De kunst van het bejegenen

De kunst van het bejegenen

Over de kwaliteiten die ècht belangrijk zijn wordt weinig gepraat


Mensen met een zorgvraag profiteren vooral van ervaren specialisten die het overzicht hebben, met wie zij een verstandhouding kunnen opbouwen. Volgens de consultants van Matchpartner moet werving en selectie zich daarom richten op het vinden van mensen met de juiste gerichtheid en sociale skills.


Personeel

Met het doel te bezuinigen hebben politici en verzekeraars de dienstverleners in de zorg de afgelopen jaren verdeeld in professionals die declarabel zijn en professionals die dat niet zijn. Hierdoor is een opvallend contrast ontstaan tussen kwaliteit die voor het blote oog zichtbaar is en geregistreerde en officieel gewaarmerkte competenties.
Enige voorbeelden: psychiaters en specialisten ouderengeneeskunde kunnen als hoofdbehandelaar opereren, maar sociaal geriaters en orthopedagoog-generalisten hebben inmiddels het nakijken. Een startende jeugdbeschermer met SKJ-registratie gooit hogere ogen dan een ervaren jeugdbeschermer zonder. Een arts met dertig jaar ervaring in de GGZ kan niet ingezet worden omdat hij geen MIAM-aantekening heeft.

We kunnen constateren dat, afgezien van de formele eisen van de financiers, mensenkennis en ‘de kunst van het bejegenen’ doorslaggevend zijn. Uit onderzoeken naar kwaliteit van zorg komt naar voren dat mensen met een zorgvraag vooral profiteren van ervaren en goed opgeleide specialisten, met wie zij een connectie hebben. Die zij vertrouwen.

“We kunnen constateren dat mensenkennis en ‘de kunst van het bejegenen’ doorslaggevend zijn.”“Niet de gekozen therapievorm, maar de relatie tussen behandelaar en patiënt bepaalt of diens geestelijke gezondheid verbetert of verslechtert” (GGZ Nieuws, 2015)

Ervaring telt
Voor de consultants van Matchpartner, gespecialiseerd in het bemiddelen van hoog gekwalificeerde zorgprofessionals naar een nieuwe functie, betekent dit dat de formele eisen van een vacature weliswaar het beginpunt zijn, maar dat de individuele vaardigheden en de situatie van onze kandidaten zwaarder wegen. Professionaliteit is een product van gedegen werkervaring, een eigen visie, een eigen inbreng en eigen initiatief.

“Professionaliteit is een product van gedegen werkervaring, een eigen visie, een eigen inbreng en eigen initiatief.”Bij Matchpartner spreken wij veel professionals die juist op het punt gekomen zijn dat zij van baan willen veranderen. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij deze mensen goed adviseren, of het nu over psychiaters, psychologen, managers, gespecialiseerde artsen of verpleegkundigen gaat. En meestal bevindt zich binnen ons netwerk juist die ene werkgever met wie de optimale match te maken is.

“Wij spreken veel professionals die juist op het punt gekomen zijn dat zij van baan willen veranderen.”Maarten de Haan, senior consultant
Al 15 jaar houdt Matchpartner zich bezig met werving, selectie en mobiliteit binnen de branches Zorg en Welzijn

Meer over Matchpartner? Bekijk de organisatiepresentatie.