Stichting de Uitdaging

Stichting de Uitdaging was oorspronkelijk een woon- ouderinitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 daadwerkelijk van start gegaan.


De afgelopen jaren is dit initiatief meer een woon- zorginitiatief geworden en het personeel in loondienst heeft vooral als taak en verantwoordelijkheid de zorg (en wat verpleging) + begeleiding aan de drie oudere bewoners in goede banen te leiden.
Een aantal jaren geleden is dit woon- zorginitiatief met hulp van een woning cooperatie naar een aangepaste woning verhuist in een onderkomen in het Andreascomplex in Amsterdam.
De zorg,die 24 uur geboden wordt, wordt betaald via de Persoons Gebonden Budgetten.


De stichting wordt bestuurd door familieleden van de bewoners.
Er werken nu drie mensen in loondienst voor dit initiatief, zo nodig ondersteund door familieleden en mantelzorgers. Vanaf 2006 zijn er nauwelijks wijzigingen geweest in het personele bestand.
Vanwege de toenemende vraag naar zorg van de huidige bewoners is op korte termijn uitbreiding nodig van de professionele hulp,vooralsnog voor 15 uur per week.


Werkzaamheden vinden plaats in een huiselijke sfeer, naast verzorging (en verpleging) horen ook werkzaamheden van huishoudelijke aard, zoals koken en boodschappen doen/bestellen en het scheppen van een gezellige sfeer in huis.
Familieleden zijn zeer betrokken bij dit initiatief. Personeel in loondienst werkt daar ook nauw mee samen.

logo

Gegevens Stichting de Uitdaging

Naam Stichting de Uitdaging

Postadres Torenmolen 44
1035 AW Amsterdam

Actuele vacatures van Stichting de Uitdaging

Geen vacatures gevonden