iHub

Is werken bij iHUB iets voor jou?


Samen met onze professionals, ouders en jongeren steken we onze nek uit voor vernieuwing in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs.

Daar hebben wij jou bij nodig.

 
Om onze nek uit te kunnen en durven steken, zoeken wij naar professionals zoals jij.

Professionals met een sterke persoonlijkheid en uitgesproken opvattingen hoe het anders kan. Die eigenwijs zijn en zeggen waar het op staat. Maar vooral ook professionals die van jeugdzorg familiezorg willen maken. Die het gezin voorop durven zetten. En die weten dat het samenspel tussen jeugdzorg en speciaal onderwijs kansrijk is.


Samen beslissen met ouders en jongeren
Wij ervaren dat wanneer je vanuit verschillende perspectieven kijkt, je meer voor elkaar krijgt. Bij ons maken we samen met jongeren en hun ouders besluiten over de toekomst. Dat is ons shared gedachtegoed. Bij iHUB geloven we in vakmanschap, met ouders en jongeren als onze evenwaardige partners. Zij zijn tenslotte ook de mederegisseur van de oplossing.

 

“Steek jij jouw nek uit om samen met collega’s te werken aan vernieuwing van de jeugdzorg en het speciaal onderwijs?”

 

Samen werken aan groei en ontwikkeling
Wij verwachten veel van onze professionals. Daarom mag jij ook veel van iHUB als werkgever verwachten. Behalve een marktconform salaris, wat we natuurlijk allemaal belangrijk vinden, zijn er goede secundaire voorwaarden. Je krijgt volop de ruimte om te werken aan jouw eigen groei en ontwikkeling. Binnen iHUB delen we onze experimenten, onze kennis en onze ervaring in de praktijk. We doen het echt samen met collega’s, met jongeren en met ouders. Omdat we in verschillende regio’s actief zijn, kun je bij veel verschillende onderdelen van iHUB werken. Dat is het voordeel van een grotere organisatie die heel lokaal werkt.

 

“Durf jij je kwetsbaar en gevoelig op te stellen en sta je tegelijkertijd stevig in je schoenen?”

 

Regio’s waar we actief zijn

  • Noord-Holland Noord 
  • Amsterdam
  • Haaglanden en Midden-Holland
  • Rijnmond en Zuid-Holland Zuid
  • Utrecht en Gelderland

 

Waarom iHUB?
Kinderen en jongeren in staat stellen om te worden wie ze willen zijn. Dat is wat ons als iHUB drijft. De manier waarop we in Nederland de jeugdzorg, het speciaal onderwijs en jeugd-ggz hebben georganiseerd kan anders, moet beter. Want we willen af van de wachtlijsten, onnodige doorplaatsingen of de grote afstand tussen het speciaal en regulier onderwijs. Daarom vroegen we ons af: wat zouden we doen als we vandaag helemaal opnieuw mogen beginnen?


Deze vraag inspireerde ons tot de oprichting van iHUB: dé alliantie van jeugdzorg, onderwijs en jeugd-ggz, waarin Altra, De Opvoedpoli, Horizon en Nieuwe Kans samenwerken. Ooit begonnen als platform voor innovatie, nu werken verschillende onderwijs- en zorg professionals steeds meer samen bij het oplossen van complexe vraagstukken van kinderen en hun gezinnen. Zodat we onze zorgverleners en docenten ontlasten en de aandacht en het geld naar het kind, de jongeren en hun ouders gaat. Oplossingen bieden die echt werken: dat is wat de samenleving van ons verwacht.

werkenbijiHUB.nl

logo

Gegevens iHub

Naam iHub

Website
www.werkenbijihub.nl

Actuele vacatures van iHub

Psychiater - Uren in overleg

iHub in Den Helder

Ervaren manager jeugdhulp inhoud en contract

iHub in Alphen aan den Rijn

Pedagogisch Medewerker GIA 28 uur per week

iHub in Alphen aan den Rijn

Psychomotorisch Therapeut - 16 uur per week

iHub in Alphen aan den Rijn

Werkbegeleider - 30 uur per week

iHub in Alphen aan den Rijn

Werkbegeleider - 32 uur per week

iHub in Alphen aan den Rijn