RIBW K/AM

Vitaal verder met RIBW K/AM


“Gezondheid is het vermogen van mensen om zich aan te passen en regie te voeren over hun eigen welbevinden, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven.” (Machteld Huber)


RIBW K/AM (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden) begeleidt mensen met een psychische kwetsbaarheid om actief en betekenisvol deel uit te maken van de maatschappij. Kenmerk van onze aanpak is dat we aansluiten bij de diepere menselijke behoeften van de cliënten. Behoeften als: gezien en gehoord worden, grip hebben op je leven, de dingen doen die belangrijk voor je zijn. Dit is een zoektocht, een proces van samen verkennen en creëren, waarbij we optrekken met de cliënt. Deze aanpak vraagt initiatief en creativiteit van onze medewerkers en ruimte voor het nemen van eigen beslissingen. Een aanpak waarbij niet de systemen, maar de mensen centraal staan. We noemen onze werkwijze Vitaal Verder.


Vanuit onze missie gaan wij ervan uit dat mensen de fysieke, sociale en mentale uitdagingen van het leven beter aankunnen wanneer zij zich veilig, competent, verbonden en bezield voelen. Hierin kunnen zij hun veerkracht en eigenaarschap, hun vitaliteit ervaren.


Eigenlijk zijn voor elk mens dezelfde dingen belangrijk:

  • Houvast: we willen ons veilig en op ons gemak voelen, ervaren dat we het leven aan kunnen.
  • Kunnen: we willen ervaren dat we in staat zijn om het dagelijks leven te leven, op een manier die bij ons past.
  • Samen: we willen erbij horen, volwaardig meedoen, ons gezien en gewaardeerd voelen.
  • Willen: we willen onze eigen keuzes kunnen maken.


Voor ieder mens zijn dit vier heel belangrijke basisbehoeften in het leven. De mate waarin zij worden vervuld bepaalt hoe wij ons voelen, hoe het met ons gaat. Zij bepalen ons welbevinden. Het belang van deze vier basisbehoeften staat centraal binnen onze begeleiding. Door oprecht verbinding te maken met iemand en dieper te kijken dan alleen naar wat we aan de oppervlakte zien, helpen we hem zijn passie (opnieuw) te ontdekken. Samen onderzoeken we vervolgens wat er nodig is om betekenisvol en vitaal aan de slag te gaan. Ervaringsdeskundigen spelen in dit proces een cruciale rol.


Werken, leren en ontwikkelen bij RIBW K/AM: spreekt onze visie je aan?
Als de doelgroep en de missie van onze organisatie je aanspreken, dan zijn er voor jou diverse mogelijkheden om bij ons te werken. Wij hebben verschillende begeleidersfuncties op zowel MBO- als HBOniveau. Iedere locatie heeft zo zijn eigen doelgroep, sfeer en karakteristiek. Daarnaast is er een grote groep zelfstandig wonende cliënten die ambulante begeleiding krijgen. Door de variatie in doelgroepen en locaties kun je ook eenvoudig intern een nieuwe uitdaging zoeken.


Je werkt zelfstandig met gevoel voor verantwoordelijkheid, maar dat betekent niet dat je er alleen voor staat. Je maakt deel uit van een team dat onderling nauw samenwerkt. Onze teams hebben veel ruimte en verantwoordelijkheid om zelf zaken te regelen die ten goede komen aan de cliënten. Daarbij betrekken zij nadrukkelijk de omgeving: familie, vrijwilligers, voorzieningen in de wijk.


Wij bieden mogelijkheden voor mensen met diverse opleidingen. Ook als je goed opgeleid bent maar net dat stukje actuele kennis of ervaring in de psychiatrie mist, ben je welkom. Gedurende de inwerkperiode ben je in de gelegenheid een aantal trainingen te volgen. Wij vinden het vooral belangrijk dat je gemotiveerd bent een bijdrage te leveren aan herstel van onze cliënten.


Leren en ontwikkelen
Wij ondersteunen medewerkers optimaal in hun ontwikkeling: geven ze de mogelijkheid zich verder te verdiepen in hun vak; bieden veel interne trainingen en workshops; hebben een online Centraal leerplatform (CLP), met een e-learningaanbod en een voor de medewerker persoonlijk leerportaal. Ten slotte hebben we studieregelingen voor het volgen van een opleiding.


Interesse?
Zie voor mogelijkheden: www.ribw-kam.nl/werken-en-leren