J.H. Donnerschool

De J.H. Donnerschool  biedt Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan leerlingen in de leeftijd van 4 – 18 jaar, die vanuit hun verstoorde sociaal emotionele ontwikkeling en/of  psychische stoornis extra aandacht en begeleiding nodig hebben. De school bestaat behalve uit de locaties SO en VSO ook uit een kenniscentrum. Het Kenniscentrum Gedrag in Onderwijs begeleidt leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en hun leerkrachten  in hun eigen leeromgeving,  maar verzorgt ook trainingen voor deze  leerlingen en leerkrachten.

logo

Gegevens J.H. Donnerschool

Naam J.H. Donnerschool

Postadres Postbus 492
3770 AL Barneveld

Website
www.donnerschool.nl

Actuele vacatures van J.H. Donnerschool

Geen vacatures gevonden