‘Bereik in de Wijk’ teams

‘Bereik in de Wijk’ teams

‘Bereik in de Wijk’ teams:
menselijk, integer en professioneel

‘Hoe is het om directeur te zijn van een opvanginstelling?’
Het is zeer afwisselend. De dienstverlening voor kwetsbare mensen die vaak ontheemd zijn en complexe problemen hebben, is dynamisch en vaak onvoorspelbaar. Daklozen roepen vaak tegenstrijdige gevoelens op in de samenleving. Er is enerzijds een roep om hulp en aandacht, maar er is bijvoorbeeld ook bezwaar tegen voorzieningen in de buurt of tegen bedelen. Echt saai is het nooit. Maar los van de meer emotionele en soms politieke kant van deze baan is er ook gewoon nog een bedrijf dat gerund moet worden.

‘Hoe doet u dat, een bedrijf runnen?’
We nemen onszelf serieus door de dienstverlening te verbeteren, in te spelen op ontwikkelingen en onze manier van begeleiden methodisch en verantwoord te doen. Daarnaast willen voldoen aan allerlei eisen. Eisen van financiers of toezichthouders, maar ook die we ons zelf vanuit kwalitatief oogpunt of vanuit risicomanagement stellen.

‘Is dat niet al te zakelijk?’
Nee hoor, ik zie en spreek elke dag medewerkers en cliënten. We hebben nagenoeg geen management meer, de lijnen zijn kort. Ik werk op de locatie waar ook zo’n 170 cliënten aanwezig zijn. Het menselijke aspect is ruimschoots aanwezig. Zakelijkheid en menselijkheid gaan prima samen overigens. Het heeft allemaal te maken met elkaars werk serieus nemen en vanuit gelijkwaardigheid met elkaar optrekken. Onze kernwaarden zijn menselijk, integer en professioneel. We plakken ze niet alleen op de muur, maar gaan met elkaar in gesprek over de betekenis ervan voor ons handelen. Leuk hoor!

‘Wat is uw grootste ergernis?’
Ik ben niet zo van teleurstellingen en ergernissen. Wel zou ik graag wat meer aandacht willen voor preventie. Het valt ons op dat we met veel mensen en middelen bezig zijn mensen weer op de rit te krijgen die eerder geholpen hadden kunnen worden. Hoe langer je immers in de narigheid verkeert (vaak met oplopende schulden) hoe moeilijker de weg terug weer is. Niet alleen vanuit menselijk oogpunt onwenselijk, maar ook van maatschappelijk economisch perspectief. Vandaar dat we met veel ambitie en energie een onafhankelijke stichting voor budgethulp hebben opgericht en investeren in ambulante teams die vertegenwoordigd zijn in de wijkteams. Met deze ‘Bereik in de Wijk’ teams willen zoveel mogelijk voorkomen dat mensen verder door het spreekwoordelijke maatschappelijk ijs zakken.

‘Tot slot, waar bent u trots op?’
Uiteindelijk hoop ik later terug te kijken en me te realiseren dat er veel bereikt is in de sector. Na jarenlang wat achtergebleven te zijn bij sectoren zoals de GGZ, heeft de maatschappelijke opvang zich steeds meer ontwikkeld tot een serieuze partner. Een partner die behalve betrokken is, ook professioneel haar steentje bijdraagt aan een maatschappij, waar mensen die dat tijdelijk of langere tijd nodig hebben, met hoofd en hart worden ondersteund. Fantastisch om daar aan bij te dragen met medewerkers, vrijwilligers en andere betrokken partijen. Dat vult mijn hart met trots.

Meer informatie op:
www.kesslerstichting.nl,
www.bereikindewijk.nl, www.findien.nl.