Stichting Volksbond Amsterdam

Stichting Volksbond Amsterdam opereert in een dynamische omgeving en biedt professionele opvang, ondersteuning en begeleiding aan dak- en thuislozen met een psychiatrische beperking. Dit werk doen we met respect, oog voor kwaliteit en een vernieuwende benadering.De Volksbond biedt op 5 woonlocaties onderdak en ondersteuning aan jongeren en volwassenen. Daarnaast zijn er 2 locaties voor dagbesteding en zinvolle activiteiten. Het is de ambitie van de Volksbond voorop te lopen in nieuwe methodieken binnen de zorg.


Cliëntenparticipatie
Cliëntenparticipatie is een zeer belangrijk uitgangspunt voor de Volksbond Amsterdam. Dat betekent dat cliënten actief meepraten, meedenken en meebeslissen over ons beleid. De zorg stemmen wij af op hun persoonlijke wensen en mogelijkheden. Zo krijgen ze de mogelijkheid om hun eigen kansen en talenten te ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de beste manier is om mensen voor zichzelf op te laten komen en hun zelfstandigheid te vergroten.


Ambulant Plus
Met Ambulant Plus zet de Volksbond een belangrijke volgende stap in cliëntenparticipatie. Aan alle cliënten van de Volksbond wordt voortaan zorg in ambulante vorm geboden. Dat was al zo voor cliënten met een zelfstandige woning, maar dit geldt nu ook voor alle cliënten die op een Volksbondlocatie wonen. Ondersteuning op afspraak dus die precies aansluit op de wensen en behoeften van de cliënt. Cliënten worden geholpen bij het ontwikkelen van praktische woonvaardigheden en het opbouwen van een sociaal netwerk.
Het Team Ambulant van de Volksbond dat de ambulante begeleiding biedt, is samengesteld uit mensen van verschillende leeftijd, geslacht, achtergrond, cultuur, gezinssamenstelling en opleidingsniveau.


Hospitality- en dagbestedingsmedewerkers
Op de locatie krijgt de bewoner wel alle basisdiensten aangeboden die nodig zijn om te wonen. Die worden geleverd door  hospitalitymedewerkers. Zij nemen de taken op zich die puur met de woonsituatie te maken hebben bijvoorbeeld schoonmaak, voeding en medicatievoorziening.Doordat er 24 uur per dag iemand in huis aanwezig is, zorgen deze medewerkers voor continuïteit en veiligheid. Uitgangspunt is dat cliënten zo normaal en zelfstandig mogelijk leven en wonen. Op de locaties zijn ook dagbestedingsmedewerkers die samen met de bewoners zoeken naar een zinvolle dagbesteding of werk.

 

Werken bij de Volksbond?
We komen graag in contact met mensen die ervaring en/of affiniteit hebben met onze doelgroep. Onze toekomstige medewerkers staan stevig in hun schoenen: ze kunnen hun eigen grenzen aangeven en weten ook om te gaan met onvoorspelbaar gedrag van onze cliënten. Een flexibele en dienstverlenende instelling is een must evenals basiskennis van de sociale kaart, maatschappelijke ontwikkelingen en specifieke  problematiek van de cliënten. Je kunt een open sollicitatie richten aan werving.selectie@volksbond.nl. Meer informatie kun je verder vinden op www.volksbond.nl

logo

Gegevens Stichting Volksbond Amsterdam

Naam Stichting Volksbond Amsterdam

Onderdeel P&O

Postadres 1e Ringdijkstraat 5b
1097 BC Amsterdam

Telefoon 020 - 155 46 00

Website
www.volksbond.nl

Actuele vacatures van Stichting Volksbond Amsterdam

Geen vacatures gevonden