90 procent loverboy-slachtoffers geen gespecialiseerde zorg

90 procent loverboy-slachtoffers geen gespecialiseerde zorg

Slachtoffers van loverboys worden nog onvoldoende gesignaleerd en nog onvoldoende doorverwezen naar gespecialiseerde jeugdhulp. De schatting is dat slechts tien procent van de minderjarige slachtoffers een gespecialiseerde behandeling krijgt. Dat is zeer zorgelijk, zo schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) in een gisteren verschenen rapport over de gespecialiseerde jeugdhulp aan (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys.

Het aantal minderjarige slachtoffers van loverboys wordt op grond van de ‘Slachtoffer monitor mensenhandel 2012-2016’ geschat op 1363. Het aantal meiden dat bij de jeugdhulpaanbieders in het voorjaar van 2017 behandeld werd, ligt op 142. De inspectie, die het onderzoek uitvoerde in opdracht van het ministerie van VWS, stelt dat het hulpaanbod beter bekend moet worden bij gemeenten en dat er eerder doorverwezen moet worden naar gespecialiseerde hulp.

Betere signalering én doorverwijzing
‘Dat deze meiden lang niet altijd de juist hulp krijgen, heeft meerdere oorzaken’, stelt Fier-directeur Anke van Dijke. ‘De problematiek wordt vaak nog gemist door professionals, waardoor hulpverleners lang niet altijd doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp. En als de verwijzing er wel is, hebben we vaak te maken met wachtlijsten. Daar móet verandering in komen.’Van Dijke is blij met de reactie van minister Hugo de Jonge op het rapport van de inspectie. Hij gaf aan dat het kabinet extra gaat investeren in de opvang van slachtoffers van mensenhandel. En hij gaat aan de slag met het verbeteren van signalering van mensenhandel en de doorverwijzingen naar specialistische zorg.

Veilige Veste Rotterdam
Fier werkt aan een tweede Veilige Veste in Rotterdam, waar op termijn onder andere meer slachtoffers van loverboys/mensenhandel behandeld kunnen worden. ‘De ervaringen met de eerste Veilige Veste van Fier in Leeuwarden, zijn heel positief’, zegt Van Dijke. De Veilige Veste is een plek waar jonge slachtoffers van geweld een veilig onderkomen kunnen vinden en de hulp en behandeling krijgen die ze nodig hebben, zonder zich te hoeven verstoppen. Het doel: een veilige en beschermde omgeving bieden waarin kan worden gewerkt aan een toekomst zonder geweld. ‘Met de Veilige Veste laten we zien dat een open instelling dezelfde mate van veiligheid en bescherming kan bieden als een gesloten opvang. High Intensive Care & High Safety worden bij ons succesvol gecombineerd.’

Dat blijkt ook uit het rapport van de inspectie, dat de behandeling en opvang van de Asja-groepen (de groepen waar Fier slachtoffers van loverboys opvangt en behandelt) op alle punten goed beoordeelde. Van Dijke: ‘We hopen op onze nieuwe locatie meer meiden te kunnen behandelen. In de Veilige Veste werken we aan oplossingen om de vicieuze cirkel van kwetsbaarheid, geweld en uitbuiting te doorbreken.’Fier biedt sinds 1999 opvang en behandeling aan slachtoffers van loverboys. Inmiddels heeft Fier vijf groepen (vier in Leeuwarden en één in Rotterdam). Het zorgprogramma Asja is door het Nederlands Jeugdinstituut erkend als effectieve jeugdinterventie en valt onder het Landelijk Transitie Arrangement van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Meer lezen?- Het inspectierapport
Bron: Fier. Klik hier voor het hele bericht.