Open sfeer, open mind

Open sfeer, open mind

Gezondheidscentrum asielzoekers heeft op dit moment circa 65 teams, verspreid door heel Nederland. In dit artikel is team Hoogeveen aan het woord.

 

Begin 2015 opende de voormalige penitentiaire inrichting De Grittenborgh in Hoogeveen zijn deuren voor asielzoekers (maximaal 1000). Alles wat aan een gevangenis herinnert was door het COA aangepast, verbouwd en opgefleurd. Ondertussen had Gezondheidscentrum asielzoekers (GC A) een geheel nieuw eerstelijnsteam voor deze locatie samen- gesteld.

 

Voor elkaar
Het GC A-team in Hoogeveen bestaat, net als de andere GC A-teams, uit praktijkassistenten, praktijkverpleegkun- digen, consulenten ggz en natuurlijk een aantal huisartsen. Zowel de oude rotten in het vak als de nieuwe en jonge collega’s zijn enthousiast over de uitstekende samenwerking binnen dit nieuwe team. En trouwens ook met derden. “COA, beveiliger Trigion en GC A: we begonnen allemaal tegelijk op deze locatie. We hebben dit samen opgezet en zijn fris begonnen”, vertelt Els.
“De sfeer in het team is open, ieder kan zijn ei kwijt en er wordt goed geluisterd naar elkaar. We zoeken samen naar oplossingen. We hebben veel overleg tussendoor, niemand zit op een eilandje. Feedback geven en ontvan- gen gaat dan ook prima. We kunnen elkaars sterke punten zien en dat komt terug in de taakverdeling. Op die manier zijn we ook al met zelforganisatie bezig: de een is bijvoorbeeld goed in computers en roosters maken, de ander in communicatie. Dat gebruiken we.” Zelforganisatie wordt op termijn in alle GC A-teams ingevoerd.

 

De sfeer in het team is open, ieder kan zijn ei kwijt en er wordt goed geluisterd naar elkaar. We zoeken samen naar oplossin- gen. We hebben veel overleg tussendoor, niemand zit op een eilandje.

 

Relativeren
Consulent GGZ Aafke: “Het is af en toe best heftig wat hier gebeurt. Zoals laatst met een vermeend geval van ebola. "Praktijkverpleegkundige Reina: "Maar we houden de sfeer goed en luchtig, ook toen. We hebben met de regiomanager en het COA een heel goede evaluatie gehouden van dat proces, en ook gelachen. Humor speelt een belangrijke rol bij ons." Aafke: "Je moet inderdaad kunnen relativeren en 'mormaliseren'. Niet meegaan met de waan. Je hebt een open mind nodig, want je weet noit wat je nu weer zult meemaken. En aan het eind van de dag denk je dan: fijn dat we het gered hebben." Reina: "De pauzes zijn heilig voor ons. Dan zijn we even smaen en delen de grappige en serieuze zaken. Dat is ook een soort intercollegiale toetsing."

 

De patiënt goed helpen
Huisartsen zijn hier een sterk onderdeel van het team, zegt Reina. "Zij verdiepen zich echt in GC A als organisatie en zien hun werk hier als verrijking." Het team ervaart dat als steun. Praktijkverpleegkundigen Nicoline en Esther: "We kunnen altijd bij ze terecht voor informatie en overleg, zo'n lage drempel werkt erg prettig."
"Ik vind het werk hier 'menselijker' en minder formeel dan op een gewone praktijk", vertelt praktijkassistent Lisette. "Hier hebik directer contact met de patiënten. En ik leer steeds meer Engels door de gesprekjes bij de balie!" Huisarts Marieke schetst haar werk op het azc als een uitdaging: "Ik ontmoet de patiënten als mens en laat ze hun verhaal doen. De variatie aan ziektebeelden is ook erg interessant. Dit team draait op zichzelf en communiceert goed. De patiënt goed helpen is ieders enige doel."

 

Lees het complete artikel 'open sfeer, open mind' in ons magazine.