Dag van het Leerrecht

Dag van het Leerrecht

Aandacht voor Rotterdamse leerrecht pilots tijdens Dag van het Leerrecht

Ieder kind heeft recht op onderwijs. In Rotterdam lopen verschillende pilots die onderwijs mogelijk maken voor kinderen met meervoudige beperkingen. Ontwikkelcentra van Pameijer werken mee aan deze pilots.

Recht op onderwijs
Soms is onderwijs niet vanzelfsprekend. Kinderen met ernstige meervoudige beperkingen hebben speciale zorg nodig, die het onderwijs niet biedt. Daarom werkt Pameijer samen met het speciaal onderwijs om kinderen en hun ouders te ondersteunen en behandelen.


Samenwerking met speciaal onderwijs
Kinderen van Ontwikkelcentrum Ellemare krijgen in een schakelklas op de dr A van Voorthuysenschool een aangepast onderwijsprogramma. Onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van Pameijer en een leerkracht van de school. Ook de fysiotherapeut en de logopediste van Ellemare komen langs op school. Het programma is aangepast aan het niveau van de kinderen. En een paar keer per week komt de leraar van de dr A van Voorthuysenschool bij Ellemare langs om de pedagogisch medewerkers te coachen in de aansluiting met het onderwijs.


Onderwijs mogelijk maken
Deze samenwerking vormt één van de Rotterdamse pilots om passend onderwijs te maken voor kinderen die tot voor kort geen toegang hadden tot onderwijs.

Naast deze pilot wordt er ook samengewerkt tussen:

  • Ontwikkelcentrum Cocon, kinderdagcentrum Huize Thomas en de Willebroerschool
  • Ontwikkelcentrum Metronoom met de A.J. Schreuderschool
  • Ontwikkelcentrum Myosotis met de Mattheusschool


Tijdens de Dag van het Leerrecht besteedden Radio 1 (minuut 16:20 - 20:55) en het NOS-journaal (minuut 18.38 - 25:50) aandacht aan een soortgelijke pilot in Rotterdam.


Meer weten?

Wilt je meer weten over deze pilots? Of over onze ondersteuning bij opgroeien? Kijk dan hier.


Het gehele bericht vind je op de website van Pameijer.