Fivoor

Fivoor levert forensisch en intensieve psychiatrische zorg met de ambitie om topzorg te leveren volgens de modernste klinische en wetenschappelijke inzichten. Onze voornaamste doelen zijn resocialisatie en het voorkomen van recidive. Werken bij Fivoor betekent samen met onze patiënten, cliënten en partners het beste in elkaar naar boven halen en continu werken aan de kwaliteit van onze zorg.

Fivoor heeft ook een maatschappelijke opdracht: mensen met een psychiatrische stoornis die voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen, behandelen en begeleiden, met als doel het maatschappelijk risico en de kans op herhaling terug te dringen. Zo dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving en kunnen we het perspectief voor onze patiënten op een betekenisvol bestaan verbeteren. Dat is waarom we er zijn.

Forensische zorg
De forensische zorg van Fivoor biedt behandeling aan mensen die voor anderen om hen heen, voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen en ernstig grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag vertonen. Door de samenwerking vormen we een sterkere keten van behandeling, begeleiding en beveiliging in de forensische psychiatrie. Dit biedt bovendien meer mogelijkheden voor het delen en ontwikkelen van kennis en voor innovatie en specialisatie. Zo kunnen we het perspectief voor onze patiënten verbeteren en dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving.

Hoog intensieve zorg
Onze hoog intensieve zorg richt zich op kwetsbare groepen, die door een combinatie van (complexe) problematiek niet op hun plaats zijn in de reguliere psychiatrie. Zo hebben we op maat gesneden aanbod voor mensen met een sterk gedragsgestoorde en verstandelijke beperking (SGLVG) en patiënten met ernstige psychische problemen in combinatie met een ernstige verslavingsproblematiek. Ook patiënten bij wie sprake is van trauma en verwaarlozing, of bij wie de behandelsituatie ontwricht is, kunnen bij Fivoor terecht.

Kortom, bij Fivoor:
-    hebben wij hart voor iedereen;
-    doen wij alles samen;
-    zijn wij nieuwsgierig en onderzoekend;
-    en staan wij voor ons vak.

logo

Gegevens Fivoor

Naam Fivoor

Postadres Diergaardsesingel 69-73
3014 AE Rotterdam

Telefoon 010-503 42 40

Website
www.fivoor.nl

Stages & opleidingen bij Fivoor

Stages Klik hier voor stage overzicht
Opleidingen Klik hier voor opleidingen overzicht

Actuele vacatures van Fivoor

Verpleegkundige ACT Jeugd

Fivoor in Utrecht

Activiteitenbegeleider TBS

Fivoor in Leiden

Ambulant Casemanager FACT

Fivoor in Den Haag

Projectleider Vastgoed

Fivoor in Regio Dordrecht

Secretaresse

Fivoor in Den Haag

Systeemtherapeut

Fivoor in Tilburg

GZ Psycholoog Regiebehandelaar

Fivoor in Poortugaal

Geestelijke Verzorger Den Dolder

Fivoor in Den Dolder

ANW Hoofd Den Dolder

Fivoor in Den Dolder

Verpleegkundige Medische Dienst

Fivoor in Regio Dordrecht

HR stage

Fivoor in Dordrecht

Begeleider Behandelcentrum Wier

Fivoor in Regio Dordrecht

Social Work GGZ SGLVG bij Wier+

Fivoor in Regio Dordrecht

Verpleegkundige Wier+

Fivoor in Leiden

Groepsleider GGZ LVB Utrecht

Fivoor in Utrecht

Begeleider GGZ FPA Den Haag

Fivoor in Den Haag

Begeleider GGZ FPA Den Dolder

Fivoor in Den Dolder

Begeleider Social Work

Fivoor in Den Dolder

ANIOS FPA Den Haag

Fivoor in Den Haag

GZ-psycholoog Poli Wier Utrecht

Fivoor in Utrecht

Casemanager FACT LVB Wier

Fivoor in Utrecht

Verpleegkundige LVB Behandelcentrum Wier

Fivoor in Regio Dordrecht

Begeleider GGZ Behandelcentrum Wier

Fivoor in Regio Dordrecht

Parttime nachtdienst medewerker GGZ

Fivoor in Regio Dordrecht

Groepsleider LVB

Fivoor in Poortugaal

Psychotherapeut GGZ

Fivoor in Den Haag

Begeleider GGZ LVB

Fivoor in Regio Dordrecht

Verpleegkundige GGZ LVB

Fivoor in Den Dolder

Begeleider Nachtdienst LVB

Fivoor in Den Dolder

Verpleegkundig Specialist

Fivoor in Utrecht

Verpleegkundige Somatische Zorg GGZ

Fivoor in Den Dolder

Verpleegkundige GGZ Utrecht

Fivoor in Utrecht

Verpleegkundige ACT Jeugd

Fivoor in Utrecht

Communicatieadviseur

Fivoor in Rotterdam

Psychiater GGZ Den Haag

Fivoor in Den Haag

Psychiater FPA Utrecht

Fivoor in Utrecht

Psychiater Klachtencommissie

Fivoor in Rotterdam

Verpleegkundig Groepsleider

Fivoor in Leiden

GZ Psycholoog FPA Den Haag

Fivoor in Den Haag

GZ-Psycholoog FPA Utrecht

Fivoor in Utrecht

Klinisch psycholoog FPC de Kijvelanden

Fivoor in Regio Dordrecht

Lid Naastbetrokkenenraad

Fivoor in Regio Dordrecht

Verpleegkundige GGZ

Fivoor in Den Haag