Begeleiding aanpassen aan de individuele cliŽnt

Begeleiding aanpassen aan de individuele cliŽnt

ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling en begeleiding. Dat doen we al vanaf 1969 en sinds die tijd is gebouwd aan het sterke, betrouwbare fundament van kennis en ervaring dat de organisatie nu heeft. Bij ASVZ zijn beperkingen niet per definitie grenzen en dat vormt de rode draad in alles wat we doen. We richten ons op wat mensen met een beperking wél kunnen en doen dat op allerlei vlakken: welzijn, wonen, dagbesteding, financiën en relaties. Daarbij gaan we zoveel mogelijk uit van ieders persoonlijke wensen. Op deze manier maakt ASVZ mensen met een beperking krachtiger, autonomer en zelfredzamer.

Ook voor medewerkers proberen we dat, kijken naar ieders persoonlijke wensen. De grote verscheidenheid aan hulpvragen van cliënten en zorg-, en hulpverleningsvormen vraagt een even grote variatie aan kennis en vaardigheden bij medewerkers. Het aanbieden van mogelijkheden aan medewerkers én vrijwilligers tot het vergroten hiervan wordt binnen ASVZ gezien als een vanzelfsprekendheid.

“Bij de groep met cliënten met EVMB werd meer van me verwacht op medisch vlak, maar ook met betrekking tot de ontwikkeling van de cliënt.”

 

"Ik ben begonnen bij ASVZ als invalmedewerker", vertelt Sanneke van Pelt, begeleider. "Ik was werkzaam in de kinderopvang, maar daar was geen plek meer. Toen ben ik verder gaan kijken via mijn zus kwam ik bij ASVZ terecht. Ik had dus al ervaring in de zorg, maar wel op een andere manier. Uiteindelijk kwam ik terecht op een groep met cliënten met een ernstige verstandelijke meervoudige beperking (EVMB). Hier werd meer van me verwacht op medisch vlak, maar ook met betrekking tot de ontwikkeling van de cliënt.

“Het is goed om de wisselen van werkplek. Bij een andere doelgroep, moet je ook weer andere kwaliteiten in jezelf aanspreken."

 

Om me verder te ontwikkelen ben ik in september 2014 gestart met de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ4). Deze opleiding richt zich op het ‘gewone’ verzorgen, begeleiden/ opvoeden van de persoon in zijn leven in een instelling of thuis. Ik werk 28 uur in de week op de woning en daarnaast ga ik acht uur per week naar school. ASVZ betaalt de opleiding voor mij en dat vind ik superfijn! Het geeft me de kans me verder te ontwikkelen en zo meer te kunnen betekenen voor de mensen (cliënten) waar ik mee werk. Het eerste anderhalf jaar heb ik gewerkt op een woning met mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Vanaf maart ga ik naar een “ andere woning, waar mensen wonen met een matige beperking. Het is goed om de wisselen van werkplek. Bij een andere doelgroep, moet je ook weer andere kwaliteiten in jezelf aanspreken. Op een andere woning kunnen ze een andere begeleidingstechniek gebruiken. Het is goed om die variatie te ervaren. En voor mij goed om te leren hoe je je begeleiding aanpast aan de individuele cliënt. ”

“ik ervaar het als een groot voordeel werken en leren tegelijk. Je kan veel van de theoretische stof meteen toepassen en vertalen naar de praktijk."

 

Ik ervaar het als een groot voordeel werken en leren tegelijk. Je kan veel van de theoretische stof meteen toepassen en vertalen naar de praktijk. Hierdoor kan ik alles makkelijker onthouden en heb je meteen een goed beeld bij de lesstof. Nog een voordeel is dat je als medewerker, in tegenstelling tot stagiaires, de volledige verantwoording hebt. Je moet het zelf doen en daardoor sla je alles wat je leest en leert toch sneller op.”

"Nog een voordeel is dat je als medewerker, in tegenstelling tot stagiaires, de volledige verantwoording hebt. Je moet het zelf doen en daardoor sla je alles wat je leest en leert toch sneller op."

 

De persoonlijkheid van de MMZ’er is in de begeleiding het belangrijkste instrument. Anderen kunnen helpen betekent zelf kunnen open staan en invoelen, eerlijk, echt en betrouwbaar zijn, structuur kunnen bieden, kunnen en willen samenwerken, kracht hebben, optimistisch en stimulerend zijn en vooral naar jezelf kunnen kijken. Sanneke: “Je krijgt vanuit school materiaal en handvaten om jezelf te ontwikkelen. Op deze manier word je geholpen om je in te laten zien wat jouw sterke en zwakke kanten zijn. Zo kan je het beste uit jezelf naar boven halen, omdat je je eigen valkuilen leert kennen, maar vooral weet hoe je hier mee om kan gaan. Plannen is een hele belangrijke eigenschap die moet hebben om de opleiding af te ronden. In de opleiding wordt er van je verwacht dat je op tijd werkstukken af hebt en ook je examenopdrachten moet je op tijd afronden. Het lukt me goed, maar ik zie best wat collega-studenten struikelen over de planning.”

– Sanneke van Pelt, begeleider ASVZ.

Lees het complete artikel van ASVZ hier.