Humanitas DMH

Ieder mens een plek in het hart van onze samenleving


Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) ondersteunt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of gedragsprobleem. Zij verdienen een waardevolle plek in onze samenleving. Wij helpen hen deze plek te vinden. Dit doen we in nauw contact met de omgeving zoals verwanten, buren of gemeenten. Samen kijken we naar wat hen gelukkig maakt. En gaan we voor een leefbaardere samenleving waarin plaats is voor iedereen.

Onze missie: Bram voelt zich gelukkig en doet ertoe

Wij kijken op een andere manier naar zorg. Wij gaan uit van de bedoeling en niet van systemen en regels. Met gesprekken en verhalen over dilemma’s uit de praktijk geven wij met elkaar onze missie betekenis. Bram is niet alleen onze cliënt, maar ook onze medewerker of verwant. Bram is in de eerste plaats mens, en niet per sé een mens met een beperking. Vanuit onze humanistische kernwaarden gaat het vooral om het MENS zijn. Wij gaan niet uit van onszelf en ons eigen gerief, maar van de cliënt en vooral van de mens die deze cliënt is.

Wonen
Wij bieden zorg en begeleiding op maat aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking die niet zelfstandig kunnen wonen. Onze woonlocaties in bijna heel Nederland bevinden zich in een prettige woon- en vertrouwde sociale omgeving.

Ambulante begeleiding
Homerun is onze ambulante begeleiding aan mensen vanaf 16 jaar met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problemen. Met intensieve trajectbegeleiding en behandeling op maat ondersteunen we hen op alle leefgebieden.

Werken
Werk en dagbesteding zijn een belangrijke voorwaarde om mee te doen in de maatschapij. Onze jobcoaches van JobRun begeleiden mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problemen bij het vinden en behouden van een passende werkplek.

En zo doen wij dat

Vergaande samenwerking in netwerken
Wij staan voor het werken in netwerken. Van mens tot mens en gericht op het geluk van Bram. Met verwanten van Bram, met gemeenten, andere zorgverleners, ICT-startups, universiteiten. Met iedereen die bijdraagt aan onze missie.

Beter wonen en beter werk
We willen vernieuwen op het gebied van huisvesting en werk. Bijvoorbeeld samen met sociaal ondernemers die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen en investeren. Tiny houses, 3D-bouw, social campus... we gaan op zoek.

Meedoen met nieuwe mensgerichte technologie
We investeren in technologie en kennis. Ontwikkelen samen met partners innovatieve toepassingen die de zorg direct beter maken. En Bram in zijn omgeving helpen volop mee te doen in de digitaliserende samenleving.

De beste behandeling en diagnostiek
We steunen Bram onvoorwaardelijk in zijn zoeken naar een gelukkig, betekenisvol leven. Daarvoor ontwikkelen we continu de beste manieren voor diagnose en behandeling. En brengen we alle betrokken experts rond Bram bij elkaar.

Zo normaal en eenvoudig mogelijk
We willen Bram volledig laten opgaan in de samenleving. Daarvoor stemmen we de ondersteuning altijd precies af op wat hij nodig heeft. Niet meer. En we betrekken de omgeving zodat Bram volop mee kan doen.


logo

Gegevens Humanitas DMH

Naam Humanitas DMH

Adres Zadelstede 1-2
3431 JZ Nieuwegein

Postadres Postbus 7057
3430 JB Nieuwegein

Telefoon (030) 600 51 70

Fax (030) 600 51 71

Website
www.humanitas-dmh.nl

MediVacature carrièremagazine

Lees hier meer over Humanitas DMH

Lees hier het artikel van Humanitas DMH

Actuele vacatures van Humanitas DMH

Forensisch Trajectbegeleider Homerun Amsterdam

Humanitas DMH in Nieuwegein

Trajectbegeleider Het Zamen Den Haag

Humanitas DMH in Den Haag

Trajectcoördinator Meierij

Humanitas DMH in Nieuwegein

Trajectbegeleider Homerun Meierij Den Bosch

Humanitas DMH in Nieuwegein

Wakkere Nachtdienst Den Haag

Humanitas DMH in Den Haag

Adviseur kwaliteit en veiligheid, Nieuwegein

Humanitas DMH in Nieuwegein

Gedragsdeskundige Homerun FZ Rayon Noord

Humanitas DMH in Nieuwegein

Trajectbegeleider Forensische Zorg Rotterdam

Humanitas DMH in Rotterdam

Persoonlijk begeleider Ede

Humanitas DMH in Ede

(Senior) gedragsdeskundige Ter Apel

Humanitas DMH in Nieuwegein

Begeleider Warnsveld Zutphen

Humanitas DMH in Warnsveld

Assistent begeleider Zutphen

Humanitas DMH in Nieuwegein