Medewerkersonderzoek levert SDW een ‘Beste werkgever’-ster op

Medewerkersonderzoek levert SDW een ‘Beste werkgever’-ster op

Het medewerkersonderzoek dat SDW dit jaar liet uitvoeren, toont dat de medewerkers in hoge mate tevreden, bevlogen en betrokken zijn. De scores liggen hierbij zelfs hoger dan het branchegemiddelde. Daarom ontvangt SDW een ‘Beste werkgever’-ster voor 2018-2019.

Op organisatieniveau komen zowel trots- als verbeterpunten naar voren. Medewerkers geven aan trots te zijn op de cliëntgerichtheid, het samenwerken met collega’s en de mate waarin zij hun eigen verantwoordelijkheid dragen.

De verbeterpunten rondom de samenwerking en kennisdeling tussen teams en interne communicatie neemt SDW op in het jaarplan 2019. Ook gaan de teams zelf aan de slag met de verbeterpunten die er voor hun team specifiek zijn uitgekomen.

Lees het volledige artikel op de website van SDW of lees meer over SDW op hun organisatiepagina.