Fivoor

Fivoor levert forensisch en intensieve psychiatrische zorg met de ambitie om topzorg te leveren volgens de modernste klinische en wetenschappelijke inzichten. Onze voornaamste doelen zijn resocialisatie en het voorkomen van recidive. Werken bij Fivoor betekent samen met onze patiënten, cliënten en partners het beste in elkaar naar boven halen en continu werken aan de kwaliteit van onze zorg.

Fivoor heeft ook een maatschappelijke opdracht: mensen met een psychiatrische stoornis die voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen, behandelen en begeleiden, met als doel het maatschappelijk risico en de kans op herhaling terug te dringen. Zo dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving en kunnen we het perspectief voor onze patiënten op een betekenisvol bestaan verbeteren. Dat is waarom we er zijn.

Forensische zorg
De forensische zorg van Fivoor biedt behandeling aan mensen die voor anderen om hen heen, voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen en ernstig grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag vertonen. Door de samenwerking vormen we een sterkere keten van behandeling, begeleiding en beveiliging in de forensische psychiatrie. Dit biedt bovendien meer mogelijkheden voor het delen en ontwikkelen van kennis en voor innovatie en specialisatie. Zo kunnen we het perspectief voor onze patiënten verbeteren en dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving.

Hoog intensieve zorg
Onze hoog intensieve zorg richt zich op kwetsbare groepen, die door een combinatie van (complexe) problematiek niet op hun plaats zijn in de reguliere psychiatrie. Zo hebben we op maat gesneden aanbod voor mensen met een sterk gedragsgestoorde en verstandelijke beperking (SGLVG) en patiënten met ernstige psychische problemen in combinatie met een ernstige verslavingsproblematiek. Ook patiënten bij wie sprake is van trauma en verwaarlozing, of bij wie de behandelsituatie ontwricht is, kunnen bij Fivoor terecht.

Kortom, bij Fivoor:
-    hebben wij hart voor iedereen;
-    doen wij alles samen;
-    zijn wij nieuwsgierig en onderzoekend;
-    en staan wij voor ons vak.

logo

Gegevens Fivoor

Naam Fivoor

Postadres Diergaardsesingel 69-73
3014 AE Rotterdam

Telefoon 010-503 42 40

Website
www.fivoor.nl

Stages & opleidingen bij Fivoor

Stages Klik hier voor stage overzicht
Opleidingen Klik hier voor opleidingen overzicht

Actuele vacatures van Fivoor

Behandelrapporteur TBS

Fivoor in Regio Dordrecht

Begeleider GGZ

Fivoor in Utrecht

Roosterplanner

Fivoor in Regio Dordrecht

Verpleegkundig Casemanager

Fivoor in Regio Dordrecht

Coördinator Afdelingsmilieu FHIC

Fivoor in Rotterdam

Psychiater GGZ Den Haag

Fivoor in Den Haag

Activiteitentherapeut

Fivoor in Regio Dordrecht

Medewerker Onderwijs

Fivoor in Regio Dordrecht

GZ Psycholoog

Fivoor in Tilburg

Verpleegkundig Specialist

Fivoor in Regio Dordrecht

Psychiater FPA Utrecht

Fivoor in Utrecht

Psychiater Klachtencommissie

Fivoor in Den Haag

Verslavingsarts

Fivoor in Utrecht

Verpleegkundig Specialist

Fivoor in Regio Dordrecht

Verpleegkundig Groepsleider

Fivoor in Rotterdam

Vaste nachtdienst medewerker

Fivoor in Den Haag

Stage communicatie

Fivoor in Den Haag

Medisch pedicure

Fivoor in Regio Dordrecht

GZ Psycholoog FPA Poortugaal

Fivoor in Rotterdam

Verpleegkundig Specialist

Fivoor in Utrecht

GZ Psycholoog FPA Den Haag

Fivoor in Den Haag

GZ-Psycholoog FPA Utrecht

Fivoor in Utrecht

Groepsleider LVB

Fivoor in Regio Dordrecht

ANIOS Behandelcentrum Wier

Fivoor in Regio Dordrecht

Psychiater Ambulant Haarlem

Fivoor in Haarlem

Verpleegkundige

Fivoor in Utrecht

Groepsleider tbs kliniek de Kijvelanden

Fivoor in Regio Dordrecht

ANIOS TBS Kliniek de Kijvelanden

Fivoor in Regio Dordrecht

Medewerker flexpool FPC de Kijvelanden

Fivoor in Regio Dordrecht

Medewerker Technische Dienst

Fivoor in Regio Dordrecht

Klinisch psycholoog FPC de Kijvelanden

Fivoor in Regio Dordrecht

Hoofd Behandeling FPA Poortugaal

Fivoor in Rotterdam

Sociotherapeut GGZ

Fivoor in Utrecht

Orthopedagoog Zorgprogramma en Diagnostiek

Fivoor in Regio Dordrecht

Verpleegkundige FPA Den Dolder

Fivoor in Utrecht

Parttime of fulltime verpleegkundige

Fivoor in Regio Dordrecht

Parttime of Fulltime ANW Hoofd

Fivoor in Regio Dordrecht

Dramatherapeut Antwerpen

Fivoor in Antwerpen

Lid Naastbetrokkenenraad

Fivoor in Regio Dordrecht

Vaktherapeut PMT Psychomotorische Therapie

Fivoor in Regio Dordrecht

Groepsleider GGZ

Fivoor in Rotterdam

Parttime Begeleider GGZ

Fivoor in Rotterdam

Psychotherapeut GGZ

Fivoor in Regio Dordrecht

Psycholoog

Fivoor in Den Haag

Verpleegkundige GGZ

Fivoor in Rotterdam

Manager Gebouwen en Techniek

Fivoor in Regio Dordrecht