Kessler Stichting

De Kessler Stichting is vooral bekend van de opvang van dak- en thuisloze mensen. Om sociaal kwetsbare mensen uitkomst te bieden heeft de stichting veel in huis: zowel ambulant als intramuraal. Diensten zijn: noodopvang, kortdurende opvang, verpleeghuiszorg, (verzorgd) beschermd en begeleid wonen, schuldhulp en dagbesteding.


We zoeken broeders & zusters
Ruimte voor je eigen stijl, de professionele vrijheid om te doen wat voor cliënten belangrijk is en werken met heel veel verschillende mensen. Je kan werken als VIG-er of verpleegkundige op onze verpleeghuisafdeling maar ook in de Noodopvang en de afdeling Verzorgd Beschermd wonen. Broeders & Zusters zijn immers breed inzetbaar en van vele markten thuis!

We zien steeds meer cliënten die naast problemen op psychosociaal, financieel en maatschappelijk vlak ook kampen met een slechte gezondheid. We willen hen ook daarbij goed kunnen helpen. Om die reden werken er steeds meer verzorgenden en verpleegkundigen bij ons.

Dat zal, wanneer volgend jaar een deel van onze cliënten weer onder de Wet Langdurige zorg – GGZ komt te vallen, alleen maar toenemen. De teams op de afdelingen worden ondersteund door verschillende expertteams zoals bijvoorbeeld op de gebieden financiën, intake en maatschappelijk werk. Je staat er bij ons nooit alleen voor!


Kessler Stichting
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 - 8 500 500
sollicitatie@kesslerstichting.nl
www.kesslerstichting.nl

 

logo

Gegevens Kessler Stichting

Naam Kessler Stichting

Postadres Postbus 19069
2571 GN Den Haag

Telefoon 070-8 500 500

Website
www.kesslerstichting.nl

Stages & opleidingen bij Kessler Stichting

Stages Klik hier voor stage overzicht

Actuele vacatures van Kessler Stichting

Trajectregisseur Dagbesteding

Kessler Stichting in Den Haag

Trajectondersteuner Noodopvang

Kessler Stichting in Den Haag

Verpleegkundige

Kessler Stichting in Den Haag

Trajectondersteuner TeZamen

Kessler Stichting in Den Haag

Trajectondersteuner Sportlaan/Schenkweg

Kessler Stichting in Den Haag

Verzorgende IG Flexpool

Kessler Stichting in Den Haag

Woonbegeleider Zamenhof

Kessler Stichting in Den Haag