Blijf Groep

Help je mee huiselijk geweld te stoppen?


 

 

Werken bij Blijf Groep betekent werken in een inspirerende omgeving waar moed, betrokkenheid en openheid centraal staan. We zetten ons elke dag in voor vrouwen, mannen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Samen met hen kijken we wat er nodig is voor een leven zonder geweld. 


Wie zijn wij?
Ieder jaar zijn er in Nederland 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Geen enkele andere vorm van geweld komt zo vaak voor. De maatschappelijke en persoonlijke gevolgen zijn enorm. Blijf Groep helpt dit geweld te stoppen. Wij bieden hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, getuigen, plegers en kinderen.

Onze hulpverlening richt zich op het duurzaam stoppen van geweld. Daarom bieden wij hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, omstanders, plegers en kinderen. We bieden zowel opvang als ambulante ondersteuning. Ook hebben we een uitgebreid groepsaanbod.


Verschillende functies
Je kunt bij Blijf Groep aan de slag in diverse functies. We zoeken met regelmaat maatschappelijk werkers, sociaaljuridische dienstverleners, procesbegeleiders, gastvrouwen, facilitair medewerkers voor onze verschillende locaties in Alkmaar, Wormerveer, Haarlem Amsterdam en Almere.


Expert huiselijk geweld
Werken bij Blijf Groep betekent ook ruimte voor persoonlijke groei en eigen ideeën. Bij ons kan je uitgroeien tot expert huiselijk geweld. Je kunt gebruik maken van een ruim aanbod trainingen in onze Blijf Groeien Academie.


Help jij mensen groeien?
Dus: ben jij op zoek naar werk waarin je mensen kan helpen de regie over hun eigen leven te nemen en waarin je zelf ook kan groeien? Of zoek je een leerzame stage of inspirerend vrijwilligerswerk? Je bent van harte welkom bij Blijf Groep!


Wil je weten hoe het is om bij Blijf Groep te werken?
“Toen ik solliciteerde, realiseerde ik me niet dat bij Blijf Groep vooral vrouwen werken. In de praktijk blijkt dat voor alle maatschappelijk werkers geldt dat je pas goede hulp kunt verlenen, als je het vertrouwen wint van je cliënt. Het lukt mij vaak om een goede band op te bouwen met de cliënten ondanks dat ik een man ben. Mannelijke maatschappelijk werkers zijn zeker welkom bij ons.

- Tim, Maatschappelijk Werker


World class workplace
Wist je dat Blijf Groep een World class workspace is of in gewoon Nederlands een goede werkgever? Dat bleek uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2020. Blijf Groep scoorde daar bovengemiddeld op medewerkerstevredenheid.


Werken bij Veilig Thuis Flevoland: werk dat ertoe doet!
Veilig Thuis Flevoland maakt deel uit van Blijf Groep. Daarom kan je ook hier aan de slag!

Werken bij Veilig Thuis betekent werk doen dat ertoe doet. Samen met je collega’s zet jij je in voor een veilige thuisomgeving voor volwassenen en kinderen in Flevoland. Dit vraagt kennis en expertise op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld en een professionele instelling om altijd in het belang van de cliënt te handelen. En het vraagt om moed om in te grijpen als dat nodig is.

Als maatschappelijk werker kan je ingezet worden op de frontoffice, triage-, onderzoeks-, monitorings- en crisisteam. Samen kijken we wat de meest passende plek is. Ons werkgebied is de provincie Flevoland en onze kantoren zitten in Almere en Lelystad.

“Ik werk bij de frontoffice. Daar komen alle telefoontjes binnen van mensen die advies vragen of een melding willen doen over een bepaalde situatie. Ik krijg slachtoffers, professionals maar ook plegers aan de lijn. Allemaal met hun eigen verhaal en vragen. Ik vind het een uitdaging om iedereen goed te adviseren zodat ze weer verder kunnen.”

- Fatima, medewerker frontoffice


Meer weten?
Kijk voor onze vacatures op en solliciteer via www.werkenbijblijfgroep.nl of www.werkenbijveiligthuisflevoland.nl.


Heb je vragen?
Of wil je een vrijblijvend gesprek over werken bij Blijf Groep of Veilig Thuis Flevoland?

Neem contact met onze recruiter via 088-2342652 en kijk op onze social media kanalen.

logo

Gegevens Blijf Groep

Naam Blijf Groep

Onderdeel Werving & Selectie

Postadres Tollensstraat 59a
1053 RS Amsterdam

Telefoon 06-152 585 93

Website
www.blijfgroep.nl

MediVacature carrièremagazine

Lees hier meer over Blijf Groep

Lees hier het artikel van Blijf Groep

Stages & opleidingen bij Blijf Groep

Stages Stages bij Blijf Groep
Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk bij Blijf Groep

Actuele vacatures van Blijf Groep

Ambtelijk Secretaris Ondernemingsraad

Blijf Groep in Amsterdam

Maatschappelijk Werker Ambulant Team

Blijf Groep in Amsterdam

Maatschappelijk Werker Amsterdam

Blijf Groep in Amsterdam