Fivoor

Fivoor levert forensisch en intensieve psychiatrische zorg met de ambitie om topzorg te leveren volgens de modernste klinische en wetenschappelijke inzichten. Onze voornaamste doelen zijn resocialisatie en het voorkomen van recidive. Werken bij Fivoor betekent samen met onze patiënten, cliënten en partners het beste in elkaar naar boven halen en continu werken aan de kwaliteit van onze zorg.

Fivoor heeft ook een maatschappelijke opdracht: mensen met een psychiatrische stoornis die voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen, behandelen en begeleiden, met als doel het maatschappelijk risico en de kans op herhaling terug te dringen. Zo dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving en kunnen we het perspectief voor onze patiënten op een betekenisvol bestaan verbeteren. Dat is waarom we er zijn.

Forensische zorg
De forensische zorg van Fivoor biedt behandeling aan mensen die voor anderen om hen heen, voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen en ernstig grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag vertonen. Door de samenwerking vormen we een sterkere keten van behandeling, begeleiding en beveiliging in de forensische psychiatrie. Dit biedt bovendien meer mogelijkheden voor het delen en ontwikkelen van kennis en voor innovatie en specialisatie. Zo kunnen we het perspectief voor onze patiënten verbeteren en dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving.

Hoog intensieve zorg
Onze hoog intensieve zorg richt zich op kwetsbare groepen, die door een combinatie van (complexe) problematiek niet op hun plaats zijn in de reguliere psychiatrie. Zo hebben we op maat gesneden aanbod voor mensen met een sterk gedragsgestoorde en verstandelijke beperking (SGLVG) en patiënten met ernstige psychische problemen in combinatie met een ernstige verslavingsproblematiek. Ook patiënten bij wie sprake is van trauma en verwaarlozing, of bij wie de behandelsituatie ontwricht is, kunnen bij Fivoor terecht.

Kortom, bij Fivoor:
-    hebben wij hart voor iedereen;
-    doen wij alles samen;
-    zijn wij nieuwsgierig en onderzoekend;
-    en staan wij voor ons vak.

logo

Gegevens Fivoor

Naam Fivoor

Postadres Diergaardsesingel 69-73
3014 AE Rotterdam

Telefoon 010-503 42 40

Website
www.fivoor.nl

Stages & opleidingen bij Fivoor

Stages Klik hier voor stage overzicht
Opleidingen Klik hier voor opleidingen overzicht

Actuele vacatures van Fivoor

Psycholoog FPA Den Dolder

Fivoor in Den Dolder

HBO Begeleider TBS

Fivoor in Poortugaal

Activiteitenbegeleider Hout TBS

Fivoor in Poortugaal

Psychomotorisch therapeut

Fivoor in Den Haag

GZ Psycholoog SGLVG Almere

Fivoor in Almere

Parttime dramatherapeut

Fivoor in Den Haag

Verpleegkundige Forensische HIC

Fivoor in Poortugaal

Groepsleider Forensische HIC

Fivoor in Poortugaal

Teamcoördinator Individuele Zorg

Fivoor in Poortugaal

Individuele zorgbegeleider

Fivoor in Poortugaal

Verpleegkundige ACT Jeugd

Fivoor in Utrecht

Ambulant Casemanager FACT

Fivoor in Den Haag

Systeemtherapeut

Fivoor in Tilburg

GZ Psycholoog Regiebehandelaar

Fivoor in Poortugaal

ANW Hoofd Den Dolder

Fivoor in Den Dolder

HR stage

Fivoor in Dordrecht

Begeleider Behandelcentrum Wier

Fivoor in Den Dolder

Social Work GGZ SGLVG bij Wier+

Fivoor in Den Dolder

Verpleegkundige Wier+

Fivoor in Den Dolder

Groepsleider GGZ LVB Utrecht

Fivoor in Utrecht

Begeleider GGZ FPA Den Haag

Fivoor in Den Haag

Begeleider GGZ FPA Den Dolder

Fivoor in Den Dolder

Begeleider Social Work

Fivoor in Den Dolder

ANIOS FPA Den Haag

Fivoor in Den Haag

GZ-psycholoog Poli Wier Utrecht

Fivoor in Utrecht

Begeleider GGZ Behandelcentrum Wier

Fivoor in Den Dolder

Psychotherapeut GGZ

Fivoor in Den Haag

Begeleider GGZ LVB

Fivoor in Den Dolder

Verpleegkundige GGZ LVB

Fivoor in Den Dolder

Begeleider Nachtdienst LVB

Fivoor in Den Dolder

Verpleegkundige GGZ Utrecht

Fivoor in Utrecht

Verpleegkundige ACT Jeugd

Fivoor in Utrecht

Psychiater Klachtencommissie

Fivoor in Rotterdam

Verpleegkundig Groepsleider

Fivoor in Poortugaal

GZ Psycholoog FPA Den Haag

Fivoor in Den Haag

Lid Naastbetrokkenenraad

Fivoor in Poortugaal

Verpleegkundige GGZ

Fivoor in Den Haag