logo KDC Aandachtslab

KDC Aandachtslab

Nieuwste vacatures van KDC Aandachtslab

Persoonlijk begeleider (24 - 28 uur)

KDC Aandachtslab Rijswijk

Teamleider

KDC Aandachtslab Regio Rijswijk

Over KDC Aandachtslab

KDC AandachtsLab is een kleinschalig, gespecialiseerd en bijzonder kinderdagcentrum (KDC) in Rijswijk (ZH) waar kinderen tot 18 jaar met een Ernstige Meervoudige Beperking (EMB) gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.

Een EMB kind heeft zowel ernstige verstandelijke als ernstige motorische beperkingen (kunnen niet zelf zitten of lopen), maar veelal ook zintuigelijke stoornissen (auditieve beperkingen en visus stoornissen), spraak/taal stoornissen (hebben nauwelijks mogelijkheden om enige vorm van taal zoals, spraak, gebaren of symbolen te gebruiken).

EMB kinderen zijn kwetsbaar en hebben een sterk verhoogd risico op meerdere met elkaar interfererende gezondheidsproblemen.


Bij KDC AandachtsLab kun je op een ondernemende manier bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen met een Ernstig Meervoudige Beperking? Niet volgens een vast zorgprogramma, maar met aandacht en tijd voor de individuele ontwikkelmogelijkheden die zich voordoen.


Werken met hart en ziel in een verbonden team dat één doel voor ogen heeft: Elke Mogelijkheid Benutten!

Algemene gegevens

Postadres
Labouchèrelaan 1
2283 EG Rijswijk

Website
www.aandachtslab.nl

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk bij KDC Aandachtslab