Eigen regie bij Kwintes voor cliŽnt ťn medewerker

Eigen regie bij Kwintes voor cliŽnt ťn medewerker

Kwintes levert een bijdrage aan een samenleving waarin mensen serieus genomen worden en het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat doet ze door mensen met een (langdurige) psychiatrische kwetsbaarheid of psychosociale problemen te ondersteunen bij hun herstelproces.

 

“Het is de visie van Kwintes om de kracht van de cliënten centraal te zetten, dus dat je uitgaat van wat cliënten kunnen. Ik vind het heel mooi om te zien dat een cliënt grote stappen maakt, doordat hij of zij zelf weer dingen oppakt en het vertrouwen krijgt dat het lukt.” Aan het woord Denise (29). Zes jaar geleden is zij na haar afronding van haar studie en master klinisch psychologie gaan werken als woonbegeleider bij zorgorganisatie Kwintes. “De eigen regie werkt beide kanten op. Omdat er eigen regie van cliënten wordt verwacht, wordt dit ook van medewerkers gevraagd. Van ons wordt verwacht dat we ons als een zelfstandig team opstellen. Ik denk dat daardoor de lijntjes veel korter worden, dus dat je daardoor als team veel meer inspraak en zeggenschap hebt over de processen die er gaande zijn en daar sneller besluiten over kunt nemen.”

 

“Ik vind het heel mooi om te zien dat een cliënt grote stappen maakt, doordat hij of zij zelf weer dingen oppakt en het vertrouwen krijgt dat het lukt.”

 

Zelfstandig team
Ieder team kan beroep doen op een coach binnen Kwintes, die het team begeleidt in het proces naar zelfstandig functioneren. “We hebben regelmatig een bijeenkomst met het hele team en de coach. We brengen in kaart wat er wanneer precies van ons verwacht wordt, en hoe we dat goed kunnen stroomlijnen. Op deze manier bereiden we ons voor om in de toekomst als geheel zelfstandig team aan de slag te gaan.”

 

“De eigen regie werkt beide kanten op. Omdat er eigen regie van cliënten wordt verwacht, wordt dit ook van medewerkers gevraagd.”

 

Leren en ontwikkelen
Na vier jaar werken als woonbegeleider was Denise toe aan een nieuwe uitdaging. Kwintes bood haar de mogelijkheid een intensief loopbaantraject te volgen. Hierdoor werkt ze nu, naast haar functie als woonbegeleider, ook bij de afdeling werving en selectie.

 

De functies zijn erg verschillend van elkaar, maar dit is goed te combineren. “Als woonbegeleider begeleid ik mensen met psychiatrische problemen bij het dagelijks leven en geef ik hen psychische ondersteuning. Bij werving en selectie doe ik alles omtrent het plaatsen van vacatures en het afhandelen daarvan. Woensdag en donderdag zijn mijn vaste werkdagen bij werving en selectie. De overige dagen werk ik flexibel als woonbegeleider.”

 

Denise is nog steeds heel blij met haar keuze om het loopbaantraject te volgen. “Dit traject heeft me echt geholpen. Ik zat in een situatie, waarin ik het moeilijk vond keuzes of beslissingen te nemen. Dankzij het loopbaantraject van Kwintes heb ik de regie weer gepakt en ben ik die mogelijkheden wel aangegaan. Naast het loopbaantraject biedt Kwintes ook de mogelijkheid jezelf te blijven ontwikkelen door bijvoorbeeld een groot aanbod aan cursussen en door informeel leren.”

 

Kwintes