Eigenaarschap als uitgangspunt

Eigenaarschap als uitgangspunt

“Als je hier voor het eerst komt, zie je misschien niet meteen verschil met de activiteiten die door welzijnsorganisaties worden georganiseerd. Maar in alles wat er bij de pASSant gebeurt, zitten allerlei voorwaarden geïntegreerd die juist zo belangrijk zijn voor mensen met autisme: vaste tijdstippen en een vaste structuur.

De visie van RIBW K/AM is dat iedereen zelf verantwoordelijkheid neemt voor de keuzes die hij maakt. Ieder heeft het recht te ervaren of iets wel of niet werkt. De pASSant ondersteunt mensen vanuit die gedachte en moedigt ‘eigenaarschap’ aan. Bezoekers komen zelf actief halen wat ze nodig hebben en (her)ontdekken hun eigen krachten en kwaliteiten. De pASSant biedt ook werkervaringsplekken. Mensen komen bijvoorbeeld via de Herstelacademie bij ons voor een snuffelstage. Een volgende stap kan zijn dat iemand buiten de pASSant op zoek gaat naar werk (vrijwillig of betaald).

Vanuit rust naar beweging
Voorwaarden voor de diverse activiteiten zijn door de bezoeker van de pASSant zelf bedacht en samen met ons doorgevoerd. “De bezoekers weten precies wat er komt en dat geeft een veilig gevoel,” aldus Sam. Bij de pASSant gaat het lang niet altijd over ‘het autisme’. Bezoekers kunnen er zichzelf zijn, kunnen zich ontspannen, wetende dat ze omgeven zijn door mensen als zijzelf.

Wanneer je bezoekers vraagt wat zij nu zo fijn en bijzonder vinden aan de pASSant, bevestigen zij wat Sam vertelt: “Hier voelen mensen zich veilig, hoeven ze niet uit te leggen hoe ze in elkaar zitten. Een man van 70 vertelde zelfs dat hij nu voor het eerst in zijn leven een plek heeft waar hij sociale contacten kan opdoen. Hij was zich voorheen niet eens bewust dat dat eigenlijk ook zo betekenisvol in zijn leven zou kunnen zijn. Hoe mooi is het dan dat wij hem een plek kunnen bieden waar hij alsnog vriendschappen en contacten kan opbouwen? Waar hij ontdekt hoeveel dat voor hem betekent?”

Juist doordat de pASSant aanvoelt als een veilig thuis, krijgen mensen de rust en ruimte om te onderzoeken wat voor stappen zij willen zetten. Sam: “Wij omschrijven onze begeleiders wel eens als tijdelijke reisgenoten die een eind met iemand oplopen. Passanten dus. En dat is precies waar de pASSant voor staat!”


Lees het volledige artikel van RIBW K/AM in ons carrièremagazine of op de organisatiepagina van RIBW K/AM.