"We hebben alle reden om trots te zijn op wat we doen"

Marije van Haarlem en Anne Oldenhof van Oké op School (Vitree) keren het tij voor kinderen met problemen.


Het kan gaan over faalangst. Weerbaarheid. Agressieregulatie. Heel veel kinderen hebben vandaag de dag te maken met problematische situaties, zowel in hun privéleven, thuis, als op school, waarbij professionele hulp onmisbaar wordt.
Vitree is een toonaangevende organisatie die jeugdhulp aanbiedt in zo’n 14 gemeenten in Flevoland, West-Overijssel en omstreken. Je vindt er allerlei vormen van begeleiding , behandeling, trainingen diagnostiek en therapie. Dankzij dat hulpaanbod kunnen veel kinderen, jongeren en ouders of opvoeders zelf de regie over hun leven houden.
Marije van Haarlem (30) en Anne Oldenhof (34) zijn allebei trainer bij Oké op School, een speciale afdeling van Vitree. Zij zijn zich er elke dag opnieuw van bewust hoe leuk hun werk is. Ze krijgen de kans om zelfstandig professionele keuzes te maken volgens hun eigen inzichten en hebben hun eigen verantwoordelijkheden. Die zelfsturing zorgt ervoor dat ze elke dag kunnen groeien in hun vak. Maar ze merken ook hoeveel positieve effecten dat heeft op jongeren en kinderen. “En die hebben de toekomst.”


Maatschappelijke problemen bespreekbaar maken
Marije studeerde Pedagogiek en begon bij Oké op School als stagiaire, maar is nu zelf trainer; sinds januari 2018. Ze steekt van wal: “Veel kinderen hebben het vandaag de dag niet gemakkelijk. Maar juist omdat zij de toekomst hebben, vind ik het heel belangrijk om daarin iets te kunnen bieden. Om een bijdrage te kunnen leveren in hoe kinderen en jongeren weerbaarder kunnen worden, beter hun grenzen aan kunnen geven en hoe ze op het rechte pad kunnen blijven. Jongeren lopen enorme risico’s tegenwoordig en vooral internet heeft daarop een grote invloed. Wij kunnen ze helpen door alles wat er in de maatschappij speelt, bespreekbaar te maken. Zowel in de klas als in trainingssessies.”

Marije van Haarlem:“Zelfstandig keuzes maken naar eigen inzicht.”


Haar collega Anne, opgeleid in Psycho Sociaal Werk en inmiddels al zo’n acht jaar trainer bij Oké op School, heeft ook de ervaring dat hun werk enorm belangrijk is. “We werken vooral preventief en daar kun je veel ellende mee voorkomen. Dat is ook de mooie kant van dit werk. In een eerdere baan had ik vooral te maken met kinderen en jongeren die al slachtoffer waren. Denk maar aan meisjes die in handen vallen van loverboys. Je komt dan de vreselijkste dingen tegen. Het is echt geweldig om er voor die meiden te kunnen zijn, maar door op scholen, in klassen preventief aan de slag te gaan, kun je heel veel problemen voorkomen. En dat is iets om heel trots op te zijn.”


Contact maken komt vanuit je hart

Werken met kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Wanneer ben je geschikt voor dit werk? Hoe kun je echt iets betekenen voor een soms kwetsbare doelgroep die het op eigen kracht even niet redt? Ben je in staat om zelf professionele keuzes te maken volgens je eigen inzichten?
Marije: “Flexibiliteit is een belangrijke eigenschap. Luisteren naar wat het kind of een jongere je te vertellen heeft. Maar ook goed kunnen samenwerken. Dan krijg je écht contact. En dat geeft heel veel voldoening als je dit werk doet.”
Collega Anne heeft dezelfde ervaring. “Goed contact kunnen maken is misschien wel het allerbelangrijkste in het werken met deze doelgroep. En daarvoor is het nodig dat het uit je hart komt. Kinderen voelen dat en alleen dán kan er vertrouwen ontstaan.”

Anne Oldenhof: “Met preventief werken voorkom je veel ellende.”


Een toekomst waarin je trots op jezelf kunt zijn

Vitree biedt verschillende mogelijkheden om mooie resultaten te boeken met kinderen, jongeren en gezinnen. Om je vak zoveel mogelijk naar je eigen inzichten uit te oefenen. Bijvoorbeeld als Sociaal
Pedagogisch Hulpverlener.


Lees het gehele artikel uit het MediVacature carrièremagazine op de organisatiepagina van Vitree.