Een nieuwe masteropleiding tot IC-verpleegkundige

Een nieuwe masteropleiding tot IC-verpleegkundige

Een mijlpaal", vindt de een. "Uniek", zegt de ander. In september 2018 start de eerste groep verpleegkundigen met de opleiding master Critical Care. De eerste in Nederland en een opleiding die als duale variant wordt aangeboden. Een goed doordacht curriculum, beoordeelde de NVAO. Programmacoördinatoren Ria Boel van VUmc Amstel Academie en Marjolein Snaterse van de HvA aan het woord.

Vanwaar deze nieuwe opleiding? Marjolein: "Wij willen onze bacheloropgeleide verpleegkundigen een passend carrièreperspectief bieden waarbij we deze ambitieuze mensen na de bacheloropleiding willen behouden voor de zorg. We verbinden theorie en praktijk met elkaar via praktijkleren op de werkvloer ." De opleiding duurt net als de reguliere IC-opleiding 18 maanden, maar gaat dieper in op ziektebeelden, klinisch redeneren, kwaliteitszorg en kent een wetenschappelijke component. De studenten moeten bijvoorbeeld een masterthesis maken over een kwaliteitsverbetering in de patiëntenzorg.

Vakkennis
Beide voormalig IC-verpleegkundigen geven een beeld van het werk op de IC. Ria: "De complexiteit van de acute zorg vraagt om diepgaande vakkennis en om uiteenlopende kwaliteiten. Dat voel je aan alles als je op de IC rondloopt. Artsen komen en gaan, maarde verpleegkundige heeft het beste overzicht van de zorg voor de individuele patiënt."

Potentieel
Er worden strenge toelatingseisen gehanteerd om uiteindelijk een groep van ongeveer 15 a 20 deelnemers te selecteren uit de deelnemende ziekenhuizen. Ria: "Van beide kanten kijken we of er een match ontstaat, of het erin zit. Er is zoveel potentieel op de werkvloer, dat willen we losmaken en voeden." Bijzonder is ook dat al tijdens het sollicitatiegesprek de kandidaten een kwaliteitsverbetervoorstel voor de IC moeten presenteren. "Dat is echt een innovatieve matchmethode", vertelt Marjolein.

Klinische leider
Wie deze master met goed gevolg afrondt, krijgt - zo is met de ziekenhuizen die meegeholpen hebben bij de totstandkoming van de opleiding - een nieuwe rol op de IC. Marjolein: "We leiden deze nieuwe masters op tot een soort klinische leider voor de eigen beroepsgroep. Naar de artsen en collega IC-verpleegkundigen toe nemen zij ook een voortrekkersfunctie in. Het wordt echt pionieren hoe ze daar invulling aan gaan geven, samen met het IC-team." Ria noemt een voorbeeld. Er ligt een patiënt aan de beademing en een bepaalde methode geeft niet het gewenste effect. Dan is het heel fijn als de master opgeleide IC-verpleegkundige uit literatuuronderzoek weet dat er nieuwe evidence based mogelijkheden zijn. Die kan ze dan voorleggen tijdens de bespreking. Maar is dat niet de taak van een arts? Ria: "Artsen zullen heel blij worden met deze masters. Zij weten zich gesteund in het goed observeren en rapporteren van de patiënt. Dat gevoel, dat vertrouwen is heel belangrijk in een IC-team. In die samenwerking rondom het bed kunnen verpleegkundigen nog meer hun rol pakken. En wij equiperen ze daarvoor. Het zijn de  professionals van de toekomst."

Uitdagen
De opleiding biedt ook allerlei mogelijkheden om nieuwe dingen te ontwikkelen. Denk aan nazorg voor patiënten met een post-IC-syndroom. Een relatief nieuw fenomeen waar inmiddels veel nieuw onderzoek over is. Veilig medicijngebruik, daar valt ook nog veel te winnen. Ria: "Of zorg voor de familieleden van patiënten op de IC. Allemaal zaken waar onze masters hun steentje aan bij kunnen dragen. Ze zitten in een omgeving waar ze zich tot gelijkwaardige gesprekspartners kunnen ontwikkelen." Marjolein: "We hopen ook dat de werkomgeving helpt de studenten daarin uit te dagen."

Samenwerking
De nieuwe masteropleiding is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen verschillende partners: de HvA, VUmc Amstel Academie, het AMC, VUmc en OLVG. Marjolein: "We hebben elkaar hard nodig. Praktijkleren is een belangrijke component in de opleiding. Je leert immers het beste in de praktijk. Daar gebeurt het, daar ligt de patiënt, daar pas je het klinisch redeneren toe."