Vacature Afdelingshoofd Genetica

 • Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Groningen (Groningen)
logo

Vacature Afdelingshoofd Genetica

Werkomgeving

De afdeling Genetica van het UMCG is een groot en vooraanstaand academisch genetisch centrum in Nederland, internationaal van karakter, met focus op innovaties binnen diagnostiek, patiŽntenzorg, onderzoek en onderwijs/opleiding en heeft daardoor grote aantrekkingskracht op talent binnen al deze kerntaken. De afdeling Genetica bestaat uit ca. 400 medewerkers onderverdeelt in secties: Klinische genetica, Genoomdiagnostiek, Onderzoek en Onderwijs, Systeemgenetica en de sectie Beheer. Voor de patiŽntenzorg worden voor 2024 verwijzingen van ruim 8.000 adviesvragers naar onze poliklinieken voor erfelijkheidsonderzoek en -advies verwacht, vaak in multidisciplinair verband. Er worden jaarlijks 20.000 diagnostische laboratoriumverrichtingen uitgevoerd. Routine NGS sequencen wordt bij het bedrijf ďGenomeScanĒ uitgevoerd waarvan het UMCG mede aandeelhouder is. Binnen de verschillende secties wordt hoog aangeschreven onderzoek verricht op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe translationele assays en algoritmes voor diagnostiek, fundamenteel onderzoek naar de genetische basis van Mendeliaanse en complex genetische aandoeningen, en bioinformatica onderzoek met focus op FAIR data, grootschalig rekenen en data-federaties. In 2021 is de afdeling gestart met de GeneticLines biobank met als doel om alle adviesvragers te includeren ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek binnen onze afdeling.
Met behulp van innovaties en grote datasets worden nieuwe inzichten verkregen in het effect van varianten in het menselijke DNA en hun interactie met andere factoren, waaronder omgevingsfactoren en het microbioom. Met deze inzichten kunnen zieke ťn gezonde mensen geholpen worden gezonder te leven (Healthy Aging) en kunnen aanknopingspunten voor diagnose en behandeling op maat worden gevonden. De afdeling wil deze nieuwverworven kennis verantwoord implementeren in diagnostiek en klinisch-genetische zorg. Daarnaast zal de afdeling deze kennis, en bijbehorende data, blijvend toepasbaar en toegankelijk maken voor andere onderzoekers, zorgprofessionals, patiŽnten en publiek, onder andere via (wetenschappelijke) publicaties en via de onderwijsprogrammaís. Deze onderwijsprogrammaís komen terug bij onder andere de opleiding tot Klinisch Geneticus, de opleiding tot Laboratorium Specialist, en bij onderwijs aan studenten Geneeskunde, (Medische) Biologie, en Bioinformatica.

Functiebeschrijving

Als afdelingshoofd geef je leiding aan de afdeling en draag je de eindverantwoordelijkheid voor de kerntaken op strategisch en bestuurlijk niveau. Je vormt samen met de clustermanager Genetica het Dagelijks Bestuur (DB) van de afdeling. Het DB is duaal verantwoordelijk voor de afdeling, waarbij onderling sprake is van een duidelijke taakverdeling. Als afdelingshoofd ben je eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiŽntenzorg, het wetenschappelijk onderzoek, de opleiding, het onderwijs en, samen met de clustermanager, voor de financiŽle gezondheid van de afdeling. De functie valt hiŽrarchisch onder de Raad van Bestuur UMCG en is functioneel ondergebracht bij het cluster Diagnostiek, Advies en Therapie (DAT) met nog 6 medische ondersteunende afdelingen (zie hieronder). Het afdelingshoofd is lid van het clusterbestuur waar de portefeuilles Onderzoek, Opleiden en Onderwijs, Zorg, Data en Digitalisering en bedrijfsvoering zijn vertegenwoordigd. Binnen deze portefeuilles wordt zowel binnen het cluster, als clusteroverstijgend op
UMCG niveau het strategisch beleid mede vormgegeven. Het afdelingshoofd is tevens, samen met de clustermanager, lid van het clusterberaad. In het clusterberaad wordt samen met de andere afdelingen in het cluster vorm gegeven aan de inrichting, visie en bedrijfsvoering van het cluster onder leiding van het clusterbestuur. Op deze wijze draagt het afdelingshoofd actief bij aan zowel het beleid in het cluster als het beleid van het UMCG.

Het MT van de afdeling bestaat uit het afdelingshoofd, de clustermanager en de sectiehoofden van de afdeling. Je vervult daarnaast een sleutelrol in het vormgeven van de strategieŽn en processen, enkele van de kernverantwoordelijkheden zijn:

PatiŽntenzorg en genoomdiagnostiek

 • Het zorgdragen voor verdere implementatie van de genetics-first strategie, waarbij genetisch onderzoek naar voren wordt geschoven in het zorgtraject, ten behoeve van het verkorten van het diagnostisch proces en in toenemende mate vanwege de consequenties voor het medisch beleid voor de patiŽnt.
 • Daaropvolgend zal je ook een prominente rol van de afdeling bij de behandeling van erfelijke aandoeningen stimuleren.
 • Ook zal je zorgdragen voor de implementatie van het recent door de afdeling ontwikkelde farmacogenetisch paspoort in het UMCG. Dit alles in nauwe samenwerking met andere specialismen in huis.

Onderzoek
 • Je zal de bestaande onderzoekslijnen in de afdeling faciliteren onder andere door de infrastructuur voor dit onderzoek op topniveau te blijven houden.
 • Je bent in staat om in een vroeg stadium (subsidie) in te schatten hoe researchresultaten, zoals nieuw ontwikkelde single-cell multi-omics assays, microbioom onderzoeksresultaten, het farmacogenetisch paspoort, polygene risicoscores, en op stamcellen gebaseerde modelsystemen klinische relevantie kunnen krijgen.

Onderwijs & Opleiding

 • Gezien het toenemend belang van genetica voor de patiŽntenzorg binnen vrijwel alle medische specialismen zal jij naar mogelijkheden zoeken voor meer aandacht voor zeldzame aandoeningen en complexe genetische aandoeningen in het medische curriculum, in bij- en nascholing van huisartsen en andere medische specialisten, en in geneeskunde en (bio)medische masteropleidingen.
 • Om goed voorbereid te zijn op een toekomst waarin big data een integraal onderdeel is van zowel de diagnostiek als het genetisch onderzoek, zal je tevens zorgdragen voor aandacht voor programmeren en big data interpretatie. Dit zal gebeuren door het continu blijven vernieuwen van onderwijs- en opleidingsprogrammaís, onder andere door Ďlife-long learningí programmaís en modules te ontwikkelen.

Samen. Beter. UMCG

Het UMCG heeft in vijf strategische pijlers haar missie en visie verankerd, waarmee we gezamenlijk streven naar uitzonderlijke doelen. Het UMCG is een pionier in het integreren van preventie-, zorg-, opleidings- en onderzoeksnetwerken. Ons streven naar medische vooruitgang kenmerkt zich door het continu ontdekken en vernieuwen van diagnostiek en behandeling. Wij zijn toekomstgericht in onderwijs en opleidingen en hebben een internationale toppositie op wetenschappelijk gebied.
Als organisatie zitten we in een belangrijke transitiefase om de organisatie anders vorm te geven. Koers25 is de strategie voor een gezonde toekomst voor het UMCG. Het gaat over elkaar inspireren en efficiŽnt samenwerken binnen en buiten het UMCG, het ontdekken van innovatieve en kosteneffectieve mogelijkheden, aandacht hebben voor preventie en focussen op toekomstgericht onderwijs.
Het UMCG is met zoín 13.000 medewerkers de grootste werkgever van Noord-Nederland. In het Het cluster Diagnostiek, Advies & Therapie (DAT) bestaat uit de afdelingen: Genetica, Pathologie en Medische Biologie, Laboratoriumgeneeskunde, Medische Microbiologie en infectiepreventie, Klinische Farmacie en Farmacologie, Nucleaire geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming en Radiologie. In het cluster werken ongeveer 1650 medewerkers. Deze zeven afdelingen hebben als gemeenschappelijke missie, het leveren van de best mogelijke academische diagnostiek, advies en therapie. Hiervoor wordt er samen opgetrokken om onze gedeelde ambities op het gebied van optimalisatie en innovatie van patiŽntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding alsook data en digitalisering en bedrijfsvoering vorm te geven.

Wat vragen wij

 • Je bent een innovatief, inspirerend, transparant en verbindende leider met achtergrond in de Genetica en bij voorkeur een Klinisch Geneticus.
 • Je bent hoogleraar of voldoet (op korte termijn) aan de criteria voor benoeming daartoe.
 • Je hebt ervaring in het vormgeven van en leiding geven aan een complexe, professionele organisatie.
 • Je hebt een strategische visie op ontwikkelingen in de Genetica en het belang daarvan voor de gezondheidszorg in het algemeen.
 • Je hebt oog voor de kracht, het talent en de ambitie van de secties en individuele medewerkers en stimuleert hun ontwikkeling.
 • Je bent een gesprekspartner op strategisch niveau op lokaal, nationaal en internationaal niveau en verhoudt zich moeiteloos tot alle geledingen binnen en buiten het ziekenhuis.

Het UMCG voert een preventief hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie. Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Een werkomgeving die volop in ontwikkeling is, waar gedreven professionals werken en waar je collegaís een actieve houding hebben ten aanzien van innovatie, veiligheid, leergierigheid en samenwerking. Een afdeling met een prettige werksfeer waarin iedereen de ruimte krijgt om bij te dragen aan de ontwikkeling van de afdeling.

Je krijgt een arbeidsovereenkomst van 32 tot 40 uur per week. De arbeidsovereenkomst in het UMCG is voor onbepaalde tijd waarbij de benoeming in de functie van afdelingshoofd geldt voor 5 jaar, waarna nieuwe afspraken voor de periode daarna worden gemaakt. Het salaris bedraagt maximaal € 17.102,- bruto per maand (schaal HHA ), afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie Neem voor meer informatie contact op met:
prof. dr. Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit, telefoonnummer (050) 3612 221
Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 18 april 2024.
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.


Meer over Universitair Medisch Centrum Groningen