliëntenraad. De cliëntenraad Dagbesteding valt ook onder het domein Thuiszorg. Het domein Wonen met Zorg kent een groot aantal locaties met  voor bijna elke locatie een eigen lokale cliëntenraad. Alle cliëntenraden zijn zelfstandig. Voor de locatie of domein overstijgende zaken is er een  Centrale Cliëntenraad waarin elke cliëntenraad afgevaardigd kan zijn.  De ambtelijk secretaris  biedt ondersteuning aan de Centrale Cliëntenraad (CCR) en aan de cliëntenraden voor Kortdurende Zorg, en de  Thuiszorg en de Dagbesteding. Daarnaast ondersteunt de ambtelijk secretaris nog een ander adviesorgaan binnen Laurens. Dit is de Professionele Advies Raad (PAR). Deze staat los van de cliëntmedezeggenschap.

 • De cliëntenraden zijn een belangrijke schakel tussen Laurens en haar cliënten. De cliëntenraad denkt mee, praat mee en adviseert over het beleid en de dagelijkse gang van zaken, zodat Laurens de beste zorg- en dienstverlening kan bieden. De regels over medezeggenschap staan beschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). De cliëntenraad heeft instemmings- of adviesrecht over een groot aantal onderwerpen die bewoners en cliënten aangaan, zoals kwaliteit, veiligheid, voeding, activiteiten en ontspanning, huisvestingsbeleid en vaststelling van begroting en jaarrekening. 
 • Als Ambtelijk secretaris leg je een focus op het voorbereiden, notuleren en uitwerken van vergaderingen van genoemde raden. Je pakt proactief acties op vanuit gemaakte afspraken, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van het opstellen van brieven. Daarnaast zorg je voor het bijhouden van het e-mailadres en het beheer en de archivering van stukken. Verder raadpleeg je de vakliteratuur, stuurt essentiële informatie daaruit door naar de genoemde raden, draag je voorstellen aan over onderwerpen die in de ouderenzorg beleidsmatig van belang zijn en onderhoud je contacten met het LOC (Landelijk Adviesorgaan Cliëntenraden) waarbij de cliëntenraden van Laurens zijn aangesloten.
 • Als Ambtelijk Secretaris ben je beschikbaar voor vragen ten behoeve van (het dagelijks bestuur) van de Centrale Cliëntenraad en een vraagbaak voor de genoemde domein cliëntenraden en  alle lokale cliëntenraden.
 • Tevens heb je te maken met het voorbereiden en organiseren van gesprekken en (scholings)bijeenkomsten van genoemde adviesraden.
 • De ambtelijke secretaris van de CCR heeft een onafhankelijke positie en functioneert zelfstandig. Hiërarchisch word je aangestuurd door de manager van de afdeling HR Services en functioneel door het Dagelijks bestuur van de Centrale Cliëntenraad. 
 • Je bent bekend met elkaars werkwijze, je spart met elkaar en vervangt elkaar bij (langdurige) afwezigheid.

 

Herken jij jezelf hierin?

Om deze functie goed te kunnen uitvoeren ben je zelfstandig en flexibel. Je kunt goed prioriteiten stellen, en bent proactief in de aanpak van je werkzaamheden en de acties die eruit voortkomen. Je bent in staat verbinding te maken, en kan goed schakelen op verschillende niveaus. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.

Daarnaast:

 • Beschik je over een HBO werk- en denkniveau en relevante vakopleiding/cursussen,
 • Heb je aantoonbare secretariële werkervaring,
 • Beschik je over kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot de ouderenzorg en cliëntenmedezeggenschap.
 • Heb je ervaring met geautomatiseerde systemen zoals Google, Word etc.
 • Hou je relevante maatschappelijke ontwikkelingen bij en heb je affiniteit met de zorgsector. 
 • Heb je kennis van de kritische succeselementen van het vakgebied.

Recuiter: Desley Klein
Telefoon werk: LIC
E-mail werk: d.klein@laurens.nl

Laurens

Algemene gegevens vacature

Organisatie Laurens

Vacature Ambtelijk Secretaris, aandachtsgebied CCR

Plaats Rotterdam e.o

Provincie Zuid-Holland

Vacature geplaatst

Gegevens organisatie

Naam Laurens

Telefoonnummer organisatie 010 - 289 43 67

Fax 010 - 289 43 40

presentatie

Lees hier het artikel van Laurens

Vergelijkbare vacatures

Ambtelijk secretaris klachtencommissie

Altrecht GGz in  Utrecht

ambtelijk secretaris cliëntenraden

HWW Zorg in  Den Haag

Ambtelijk Secretaris Ondernemingsraad

De Rijnhoven in  Harmelen en omstreken