Bascule

Werken aan de toekomstDe Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie.  Wij zijn er voor kinderen, jongeren en gezinnen die te maken hebben met ernstige of hoog complexe psychische problemen. Met onze specialistische jeugd-GGZ helpen wij gezinnen uit heel Nederland. Bij de Bascule werken ongeveer 650 medewerkers. 


 De Bascule werkt op het gebied van opleiding en wetenschappelijk onderzoek samen met de twee universiteiten van Amsterdam: de VU en de UvA. Door een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk biedt de Bascule wetenschappelijk verantwoorde behandeling, opleiding en onderwijs. Met snelle programmaontwikkeling en methodiek-implementatie spelen we flexibel in op nieuwe ontwikkelingen.


Samen, beter
De hulp van de Bascule is niet alleen gericht op het kind of de jongere. Wij zijn er ook voor hun ouders of opvoeders en de broers of zussen. Want ook zij kunnen soms wat extra hulp gebruiken. De Bascule biedt hulp wanneer er bijvoorbeeld sprake is van: ADHD, angst en paniek, eetproblemen, autisme, tics, depressie, dwangmatig gedrag of leerproblemen. Een behandeling bij de Bascule is altijd maatwerk. Samen met de verwijzer en de ouders of opvoeders kijken we welke behandeling het beste past bij het kind en het gezin. Een behandeling kan gegeven worden als  poliklinische behandeling (één keer in de week een afspraak), dagbehandeling (gedurende de dag verblijft het kind of jongere in het behandelcentrum waar hij/zij verschillende therapieën volgt), of in klinische behandeling (het kind of de jongere verblijft dan tijdelijk bij de Bascule in een behandelgroep en krijgt indivduele of groepstherapie).


Om de kinderen, jongeren en gezinnen de best mogelijke hulp te kunnen bieden, werken we met goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Er werken bij ons onder andere: GZ-psychologen, sociotherapeuten, kinder- en jeugdpsychiaters, klinisch psychologen, maatschappelijk werkers, ouderbegeleiders en vaktherapeuten.


Ontwikkel je kansen
Werken bij de Bascule is niet alleen boeiend, maar prikkelt je ook om je blik continu te verruimen. We bieden een prettige werkomgeving, met uiteenlopende mogelijkheden om je deskundigheid te vergroten en je verder te ontwikkelen binnen de organisatie. Wij vinden het belangrijk dat jij de kans krijgt om je professioneel te ontwikkelen. Daarom hebben wij een intern trainingsaanbod waarin je bijvoorbeeld leert competentiegericht te werken en om te gaan met agressie. Ook besteden wij veel tijd aan deskundigheidbevordering en kennismanagement zodat je de beste ondersteuning in je werk krijgt.


Stage 

De Bascule biedt verschillende stageplaatsen. De stageplaatsen zijn gekoppeld aan diverse erkende opleidingen zoals:


MBO 

  • Pedagogisch Werker Jeugdzorg niveau 4 (bij de scholen die vallen onder de Bascule) 
  • Secretariële/administratieve/ICT opleidingen niveau 3 en 4 

 

HBO 

  • SPH/Pedagogiek 
  • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 
  • Vaktherapie 
  • Psychomotore therapie 
  • Verpleegkunde 

 

Universitair (bij voorkeur UvA/VU studenten) 

  • Psychologie 
  • Orthopedagogiek 
  • Neuropsychologie 

 

Wil je informatie over een stageplaats bij de  Bascule, dan kun je mailen naar:  stage@debascule.com. Je kan ook contact opnemen met de afdeling HRM (zie hieronder).


Contactgegevens

De Bascule 

Afdeling HRM


Bezoekadres: 

Rijksstraatweg 145 

1115 AP Duivendrecht


Postadres: 

Postbus 303 

1115 ZG Duivendrecht 

Tel.: 020 - 890 10 00


Internet: www.debascule.com.


Voor algemene vragen en sollicitaties kan je contact opnemen met: het secretariaat van de afdeling HRM: 020 – 890 1738 of hrmsecretariaat@debascule.com

logo

Gegevens Bascule

Naam Bascule

Onderdeel P&O

Adres Rijksstraatweg 145
1115 AP Duivendrecht

Postadres Postbus 303
1115 ZG Duivendrecht

Telefoon 020-890 19 00

Fax 020-305 82 93

Website
www.debascule.com

MediVacature carrièremagazine

Lees hier meer over Bascule

Lees hier het artikel van Bascule

Stages & opleidingen bij Bascule

Stages Klik hier voor stage overzicht
Opleidingen Klik hier voor opleidingen overzicht

Actuele vacatures van Bascule