Bascule

Werken aan de toekomst


De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met een uitgebreid zorgaanbod voor kinderen, jeugdigen en gezinnen. Het werkgebied van de Bascule omvat de regio Amsterdam en de Gooi en Vechtstreek. Een aantal afdelingen werkt bovenregionaal. Bij de Bascule werken ongeveer 650 medewerkers, in verschillende functies.De Bascule werkt op het gebied van opleiding en wetenschappelijk onderzoek samen met de twee universiteiten van Amsterdam: de VU en de UvA. Door een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk biedt de Bascule wetenschappelijk verantwoorde behandeling, ondersteuning en onderwijs. De organisatie speelt flexibel in op nieuwe ontwikkelingen door middel van snelle programmaontwikkeling en methodiek-implementatie.


Problemen
Het hulpaanbod van de Bascule is gericht op kinderen en jongeren en hun ouders of opvoeders. De Bascule biedt hulp wanneer er bijvoorbeeld sprake is van: ADHD, angst en paniek, eetproblemen, autisme, tics, depressie, dwangmatig gedrag of leerproblemen. Kinderen, jongeren en gezinnen kunnen bij de Bascule een behandeling volgen. Dit kan poliklinisch (één keer in de week een afspraak), in dagbehandeling (gedurende de dag verblijf je dan in het behandelcentrum waar je verschillende therapieën volgt), of in dag-ennachtbehandeling ( je woont dan tijdelijk bij de Bascule in een woongroep).

Om de kinderen, jongeren en gezinnen de best mogelijke hulp te kunnen bieden, werkt de Bascule met goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Er werken onder andere: GZ-psychologen, sociotherapeuten, kinder- en jeugdpsychiaters, klinisch psychologen, maatschappelijk werkers, ouderbegeleiders en creatief therapeuten.

 

Cultuursensitief
In het werkgebied van de Bascule wonen mensen met veel verschillende culturele achtergronden. De Bascule vindt het belangrijk om iedereen die hulp nodig heeft, de best passende zorg te bieden. Om aan die verschillende mensen met verschillende achtergronden passende zorg te kunnen bieden werkt de organisatie met cultuursensitieve medewerkers. De Bascule wil in haar personeelsbestand een afspiegeling zijn van de maatschappij. Er wordt gestreefd naar een divers samengesteld personeelsbestand en divers samengestelde teams.


Stage
De Bascule biedt verschillende stageplaatsen. De stageplaatsen zijn  gekoppeld aan diverse erkende opleidingen zoals:

MBO

  • Pedagogisch Werker Jeugdzorg niveau 4 (bij de scholen die vallen onder de Bascule)
  • Secretariële/administratieve/ICT opleidingen niveau 3 en 4

HBO

  • SPH/Pedagogiek
  • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
  • Vaktherapie
  • Psychomotore therapie
  • Verpleegkunde

Universitair (bij voorkeur UvA/VU studenten)

  • Psychologie
  • Orthopedagogiek
  • Neuropsychologie


Wil je informatie over een stageplaats bij de Bascule, dan kun je mailen naar:
stage@debascule.com. Je kan ook contact opnemen met de afdeling HRM.

 

Contactgegevens
De Bascule
Afdeling HRM
Bezoekadres:
Rijksstraatweg 145
1115 AP Duivendrecht
Postadres:
Postbus 303
1115 ZG Duivendrecht
Tel.: 020 - 890 19 00
Internet: www.debascule.com.

 

Voor algemene vragen en sollicitaties kan je contact opnemen met:
Het secretariaat van de afdeling
HRM: 020 – 890 1738 of
hrmsecretariaat@debascule.com.

Lees hier meer over Bascule Lees meer over Bascule

Gegevens organisatie

Naam
Bascule
Onderdeel
P&O
Adres
Rijksstraatweg 145
1115 AP Duivendrecht
Postadres
Postbus 303
1115 ZG Duivendrecht
Telefoon
020-890 19 00
Fax
020-305 82 93
Website
www.debascule.com

Actuele vacatures

Stages & opleidingen bij Bascule

 

Stages Klik hier voor stage overzicht
Opleidingen Klik hier voor opleidingen overzicht
logo