Levenseindekliniek

De Levenseindekliniek geeft euthanasie. Aan mensen met een euthanasieverzoek dat voldoet aan de wettelijke eisen, maar waar de behandelaar het verzoek niet kan honoreren. Omdat ze niet snel aan hun ziekte overlijden, of omdat hun arts principiële bezwaren heeft tegen euthanasie. De Levenseindekliniek vindt dat iedereen die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt euthanasie moet kunnen krijgen. Zoals de wet het toestaat. In de praktijk gaat het vooral om mensen die ondraaglijk lijden terwijl ze niet op korte termijn zullen overlijden. Ze lijden zowel aan lichamelijke als aan geestelijke aandoeningen.

 

Uit het sterfgevallenonderzoek van ZonMW uit 2012 blijkt dat 9100 overledenen in 2010 voorafgaand aan het overlijden een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding had gedaan. Dit is 6,6% van alle overledenen. Daarvan is 45% wel en 55% niet uitgevoerd. Van de hulpvragers wiens verzoek niet is uitgevoerd overleed 44% al voordat de euthanasie uitgevoerd kon worden. In de overige gevallen werd het verzoek niet ingewilligd om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat de patiënt het verzoek weer terugneemt of de arts meent dat er niet aan de zorgvuldigheidscriteria van de wet is voldaan. Er zijn ook artsen die om principiële redenen weigeren de levensbeëindiging uit te voeren. Aangezien er geen wettelijke verwijsplicht is voor artsen naar een arts die niet principieel tegen euthanasie of hulp bij zelfdoding is, blijven er dus mensen met een verzoek in de kou staan. Dit geldt niet alleen voor mensen met een lichamelijke ziekte, maar ook chronisch psychiatrische patiënten met een doodswens en mensen die in de beginfase van dementie verkeren.

 

Om een oplossing te bieden aan hulpvragers in deze categorieën heeft de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde in 2012 de Levenseindekliniek opgericht. De doelstelling van de Levenseindekliniek is om mensen met een euthanasieverzoek dat voldoet aan de wettelijke criteria te helpen, als de behandelend arts niet in staat is om dit verzoek te honoreren.

 

Het hoofdkantoor van De Levenseindekliniek is gevestigd in Den Haag, waar ondersteunende werkzaamheden worden verricht. De Levenseindekliniek is echter niet een instelling (gebouw) waar zorg verleend wordt. Het is een netwerk van artsen en verpleegkundigen, woonachtig is alle delen van Nederland. Mensen die om euthanasie vragen, praten daarover het liefste in hun eigen omgeving. De Levenseindekliniek gaat daarom voor onderzoeksgesprekken en voor euthanasieverlening naar de hulpvragers toe. In teams van één arts en één verpleegkundige onderzoeken zij een euthanasieverzoek. Als aan de eisen die de euthanasiewet hieraan stelt wordt voldaan, voert dit team het euthanasieverzoek uit.

logo

Gegevens Levenseindekliniek

Naam Levenseindekliniek

Website
Levenseindekliniek.nl

Actuele vacatures van Levenseindekliniek

Regiomanager (24 u/w)

Levenseindekliniek in