Samen zorgen voor de wijk

Samen zorgen voor de wijk

De huisarts en de wijkverpleegkundig consulent: ‘Samen zorgen voor de wijk’

Hendrik Vrolijk is al dertig jaar huisarts in de Rivierenbuurt. In zijn praktijk – De Doc – ziet hij mensen met allerlei soorten klachten. Als het om meer dan alleen medische klachten gaat, doet hij graag een beroep op Marije Berkel. Zij is wijkverpleegkundig consulent bij HWW zorg en kent de zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk op haar duimpje. Ze is vanuit HWW zorg gedetacheerd in Hendriks praktijk. Bij HWW zorg werken acht wijkverpleegkundig consulenten die verbonden zijn aan huisartspraktijken. Samen zorgen zij ervoor dat een wijkbewoner krijgt wat hij nodig heeft.


Het vertrouwen van de wijk

‘Als huisarts zie ik regelmatig patiënten met complexe klachten die ik niet alleen kan oplossen’, vertelt Hendrik. ‘Bijvoorbeeld als die klachten samenhangen met armoede en schulden, verslaving, eenzaamheid of een psychische beperking. Dan is er andere zorg nodig. Dat is het moment waarop ik bij Marije aanklop voor advies, of haar vraag om bij iemand langs te gaan voor nader onderzoek.’ Marije vult aan: ‘Als ik mensen bel om een huisbezoek, vertel ik altijd dat ik bij de huisarts werk. De huisarts heeft het vertrouwen van de wijkbewoners en daarom laten zij me binnen. Zelfs mensen die normaal hun deur gesloten houden voor andere hulpverleners. Achter de voordeur kan ik heel snel zien of iemand structurele hulp of zorg nodig heeft en wat dat dan moet zijn. Dat ga ik dan voor iemand regelen.’


Korte lijnen, bekende gezichten

‘Toen ik begon,’ vertelt Hendrik, ‘hield de huisarts zich bezig met acute zorg en chronische patiënten. We hadden nauwelijks contact met instanties voor zorg en welzijn en wisten niet wat er allemaal beschikbaar was. Dat veranderde toen onder druk van de politiek de huisarts vanaf 2011 nauw ging samenwerken met de wijkverpleegkundigen, de zogenaamde Zichtbare Schakels. Die nieuwe samenwerking heeft de wijk goed gedaan. We leerden elkaar kennen. Zo is er in de wijk een netwerk van zorgverleners ontstaan die elkaar weten te vinden als iemand hulp nodig heeft.’

 

“We leerden elkaar kennen. Zo is er in de wijk een netwerk van zorgverleners ontstaan die elkaar weten te vinden als iemand hulp nodig heeft.”

 

Marije heeft jarenlang als wijkverpleegkundige gewerkt. Die ervaring komt haar dagelijks van pas in alles wat ze tegenkomt in de wijk en op haar spreekuur bij De Doc. ‘Meestal is er wel een oplossing te vinden’, zegt ze. ‘Maar soms is het zoeken. Op dit moment is respijtzorg voor mensen met dementie echt een probleem. Als een mantelzorger rust nodig
heeft of op vakantie wil, is er niet zo maar een logeerbed in een zorginstelling beschikbaar voor diegene die hij of zij verzorgt. Daar moet echt een oplossing voor komen.’


Betere zorg door betere samenwerking
HWW zorg is de grootste zorgaanbieder in de Rivierenbuurt. Hendrik is er een groot voorstander van dat de samenwerking tussen HWW zorg en de huisartsen verder versterkt wordt. ‘Je kunt betere zorg verlenen als je nauw met elkaar
samenwerkt.’ Ook andere thuiszorgorganisaties zouden doelbewust die samenwerking met de huisartsen in de wijk moeten zoeken, vindt hij. Marije geeft aan dat zij bij de inventarisatie van wat iemand nodig heeft goed kijkt naar wat HWW zorg kan bieden. ‘Maar’, zegt ze, ‘als er een betere oplossing bij een andere zorgaanbieder beschikbaar is, kies ik die. Het gaat immers altijd om de beste zorg voor de cliënt.’


Dit is een artikel van HWW Zorg uit het MediVacature carrièremagazine.


Wil jij meer weten over werken bij HWW zorg?
Kijk op de vacaturepagina van HWW Zorg.

Tekst Marieke Keur
Foto: Eva Collette