Belang pleegkind voorop bij bezoekregeling

Belang pleegkind voorop bij bezoekregeling

Contact hebben met je ouders, is het recht van elk kind. Om zo goed mogelijk te bekijken wat voor het kind een passende bezoekregeling is, gebruiken we vanaf nu bij Vitree de CHOP.

‘CHOP’ is een afkorting voor Checklist Oudercontacten in de Pleegzorg. De CHOP is een hulpmiddel om te bekijken welke omgang voor het pleegkind goed zou zijn. Hierbij wordt ook gekeken naar de wensen en mogelijkheden van de ouders en de pleegouders. Het belang van het kind moet echter altijd voorop staan. Door de CHOP te gebruiken is het advies voor de omgang meer objectief. Het advies is dan goed onderbouwd: we maken gebruik van de meest recente (wetenschappelijke) kennis. We kijken naar wat we uit ervaring weten dat goed is voor kinderen van een bepaalde leeftijd, in een bepaalde situatie.

Verbonden blijven met ouders
Voor pleegkinderen is het belangrijk om op zo ontspannen mogelijke wijze contact te hebben met hun ouders, waaraan ze altijd verbonden blijven. Het is voor hen heel belangrijk dat hun ouders en pleegouders met elkaar samenwerken en elkaar respecteren. Een slecht contact kan de ontwikkeling van een pleegkind belemmeren en ook een goede relatie met pleegouders in de weg staan. Vooral voor jonge kinderen is de (emotionele) steun van hun pleegouders tijdens de bezoeken het allerbelangrijkste.

Ontspannen contact
We moeten met z’n allen streven naar een zo ontspannen en natuurlijk mogelijk contact tussen ouder en kind met soepele overgangsmomenten. In de ideale situatie betekent dit dat de frequentie en duur van de bezoeken naar de behoefte van het pleegkind zijn ingevuld, het contact plaatsvindt in het pleeggezin of in het gezin van oorsprong en er geen professionele begeleiding van de bezoeken nodig is. Een goede omgang, is ook een haalbare omgang. Overeenstemming over de bezoekregeling is daarom belangrijk.

Meer lees je op de website van Vitree.